Ks. Kanonik Aleksander Witkowski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie kościoła » Ks. Kanonik Aleksander Witkowski

Urodził się 6 maja 1939 r. w Pilicy. Był synem Franciszka i Marianny z Górnickich. Został ochrzczony 13 maja 1939r. w kościele parafialnym pw. Św. Św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Pilicy. Od 1952 do 1956 roku uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Wolbromiu. Od 1956 do 1963 odbył studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od 1959 do 1961r. odbywał służbę wojskową w jednostce wojskowej w Bartoszycach. Święcenia diakonatu przyjął 13 maja 1962 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 9 czerwca 1963r. z rąk bpa Kaczmarka. Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii Łany Wielkie, w Zagnańsku, Bodzentynie, w Książnicach Wielkich. 27 czerwca 1978r. został mianowany proboszczem parafii w Książnicach Wielkich. Jako proboszcz tej parafii:

  • Dekretem z dnia 15 marca 1983r. został mianowany wicedziekanem dekanatu koszyckiego Diecezji Kieleckiej.

  • Dekretami z dnia 28 listopada 1983r. oraz z dnia 31 października 1988r. został mianowany dziekanem dekanatu koszyckiego Diecezji Kieleckiej na okres 5 lat.

  • Dekretem z dnia 24 maja 1984r. na czas choroby Ks. Władysława Jakubka został mianowany administratorem parafii w Witowie.

  • Dekretem z dnia 15 stycznia 1987r. został mianowany Kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Wiślicy.

2 sierpnia 1991r. został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Gołaczewach. Jako proboszcz tej parafii:

  • Dekretem z dnia 29 lutego 1992r. został mianowany wicedziekanem dekanatu wolbromskiego Diecezji Kieleckiej na okres 5 lat.

  • Dekretami z dnia 9 czerwca 1992r. oraz 22 kwietnia 1993r. oraz 24 czerwca 1997r., z dnia 24 czerwca 2002r., 26 czerwca 2007r. oraz 19 czerwca 2012r. został mianowany wicedziekanem dekanatu wolbromskiego Podwyższenia Krzyża Świętego Diecezji Sosnowieckiej (na okres 5 lat)

  • Dekretem z 22z kwietnia 1993r. został mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin dekanatu Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu.

Dekretem z dnia 25 marca 1997r. został mianowany Kanonikiem honorowym nowo utworzonej Kapituły Kolegiackiej Olkusko-Pileckiej.

16 czerwca 2014r. został zwolniony z funkcji proboszcza parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Gołaczewach, przeszedł na emeryturę i zamieszkał zgodnie z własnym życzeniem w domu rodzinnym w Pilicy. Po długoletniej chorobie zmarł 9 maja 2018r. w wieku 79 lat życia, po 55 latach kapłaństwa.

 

