ks. Szymon Dynerowicz

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie kościoła » ks. Szymon Dynerowicz

Urodził się 25 października 1865r. w Pilicy. Był synem liczącego trzydzieści siedem lat handlarza Józefa Dynerowicza i Franciszki z Liberskich również liczącej trzydzieści siedem lat. Rodzicami chrzestnymi byli: Szymon Drążkiewicz i Marianna Kamińska. Z grupą Polaków odbył nowicjat w latach 1897/1898 w zgromadzeniu salezjańskim w Ivrea (Włochy) gdzie działało gimnazjum przygotowujące kandydatów do Towarzystwa Salezjańskiego, które zostało założone w 1859 przez ks. Jana Bosko. Założyciel swoje życie poświęcił młodzieży i dzieciom, organizując dla nich oratoria (miejsca nauki, zabawy, modlitwy i pracy) oraz szkoły zawodowe. Celem Towarzystwa Salezjańskiego było kontynuowanie pracy z młodzieżą i dziećmi. W 1898r. roku Salezjanie przybyli do Polski gdzie pierwszą placówką był zakład w Oświęcimiu. W 1891r. salezjanie przybyli do Algierii, dając początek swoim misjom na kontynencie afrykańskim. Kolejnym kontynentem była Azja gdzie pierwsze szkoły i sierocińce powstały w 1882 w Palestynie. W 1897r. salezjanie rozpoczęli działalność misyjną w Stanach Zjednoczonych. Ks. Szymon Dynerowicz był misjonarzem w Puntarenas (Chile) w latach 1900-1903; w Santiago Macul (Chile) w roku 1907; w Talca (Chile), kierownik oratorium, w latach 1908-1910. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 stycznia 1904 w Montevideo (Urugwaj). W kraju ks.Dynerowicz był wikarym w parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Różanystoku, gdzie, po odzyskaniu światyni przez katolików, w listopadzie 1919r. przybyli księża salezjanie. W 1933r. był kapłanem w tzw. „Stanisławówce”, parafii św. Stanisława Kostki w Płocku, erygowanej 13 listopada 1930 r. przez bp. płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego w oparciu o kaplicę pw.św.Stanisława. W latach 1929 - 1939 kaplica św. Stanisława była także kościołem garnizonowym dla jednostek Wojska Polskiego stacjonujących w Płocku: 4 Pułku Strzelców Konnych i 8 Pułku Artylerii Lekkiej. W okresie komunizmu jedyną możliwością prowadzenia działalności przez salezjan była praca w parafiach. ks.Szymon Dynerowicz zmarł w 17 grudnia 1951r. w Płocku, w 86 roku życia, w 53 roku w zakonie zakonnych i w 47 roku kapłaństwa. W Polsce od 1991 swoją działalność w Warszawie prowadzi Salezjański Ośrodek Misyjny. Działają również dwa salezjańskie wyższe seminaria duchowne: w Krakowie i w Lądzie nad Wartą.

Akt urodzenia Szymona Dynerowicza

Różanystok