Złożeniec

O Pilicy » Pilickie posiadłości » Miejscowości gminy Pilica » Złożeniec

1400

Pierwsza zachowana wzmianka o wsi. Sołtyską była Świętochna.

1436-39

Sołtysem był Mikołaj

1450

W dokumencie podsumowującym rozliczenia spadkowe,spisanym między Janem Granowskim- Pileckim a mężem jego siostry Elzbiety,księciem opolskim Wacławem wśród pilickich dóbr wymieniona jest wieś Szwlozenyecz

1490

Slozenyecz płacił poradlne od 5 łanów do zamku pilickiego.

1537

2 III 1537 r. Piotr Opaliński brał w zastaw od Rafała Pileckiego za 600 zł wsie Sławniów i Złosieniec w pow. lelowskim (MRPSum. IV 18364).

1581

We wsi Złoszieniecz łanów kmiecych miał Padniowski .Oprócz tego w skład wsi wchodził jeden łan sołtysi.

1814

 

1825

Po podziale dóbr pilickich Smoleń wraz ze Złożeńcem zakupił sędzia Roman Hubicki. Jego następca, Leon Epstein ponownie połączył wszystkie dobra. Niedługo później Złożeniec zakupił na własność kupiec Faust von Sturn, który rozparcelował majątek.

1827

Wieś liczyła 48 domów i 313 mieszkańców.

1862
Dziedzicem wsi jest Kurt Albert Sturm , urodzony w r.1834 w Naumburgu, syn Jana Bogumiła i Joanny Elżbiety Frantzke. W roku tym dziedzic zawarł związek małżeński z urodzoną w Konigshutte w 1836 r.Ludwiką Augustą Amalią Knaut, córką dziedzica Kwaśniowa Traugotta   i jego żony Antoniny.

 

1815

 

 

1885

 

1906

1918

1934

Szkoła w Złożeńcu