Ksiądz kanonik Aleksander Witkowski urodził się 06 maja 1939 roku w Pilicy. Jest to miasto położone na Wyżynie Częstochowskiej, gdzie przepływa najważniejszy lewobrzeżny dopływ Wisły, którego źródła wypływają 2 km od miasta. Tam właśnie w rodzinie Franciszka i Marianny z Górnickich wśród licznego rodzeństwa dorastał, obserwował ludzi i bieg historii tak trudnej i często boleśnie przeżywanej. Z czasów okupacji ks. proboszcz wspomina momenty, które najbardziej utkwiły mu w pamięci i o których nie sposób zapomnieć... Kiedy zbliżał się koniec wojny w sąsiednim domu przy ulicy Żarnowieckiej mieszkali artylerzyści niemieccy. Jeden z nich wołał nas i dawał dzieciom cukierki. Ludzie mówili, że był to Austriak. Byłem świadkiem jak partyzanci zastrzelili volksdeutscha (niemieckiego szpicla). Szczególnie utkwiła mi ostatnia noc przed wyzwoleniem naszego kraju w 1945r., kiedy to własowcy (Rosjanie) podpalili najstarszy kościółek w Pilicy pod wezwaniem św. Piotra. Wszyscy ludzie zebrani w piwnicy płakali obserwując pogorzelisko.” Do szkoły podstawowej ks. Aleksander uczęszczał od 1946r. i ukończył ją mając 13 lat po nauce w obowiązujących wtedy siedmiu klasach. Kierownikiem szkoły był pan Stanisław Borek, wielki autorytet pedagogiczny w Pilicy i bardzo religijny człowiek, który manifestował swoje poglądy i  pomimo stalinowskiego reżimu zawsze siedział w kościele przy samym ołtarzu. W 1952r. przyszły duszpasterz rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Wolbromiu. Pod  koniec liceum będąc pod wpływem m. in. ks. kanonika Bolesława Kastka proboszcza w Pilicy zaczął poważnie myśleć o wstąpieniu do seminarium. W 1956r. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Na pierwszy rok zapisanych zostało 33 abiturientów, a w tym czterech z klasy maturalnej z Wolbromia. Po trzech latach nauki, kiedy odżyło prześladowanie ks. biskupa Kaczmarka, jako odwet na biskupie wcielono do wojska 45  kleryków, a w tym również ks. Witkowskiego. Manifestacyjne pożegnanie kleryków odbyło się w Katedrze Kieleckiej, następnie nieprzebrane tłumy odprowadziły ich na dworzec kolejowy. Cały  okres służby wojskowej młody kleryk Aleksander Witkowski przebywał w Bartoszycach, gdzie kilka lat później służbę wojskową odbywał Bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Święcenia kapłańskie ks. Aleksander Witkowski przyjął (razem z czterema diakonami pochodzącymi z okolic Pilicy) w swojej rodzinnej parafii 9 czerwca 1963r. z rąk bohatera narodowego ks. biskupa Czesława Kaczmarka, który umęczony prześladowaniami zmarł w  Lublinie 26 sierpnia 1963r. w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwszą placówką objętą przez młodego księdza jako wikariusza była parafia Łany Wielkie koło Żarnowca i przebywał w niej do śmierci proboszcza ks. Jana Paska, który zmarł 8 listopada 1967r. Gdy w lutym 1968r. został mianowany nowy proboszcz, ks. Aleksander został przeniesiony do Zagnańska, parafii na której terenie rośnie słynny tysiącletni Dąb Bartek. W 1970 roku ksiądz Witkowski został przeniesiony do Bodzentyna znajdującego się w samym sercu Gór Świętokrzyskich. 13 sierpnia został wikariuszem w parafii Książnice Wielkie i tam pracował do  śmierci proboszcza ks. prałata Michała Leśniaka. Następnie został mianowany proboszczem parafii Książnice Wielkie. Funkcję tę sprawował do września 1991r. 8 września 1991r. ks. Aleksander Witkowski kanonicznie objął parafię pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Gołaczewach. Długi czas proboszczowania świadczy o tym, że Jego przedsięwzięcia duszpasterskie i gospodarcze są przyjmowane do obecnego dnia ze  zrozumieniem. Nasz ksiądz proboszcz mówi, że jego największą radością jest fakt, iż w czasie swojego duszpasterstwa był świadkiem licznych powołań kapłańskich – w parafiach, w których pracował zostało wyświęconych 15 kapłanów, a w chwili obecnej jeden kandydat odbywa naukę w  seminarium. [Ze strony parafii w Gołaczewach]

50 lat kapłaństwa:

