Klasztor i kościół oo.franciszkanów

O Pilicy » Malarstwo i rzeźba » Obrazy istniejące » Klasztor i kościół oo.franciszkanów

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR FRANCISZKANÓW

Ołtarz główny:

 • Najświętsza Maria Panna Bolesna - malowany na drewnie.

 • św.Jan Ewangelista - malowany na drewnie.

 • Bóg Ojciec - Zakończenie wierzcnie ołtarza.Malowidło olejne.

 • Błogosławiony Jan z Prado - Po stronie ewangelii w drzwiach w ołtarzu prowadzących na chór.

 • Biczowanie Chrystusa - Po stronie ewangelii nad drzwiami w ołtarzu prowadzącymi na chór.

 • św.Paschalis - po stronie epistoły w drzwiach w ołtarzu prowadzących na chór

 • Koronowanie przed biczowaniem Chrystusa - po stronie epistoły nad drzwiami w ołtarzu prowadzącymi na chór.

 • Błogosławiony Jan z Dukli, błogosławiony Władysław z Gielniowa, św.Placyd ,św. Teodor , NMP Niepokalanie Poczęta- Ołtarz od strony dawnego chóru.

Ołtarz Najświętszego Imienia Jezus

 • Obraz olejny z inicjałami NIJ.

 • Chrystus dźwigający krzyż - pod zasuwą .Podarowany oo.Reformatom w 1746 roku przez Mikołaja Chomentowskiego.Obraz ten rodzina Chomentowskich przechowywała od pokoleń. poczatkow wisiał w ołtarzyku na korytarzu na wprost zachrystii. Od czasu kiedy kilka osób doznało przed nim łask nadzwyczajnych gwardian o,Zefiryn Michalski przeniósł obraz do kościoła i umieścł w ołtarzu NIJ

.. Tekla Grabiańska ,córka Michała z Szyc ciężko i niebezpiecznie chora została uzdrowiona 29 grudnia 1780 roku. Tomasz Paculski 24 stycznia 1781 polecił w gorącej modlitwie żonę od 4 dni nie mogącą urodzić po powrocie zastał syna i zdrową żonę.

 • Zaślubiny NMP z Józefem.

W nawie, po stronie ewangelii, w ołtarzu.

 • obraz Pana Jezusa Cudownego, niosącego krzyż.

Ołtarz Stygmatów św.Franciszka

 • Stygmatyzacja św. Franciszka - przypisywany Szymonowi Czechowiczowi.

 • św.Elżbieta wdowa królowa portugalska - u góry

 • Nad mensą stał dawniej obraz św.Jana Nepomucena obecnie jest tu obraz św.Salwatora da Horta.

Ołtarz św.Piotra z Alkantry

 • św. Piotr.

 • św.Teresa Panna - u góry.

 • nad mensą był obraz św.Leonarda z Portu obecnie jest tu wizerunek św.Andrzeja Boboli.

Ołtarze boczne

 • Chrystus upadający pod krzyżem - barokowy;

 • Matka Boska Śnieżna (kopia obrazu z Santa Maria Maggiore).Na zasuwie - Niepokalane Poczęcie N.M.P.

 • Święta Anna i święty Joachim z N.P.Marią- przypisywany Szymonowi Czechowiczowi [?] .

 • Św. Piotr z Alkantary - przypisywany Szymonowi Czechowiczowi [?] .

W ołtarzu bocznym (1899) obrazek Dzieciątka Jezus malowany przez Eljasza

Obrazy barokowe w. XVII:

 • Hołd Trzech Króli; [ W latach trzydziestych XX wieku wymieniany w spisie obrazów znajdujących sie w klasztorze. Odnaleziony został niedawno na klasztornym strychu.Oczekuje na konserwację.]

