26 czerwca 2016. Koncert Akademickiego Chóru Organum

Pilickie Aktualności » 26 czerwca 2016. Koncert Akademickiego Chóru Organum

To było wydarzenie artystyczne, o którym obecni na nim piliczanie długo nie zapomną. A ci, którzy nie zawitali do pilickiej fary, niech żałują.

Akademicki Chór „Organum” powstał w 1969 roku z inicjatywy Bogusława Grzybka, pedagoga i organisty Kościoła Mariackiego. Od początku działalności wielkim przyjacielem chóru był metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Chór zyskał patronat Klubu Inteligencji Katolickiej, co silnie związało go z kościołem oraz z polskimi i chrześcijańskimi tradycjami narodowymi. Chór posiada w repertuarze: koncerty muzyki poważnej wokalno – instrumentalnej, pieśni patriotyczne i kolędy, a także dzieła twórców współczesnych. Jest uczestnikiem i laureatem przeglądów, festiwali i konkursów chóralnych. Koncertuje w krajach europejskich i USA. Od 1990 roku „Organum” występuje wspólnie z zespołem instrumentalnym RICERCAR, utworzonym także przez Bogusława Grzybka a skupiajacym muzyków z Konserwatorium i Akademii Muzycznej w Krakowie. Dzięki tej współpracy repertuar chóru rozszerzył się o muzykę oratoryjną.

 

Akademicki Chór „Organum”

i Zespół Instrumentalny „Ricercar”

w Pilicy

Drodzy Piliczanie,

Serdecznie Wam wszystkim dziękuję za obecność na naszym koncercie. Był on dla mnie bardzo ważny, bo zawsze chciałem zaśpiewać z moim chórem w Pilicy – w mieście, w którym się wychowałem, w którym kończyłem Szkołę Podstawową i Liceum.

Nie udało mi się zrealizować tego za życia moich Bliskich ale cieszę się, że miałem okazję wystąpić przed wieloma Piliczanami, którzy pamiętają mnie jeszcze ze szkoły albo pamiętają moich Rodziców.

Na ten koncert i Mszę Św. przygotowaliśmy wiązankę utworów będących przekrojem dokonań muzycznych kompozytorów, tak Polskich jak i zagranicznych od wieku XV do współczesności. „Hymn ku czci Królowej Jadwigi” nawiązywał do najsłynniejszej Piliczanki Elżbiety z Pilczy, trzeciej żony Władysława Jagiełły, natomiast „Totus Tuus, o Maria” (cały Twój, o Mario) był sententia divisa  – godłem Jana Pawła II.

Ciekawym utworem, ulubionym przez Jana Pawła II, pełnym dramatyzmu wewnętrznego, niosącym głębokie przesłanie była „Bogarodzica” J. Słowackiego. Tekst powstał w 1830 r. gdy Polska była pod zaborami i po wybuchu powstania listopadowego. Po dramatycznym zwróceniu się do Matki Bożej o wysłuchanie, następują prośby:

Wolnego ludu krew

Zanieś przed Boga tron.

 

Niech nam nie bluźni wróg
Ni wiary naszej tknie

Dramatyzm próśb podkreśla muzyka. Dzieło to wykonywane jest rzadko i zawsze wzbudza emocje tak słuchaczy jak i wykonawców.

Wykonane fragmenty „Glorii” Antonio Vivaldiego to jedne z najefektowniejszych z 12 części monumentalnego dzieła wspaniałego XVII wiecznego kompozytora, w których swój kunszt zaprezentowała nasza młoda solistka Jadwiga Woźniacka. Z kolei w dwóch częściach „I Litanii Ostrobramskiej” Stanisława Moniuszki wystąpiła kolejna nasza solistka Wiktoria Bisztyga.

Solistki wraz z chórem i zespołem instrumentalnym zaprezentowały się również w czasie Mszy Św. W. Bisztyga na Ofiarowanie zaśpiewała „Przyjmij tę ofiarę” fragment „Mszy góralskiej” T. Maklakiewicza a J. Woźniacka w trakcie Komunii Św. słynny XIX wieczny „Panis Angelicus” (Chleb anielski) C. Franca, wykonywany przez najsłynniejszych artystów świata. W trakcie koncertu J. Woźniacka wykonała również znane „Laudate Dominum” (Chwalcie Pana) W. A. Mozarta. Koncert kończyliśmy Hymnem ku czci Św. Piotra i Jego następców („Hymnus Pontificius” – Ch. Gounoda) a na bis wykonaliśmy „Alleluja” G. F. Haendla z Oratorium „Mesjasz”

Mam nadzieję, że tak dobór repertuaru jak i wykonanie Państwu się podobało.

Po koncercie zwiedzaliśmy Kolegiatę a naszym przewodnikiem był ks. Proboszcz. Mieliśmy okazję zobaczyć najciekawsze zabytki z dziecięcym nagrobkiem Katarzyny Pileckiej wykonanym przez Jana Padovano w 1555 roku.

Mimo, iż moja młodość upłynęła w Pilicy, o wielu zabytkach i faktach z dziejów kolegiaty nie wiedziałem do tego pobytu. Moi przyjaciele chórzyści z wielkim zainteresowaniem oglądali kolejne kaplice obrazy i rzeźby. Wszyscy byliśmy zafascynowani wiedzą i kulturą osobistą ks. Proboszcza.

Mieliśmy również okazję zwiedzić Klasztor – Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej, Opiekunki Rodzin. Tu chciałem podziękować Braciom za umożliwienie odwiedzenia Klasztoru. Wprawdzie bez publiczności ale wykonaliśmy kilka pieśni Maryjnych. Mam nadzieję, że kiedyś chór będzie miał okazję dać koncert również w Klasztorze.

Dla naszego Dyrygenta Bogusława Grzybka przyjazd do Pilicy miał też szczególne znaczenie. Tak jak opowiadał w czasie koncertu, kilkakrotnie przyjeżdżał tu po opłatki. W efekcie był bardzo zadowolony zarówno z koncertu jak i przypomnienia sobie miejscowości, którą pamiętał z czasów młodości.

Na koniec pragnę serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi Jarosławowi Szlenzakowi za zaproszenie, wspaniałe przyjęcie a także obdarowanie chórzystów Jubileuszowym Medalem 950 – lecia Parafii. Podziękowania składam dwom Paniom – mojej kuzynce Heni Hefko, która była „dobrym duchem” przedsięwzięcia i opracowała afisz informujący o występie chóru oraz Ani Kowalskiej, która zajęła się rozpropagowaniem naszego występu, wykonaniem nagrania i w imieniu Piliczan dziękowała Dyrygentowi.

Wyrazy uznania należą się również Właścicielom i Personelowi restauracji Pod Kolumnami za bardzo miłe przyjęcie, bardzo smaczne menu, sprawną i kulturalną obsługę.

Chórzyści, moi przyjaciele, byli zachwyceni i bardzo zadowoleni z tego wyjazdu. Podziwiali samą Pilicę z ciekawym rynkiem i Ratuszem jak również byli zadowoleni z frekwencji na koncercie i sympatycznego przyjęcia naszego występu.

Bardzo wszystkim dziękuję

Marek Guzik