Od 22 lat sprawuje posługę proboszcza parafii w Gołaczewach, duszpasterz, dobry gospodarz – ks. kanonik Aleksander Witkowski obchodził wczoraj okrągłą 50. rocznicę święceń kapłańskich. Uroczystość zgromadziła tłumy parafian i gości, którzy gratulowali Jubilatowi osiągnięć i składali najlepsze życzenia.Jak czytamy na stronie internetowej parafii w Gołaczewach: ksiądz kanonik Aleksander Witkowski urodził się 6 maja 1939 roku w Pilicy, w rodzinie Franciszka i Marianny z Górnickich, wśród licznego rodzeństwa. Tam też ukończył 7 klasową szkołę podstawową, a następnie w 1952r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Wolbromiu. Pod  koniec liceum będąc pod wpływem m. in. ks. kanonika Bolesława Kastka, proboszcza w Pilicy zaczął poważnie myśleć o powołaniu kapłańskim. Do Seminarium Duchownego w Kielcach wstąpił w trudnych czasach panowania komunizmu w 1956 r. Na pierwszy rok zapisanych zostało wtedy 33 abiturientów, a w tym czterech z klasy maturalnej z Wolbromia. Po trzech latach nauki, kiedy odżyło prześladowanie ks. biskupa Kaczmarka, jako odwet na biskupie wcielono do wojska 45  kleryków, a w tym również ks. Witkowskiego. Manifestacyjne pożegnanie kleryków odbyło się w Katedrze Kieleckiej, następnie tłumy wiernych odprowadziły ich na dworzec kolejowy. Cały  okres służby wojskowej młody kleryk Aleksander Witkowski przebywał w Bartoszycach, gdzie kilka lat później służbę wojskową odbywał bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Wydarzenia tamte odcisnęły się ogromnym piętnem na życiu i patriotycznej postawie młodego kleryka. Święcenia kapłańskie ks. Aleksander Witkowski przyjął wspólnie z czterema diakonami pochodzącymi z okolic Pilicy w swojej rodzinnej parafii 9 czerwca 1963r. właśnie z rąk ks. biskupa Czesława Kaczmarka. Jego droga kapłańska zaczęła się od wikariatu na parafii Łany Wielkie koło Żarnowca, skąd po kilku latach trafił do Zagnańska, parafii na terenie której rośnie słynny tysiącletni dąb Bartek. W 1970 roku ksiądz Witkowski został przeniesiony do Bodzentyna, nieopodal Gór Świętokrzyskich. 13 sierpnia został wikariuszem w parafii Książnice Wielkie, a po  śmierci tamtejszego proboszcza ks. prałata Michała Leśniaka, został jego następcą. Funkcję tę sprawował do września 1991r, kiedy to został przeniesiony do parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Gołaczewach. Zaproszeni na jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich goście – duchowni i świeccy, przyjaciele, współpracownicy i znajomi z różnych okresów na przestrzeni lat, zgodnie podkreślali niezłomną wiarę, siłę charakteru, zdolności organizacyjne i pracowitość księdza kanonika Witkowskiego. Widocznych efektów długoletniej pracy w rodzinnych Gołaczewach gratulował proboszczowi także burmistrz Jan Łaksa. Sam zaś Jubilat stwierdził, że 50 lat swojej służby Bogu i ludziom, wbrew wszelkim trudnościom, licznym chorobom i przeciwnościom, jakie spotkały go na drodze kapłańskiej, było dla niego wielkim szczęściem. Za największą radość uznał fakt, iż w czasie swojego duszpasterstwa był świadkiem licznych powołań kapłańskich – w parafiach, w których pracował zostało wyświęconych 15 kapłanów, a jeden kandydat odbywa właśnie naukę w  seminarium. Dziękując za życzenia i dobre słowa ks. Witkowski podkreślał dobre relacje i współpracę z parafianami z Gołaczew, bez których – jak zaznaczył, nic nie zdołałby zrobić. Na pamiątkę kapłańskiego jubileuszu, w rok przed planowaną emeryturą ks. Witkowski otrzymał od swoich parafian dar – kielich z pateną z okolicznościowym grawerem, który jubilat postanowił zostawić na pamiątkę w gołaczewskim kościele. Przyłączając się do gratulacji dla ks. Proboszcza życzymy Dostojnemu Jubilatowi na dalszą drogę wiele łask, sił i zdrowia. [ Miejsko-gminny serwis informacyjny. www.wolbrom.pl]