 • Matka Boska z Dzieciątkiem;

 • św. Franciszek z Assyżu;

 • św. Józef; Matka Boska;

 • duchowny z czaszka;

 • Zdjęcie z krzyża, kopia obrazu Rubensa

Obrazy póżnobarokowe w. XVIII:

 • bł. Andrzej Hibernon, beatyfikowany 1791;

 • św. Anna Samotrzeć z małym św. Janem Chrzcicielem;

 • św. Franciszek z Assyżu w gościnie u kardynała Hugolina;

 • św. Piotr z, Alkantary przyjmujący jałmużnę od Anioła;

 • Śniadanie św. Franciszka z Assyżu;

 • Alegoria Znikomości 

Portrety zakonników:

 • o. Adam Miecznikowski (zm. 1640); Adamus Miecznikowski prophetiae spir... sanct 80 ann. obiit Cracoviae. Za Zygmunta III z rycerza zakonnik, autor biografji bł. Szymona z Lipnicy.Zakonnik wielce pokorny i umartwiony i czysty.Z niewiastami krótko rozmawiał, nie patrząc na nie tylko w ziemię.Darem proroctwa obdarzony,mąż boży, zwycięzca szatanów, zmarł świątobliwie.

 • o. Józef Reklewski (zm. 1657); Joseph Reklewski martyr effectus a calinis occisus prope 90 a.Podczas wojen za Jana Kazimierza, będąc w klasztorze na przedmieściu Przemyśla, gdy nadchodzili okrutni węgrzy Rakoczego, nie opuścił klasztoru lecz przed Najśw, Sakramentem gorąco się modlił. Zbrodniarze nie oszczędzili czcigodnego staruszka lecz zarąbali go szablami w 1657 r.

 • o. Aleksander Łysogórski (zm. ]664); Alexander Łysogórski gratia prudentiae.. 1664 tak w nowicjacie jak i w zakonie i kapłaństwie jaśniał wielką cierpliwością, niewinnością, pokorą. Mękę Pańską wciąż rozważał. Przed i po mszy św. godzinę się modlił.Kaznodzieją będąc,gorąco płaczem przemawiał. W Przemyślu w wielki piątek mając kazanie, dostał krwotoku. Przewieziony do Lwowa świątobliwie umarł w 1664 r.

 • o. Krystyn Stradomski (zm. 1668); Chrystyn Stradomski clericus... angel... magnae sanctitatis 1668.Pochodził z rodziny herbu Prus,syn Jana i Magdaleny z Jordanów. Niewinny młodzian wysłany był jak św. Stan. Kostka zagranicę z nauczycielem. Znalazłszy się w Niemczech, zaszedł do Passawy w Austrji i wstąpił do klasztoru reformatów; pomimo prośby i namawiań nauczyciela,potem rodziców,wytrwał w zakonie. Z o.Chojeckim odbył pieszo drogę do Polski o zebranym chlebie u drzwi kuchennych wielu dworów pańskich. Dn. 19 pażd, w Wieliczce przy obłóczynach zmieniono mu imię Michał na Chrystyn. Świętością życia i cierpliwością w okropnej chorobie, zjednał sobie opinję świątego młodzieńca. Zmarł w 1668 r.

 • o. Franciszek Rychłowski (zm. 1673); Fr. Rychłowski 21 reformat meritis, virtutibus et miraculis clarus, quiescit Leopoli incorruptus. O. Rychłowski syn Andrzeja sędziego ziemi wieluńskiej, pochodził ze starej szlacheckiej rodziny herbu Nałęcz. Było ich dwóch braci Stefan, podczaszy sieradzki i znakomity rycerz za Jana Kazimierza, drugi w zakonie Franciszek, wykształcony zakonnik i autor teologicznych, filozoficznych i kaznodziejskich książek.Jako prowincjał, klasztory pieszo z jednym z braci zwiedzał, ubóstwa przestrzegał. Dwa razy do Rzymu raz do Hiszpanji na generalną kapitułę bez szeląga pieszo podróżował. Kapłan wielkiej świętości i żarliwości o zbawienie dusz. Wielkim zbudowaniem jest dla nas kapłanów. Oto człowiek ciężko chory, wydysponowany na śmierć w Magierowie, jedzie do klasztoru we Lwowie. Jednak by nie opuścić brewiarza,zatrzymuje się za wsią Krechowem ku Dąbrowicy i na górce,która jest nad wąwozem ległszy na płaszczu, odmawia jutrznię, a podczas Laudesów umiera...

