Kazimierz Czech

O Pilicy » Żyli wśród nas » Inni piliczanie » Kazimierz Czech

Urodził się w Pilicy w roku 1913. W 1935 roku ukończył prawo na UJ a następnie Szkołę Nauk Politycznych oraz Szkołę Podchorążych Artylerii. Aplikację sądową zrobił w Szydłowie. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. W konspiracji współtworzył Narodową Organizację Wojskową i dowodził okręgiem jędrzejowskim tej organizacji.

 

13 października 1939 w Warszawie podczas konspiracyjnego posiedzenia członków Komitetu Głównego i Zarządu Głównego SN powołano do życia organizację wojskową podporządkowaną SN. Początkowo funkcjonowała ona pod nazwą Armia Narodowa, później Organizacja Wojskowa Stronnictwa Narodowego i Narodowe Oddziały Wojskowe, a od 1 lipca 1941 jako NOW. Powodem utworzenia odrębnej organizacji przez SN było przeciwstawienie się wpływom politycznym czynników oficjalnych w kraju, czyli ZWZ-AK. Odrzucając podporządkowanie Służbie Zwycięstwu Polski i później ZWZ-AK, Narodowa Organizacja Wojskowa uznawała zarazem zwierzchnictwo władz RP i Naczelnego Wodza na uchodźstwie. Na pocz. maja 1942 prezes SN zgłosił Komendantowi Głównemu AK gen. Stefanowi Roweckiemu ps. "Grot" propozycję przeprowadzenia scalenia NOW z AK. Rezultatem kilkumiesięcznych rozmów było podpisanie 23 sierpnia 1942 umowy scaleniowej oraz wyznaczenie przez gen. S. Roweckiego początku pierwszej fazy scalenia na 4 listopada 1942. W tym dniu został zaprzysiężony ppłk J. Rokicki. 19 listopada tego samego roku zaprzysiężona została część komendantów okręgowych NOW. Sztab NOW o tej decyzji został poinformowany 4 marca 1943r., wzbudziło to jednak sprzeciw części jego członków.W rezultacie doszło do rozłamu, który poparła część sztabu i Okręgi: radomski, kielecki, częstochowski, lubelski, podlaski i łódzki. W połowie września 1942 z połączenia rozłamowców z NOW i Związku Jaszczurczego powstały Narodowe Siły Zbrojne. Natomiast pozostała część NOW podporządkowała się AK, co odbyło się w dwóch fazach: w listopadzie 1942 i drugiej od sierpnia 1943.

 

Kazimierz Czech znalazł się w grupie,która wstąpiła do AK. W 1943 roku uruchomił drukarnię podziemną. Po wojnie rozpoczął pracę w Sądzie Grodzkim w Kielcach. W 1952 roku został wydalony z sądownictwa m.in. w związku z aresztowaniem jego brata, żołnierza AK i prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa za działalność konspiracyjną. Od 1956 roku pracował jako adwokat w Kielcach. Pochowany w Kielcach.