Krwawa historia

O Pilicy » Legendy-Opowieści-Tajemnice » Krwawa historia

W kruchcie kościoła franciszkanów po  lewej stronie od wejścia wmurowana jest tablica marmurowa z napisem upamiętniającym dramatyczne wydarzenie:

Tekla z imienia z przezwiska Białecka

Z cnót wyboryczna a z męża Piasecka

Siekierą sługa zabił w nocy panią

Mąż Michał prosi o westchnienie za nią.

Prosi i za nim, bo w pokutnym ryku

Odebrał karę wpośród miasta rynku

Rękę ucięto kleszczami szarpane

Żywo na śmierci w ostatku siekane.

R. P. 1774

 Jest to ślad po jedynej znanej sprawie kryminalnej zakończonej wyrokiem śmierci wydanym przez pilicki sąd grodzki. Ówczesne sądy małomiasteczkowe znane były z okrucieństwa. Kara została wymierzona publicznie na pilickim rynku. Skazanemu najpierw odcięto rękę, następnie ciało rwano rozgrzanymi cęgami, a na końcu,jeszcze żywego, poćwiartowano. Nie znamy przebiegu zbrodni ani motywów kierujących zabójcą. W jednym genealogicznych opracowań natrafiłem na notatkę informującą o miejscu zbrodni oraz o osobie sprawcy:

… ten obrazek św.Józefa na szkle malowany należy do familji Ostrzeszowiczów jako pamiątkowy. Teresa z Piaseckich,idąc za Jana-Szymona Ostrzeszowicza, dostała go od ojca swego Michała Piaseckiego w dzień ślubu z błogosławieństwem jako pamiątkę po jej matce z Białeckich Piaseckiej, zabitej we wsi Kąpiołkach pod Pilicą przez wychowanka swego sierotę.

24 marca 1774 r. ofiara mordercy została pochowana w grobach klasztornych.