ks. kanonik Stanisław Kurzeniecki

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie kościoła » ks. kanonik Stanisław Kurzeniecki

(Kurzeniewski) z Kurzeńca, herbu własnego. Urodził się ok. 1671 r. Był synem Marianny Kotowskiej herbu Pomian, stolnikówny starodubowskiej, wdowy po Romanie Jelskim, marszałku pińskim i Michała Kurzenieckiego, stolnika ziemi bielskiej, którego pierwszą małżonką była Anna Giedrojciówna, podkomorzanka pińska. Michał Kurzeniecki: zostawił potomstwa: Córek pięć, Zofią primo Chrapowicką, secundo Kossakowską, tertio Hołyńską pułkownikową Mścisławską. Anastazją Wołowiczową referendarzową W. Ks. Lit. Katarzynę Kociołową starościnę Mścisławską. Teresę i Helenę w panieńskim stanie. Synów: Księdza Stanisława kanonika Gnieźnieńskiego, krucyfera u arcybiskupa Szembeka, a później kustosza i kanonika Krakowskiego, który z dopełnianianych obowiązków swojego stanu, zasłużył na ufność narodu, iż mu powierzono pod oko i straż insygnia i klejnoty Rzeczypospolitej w Krakowie w lokacji będące. Drugiego Stefana Michajłowicza sędziego grodzkiego, in post podkomorzego Pińskiego, który miał za sobą Florencją Wołowiczownę podsędkównę Słonimską.

Ks. Stanisław bkrucyferem 1bbiskupa Stanisława Szembeka, kantorem krakowskiej kapituły katedralnej w latach 1701-1717, kanonikiem kapituły kolegiackiej pilickiej prebendy Vitinsciana [patronat ordynata pińczowskiego] od 1699 roku i kanonikiem kapituły katedralnej gnieźnieńskiej. Ks.Jan Korytkowski 2 podaje:

Akta kapituły gnieźnieńskiej żadnej o nim nie mają wzmianki; podają go przecież wyraźnie jako kanonika metropolitalneego Niesiecki 3 i Łętowski 4. Być może że akt installacyjny w czasie wojny domowej naówczas się srożącej nie został w księdze odnośnej zapisany; a że Kurzeniewski ciągle przebywał albo przy boku prymasa albo w Krakowie, na sesyjach zaś kapitulnych wcale nie bywał, przeto zupełnie w aktach dekretów kapituły gnieźnienskiej został opuszczony.

Jako kanonik krakowski ks.Kurzeniecki  opiekował się klejnotami i insygniami koronnymi przechowywanymi na zamku krakowskim. Był dobrodziejem klasztoru w Imbramowicach gdzie: trzeci [dzwon]– najmniejszy – od nieboszczyka imć księdza Kurzenieckiego, kustosza krakowskiego, darowany, a na św. Kajetana honor poświęcony. Ks. Stanisław Kurzeniecki zmarł w 1717 roku.


1Osoba niosąca na procesji krzyż

2Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych podług źródeł archiwalnych. Gniezno. 1883

3Herbarz polski... powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, wyd. J.N. Bobrowicz, t. 5

4Katalog biskupów prałatów i kanoników krakowskich t.III