 • o. Sebastian Wolicki (zm. 1732); Sebastjanus Wolicki ob: Cracoviae 1753 r. in opinione sanctitatis.(Całe ciało nie zepsute).W świecie Jakób, potmek szlach.rodu ur. się w 1644 r. w ziemi Wieluńskiej. Służył w wojsku za Jana Kazim. w 1671 r. (był nawet w bitwie zestrzelony).Umartwiony i w Bogu tylko zatopiony.Nieraz gdy zakonnicy nie mieli czem się pożywić zwracał się do b. B. ufnością i nigdy nie był zawiedziony.Lat kilkadziesiąt mięsa i i ryb nie jadał, napojów rozpalających nie używał, zmazy cielesnej nie doznawał... W celi jego była tylko dyscyplina, brewiarz i książki.Żyt lat 86, w zakonie 62 w kapłaństwie 56. Tak był cierpliwy, że gdy go przypalano (dawny środek leczniczy), siedział nie wzruszony, że go podziwiał lekarz mówiąc, że człowiek nie z ciała lecz z żelaza...Przepowiadał.

 • o. Piotr Piasecki (zm. 1743). Petrus Piasecki (w świecie Jędrzej) apparitionibus (clarus) ann.18, był z rodu szlacheckiego,herbu Janina,syn Józefa i Marjanny z Dunin Karwickich, dziedziców Skotnik i Bogorji w Sandomierskiem. Rodzice mieli tylko dwóch synów.Po długiej próbie,matka nie sprzeciwiając się woli Bożej, odwiozła go do klasztoru oo. Reformatów w Sandomierzu. Dn. 15 wrześ.1739 r. obleczony byt w habit. Oddany do klasztoru Jarosławskiego na studja,odznaczał się wielką świątobliwością i umartwieniem, posłuszeństwem, cnotami heroicznemu. Wpadł w suchoty i na 3 dni przed śmiercią opatrzony św.Sakramentami ukazał się we śnie ks. Wyleżyńskiemu, jezuicie w Jarosławiu,swemu dawnemu profesorowi,który nie wiedział o tem,że jego uczeń znajduje się w klasztorze u Reformatów. Powiedział mu o tem, że jest reformatem,że jeśli chce może go odwiedzić,bo za trzy dni stąd pójdzie. Oznajmił mu też,że brat jego tego dnia w zakonie umarł jako djakon. Nazajutrz ks. Wyleżyński poszedł do reformatów i serdecznie rozmawiał z chorym,który też trzeciego dnia świątobliwie umarł mając 18 rok życia w 1743 r. W kilka dni potem nadszedł list z Lublina że brat ks. W. umarł . To i inne zdarzenia zapisane przez o. Jaroszewicza wskazują na wielką świętość młodziutkiego zakonnika.

 • Portret nn zakonnika (zm. 1761).

Refektarz:

 • Portret Marii Józefy z Wesslów Sobieskiej (zm. 1761)

 • Portret Teodora Wessla (zm. 1791).

Korytarz do zakrystii-obrazy olejne na ścianie:

 • Najświętsza Panna Maria Bolesna

 • św.Jan

 • Narodzenie Chrystusa Pana dar.o.Antoniego Obarskiego. Obraz A.Pace.

Inne obrazy:

 • Błogosławiony Andrzej z Hibernonu

 • Obraz Serca NMP

 • św.Barbara panna

 • św.Józef Patriarcha

 • Zdjęcie z krzyża Chrystusa Pana

 • św.Izydor Oracz

 • św.Łukasz Ewangelista

 • św.Jan od Krzyża

 • Karmelita

 • Wieczerza Pańska

 • NPM Bolesna

 • Błogosławiony Lepopold wyznawca

 • św.Katarzyna panna

 • św.Bonawentura

 • św.Maria Egipcjanka

 • NMP Kólowa Polski w koronie z berłem i dzieciątkiem w otoczeniu św.Stanisława Biskupa i św.Jana Kantego

 • św.Juda apostoł

 

Kiedyś byłem potężny. Dziś jestem niczym [Księga Hioba]