prof.Wiesław Sadowski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » prof.Wiesław Sadowski

Ur. się 21 grudnia 1921 r. w Warszawie. Młodość spędził w Pilicy gdzie jego ojciec był buchalterem w drożdżowni i słodowni Kazimierza Arkuszewskiego.

W lecie park oraz mury obronne były ulubionym terenem moich gonitw i gier dziecięcych. Uczestniczyli w nich ... Haneczka i Wiesław Sadowscy,dzieci buchaltera. [Wspomnienia wnuka K.Arkuszewskiego,Adama Lipińskiego.]

Wiesław Sadowski związał całe swoje życie zawodowe ze Szkołą Główną Handlową.W niej studiował w okresie okupacji.Tutaj w 1945 r. rozpoczął pracę jako asystent profesora Aleksego Wakara, pod kierunkiem którego napisał pracę magisterską i pracę doktorską.W SGH pracował do przejścia na emeryturę w 1992 r. Studiował również matematykę na Uniwersytecie Warszawskim.W 1949 r. rozpoczął pracę w Katedrze Statystyki SGH. W 1955 r. doprowadził do stworzenia w tej katedrze Zakładu Statystyki Matematycznej, przekształconego po kilku latach w Katedrę Ekonometrii, a następnie w Instytut Ekonometrii.W 1954 r. uzyskał tytuł naukowy docenta, w 1960 r. tytuł profesora nadzwyczajnego i w 1969 r. tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.Od 1969 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W 1997 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Piastował godność prorektora SGH w okresie 1955-59 i 1963-65 oraz rektora tej uczelni w latach 1965-78. Był współzałożycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym Przeglądu Statystycznego. Był długoletnim członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Współtworzył Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, którym kierował przez wiele lat, obecnie zaś jest jego honorowym przewodniczącym. Przez wiele kadencji był członkiem i przewodniczącym sekcji ekonomicznej Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (obecnie jest to Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych). W latach 1980-1989 pełnił funkcję prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od lat sześćdziesiątych był członkiem Rady Naukowej GUS. Od 1969 do 1980 był bezpartyjnym posłem na Sejm PRL.  W latach 80. zasiadał w składzie Stołecznej Rady Narodowej, pełnił obowiązki jej wiceprzewodniczącego (1980–1981). Wypromował blisko 40 doktorów, opublikował blisko 100 monografii, artykułów naukowych oraz podręczników akademickich. Dwa, napisane około 40 lat temu, podręczniki: "Statystyka matematyczna" i "Wnioskowanie statystyczne"  wciąż są zalecane studentom. Dużą popularnością cieszyła się także "Teoria podejmowania decyzji".Był członkiem prestiżowych międzynarodowych organizacji naukowych, m.in. Towarzystwa Ekonometrycznego, Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, Konferencji Statystyków Europejskich przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Dzięki profesorowi Wiesławowi Sadowskiemu w Warszawie odbył się w 1965 r. Europejski Kongres Towarzystwa Ekonometrycznego, a w 1975 r. Kongres Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną siedmiokrotnie otrzymał nagrodę pierwszego stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Profesor Sadowski był członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Zmarł  7 sierpnia 2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dziękuje p. Tomaszowi Moszczowskiemu za zwrócenie uwagi na nieścisłości w  biogramie.