Juliusz Isaak

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » Juliusz Isaak

Juliusz Isaak nie był zawodowym naukowcem jednak ze względu na swój dorobek zasłużył na zamieszczenie jego biogramu wśród naukowych sław. Urodził się 8 czerwca 1869 roku w Pilicy*. Wieku 14 lat zaczął pracę jako rysownik i rytownik w fabryce "Towarzystwo Akcyjne Zawiercie".Był entomologiem-samoukiem. Kolekcjonował motyle i chrząszcze. W tym celu nawiązał kontakty z entomologami z całego świata.Kilkadziesiąt jego ogłoszeń dotyczących sprzedazy i zakupu okazów ukazało się w literaturze fachowej. Kolekcja Isaaka liczyła około 15000 okazów i obejmowała głównie motyle (2654 gatunków) i chrząszcze (3872 gatunki). Po raz pierwszy zaprezentował publicznie swoją kolekcję w 1909 roku na Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie gdzie została nagrodzona Złotym Medalem. W jednej z lokalnych gazet, pisano wówczas: „Kto z was wie, iż w skromnym Zawierciu skromny urzędnik fabryczny p. Juliusz Isaak dochował się – dzięki mozołowi i ofiarom całego życia – jednej z najwspanialszych kolekcji stawonogów, jaka jest na świecie?”.

W roku 1913 na Wystawie Entomologicznej w Warszawie kolekcja uzyskała dyplom uznania i została zakupiona przez miasto dla Muzeum Pedagogicznego.Kolekcja Izaaka obejmowała głównie motyle i chrząszcze, w tym rzadkie okazy chrząszczy jaskiniowych i myrmekofilnych [Myrmekofile - zwierzęta stale lub przejściowo żyjące w gnieździe mrówek jako korzystające z pokarmu mrówek].Izaak interesował się hodowlą motyli z jajeczek i poczwarek, badał wpływ odżywiania i temperatury na ich rozwój a krzyżując je uzyskiwał nowe odmiany. Był członkiem Polskiego Związku Entomologicznego i drezdeńskiego towarzystwa entomologicznego "Iris" (Entomologischer Verein "Iris" zu Dresden) oraz członkiem „Oddziału Zawierckiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”. Obowiązki zawodowe uniemożliwiły Isaakowi opisywanie doświadczeń w literaturze fachowej. Pozostawił po sobie jeden artykuł,”Ein Fall von Leuchtfähigkeit bei einem europäischen Großschmetterling”, zamieszczony w roku 1916 w "Biologisches Zentralblatt" oraz rękopisy. Dwie prace opracował i opublikował po jego śmierci Witold Niesiołowski. Był projektantem pierwszych znaczków pocztowych, wyemitowanych przez pocztę w Zawierciu w 1915 roku.  

Żonaty był z Emilią Kloss pochodzącą z rodziny ewangelickiej. Ze związku tego urodzili się:

Henryka – urodzona w 1892 r. Po ukończeniu gimnazjum w 1908 r. jako pierwsza kobieta w Zawierciu rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Języków Nowożytnych w Dorpacie. W Zawierciu poznała męża, Włodzimierza Jaklischa, nauczyciela greki i łaciny w miejscowym gimnazjum męskim. Używała nazwiska Jaklicz. Została pierwszą zawierciańską radną. Zmarła w 1975 r.

Aleksander [brak bliższych informacji]

Po śmierci pierwszej żony Juliusz ożenił się z Michaliną Hochbaum (?).Małżeństwo to było bezdzietne. Zmarł 2 listopada 1926 roku.Pochowany został w Porębie. Wspomnienie pośmiertne o nim,zamieszczone w „Polskim Piśmie Entomologicznym”, napisał Witold Eichler.  Michalina Isaakowa, po śmierci męża  kontynuowała jego dzieło. Organizowała wyjazdy do Ameryki Południowej w poszukiwaniu okazów oraz  organizowała objazdowe wystawy kolekcji entomologicznych. Zbiory motyli i chrząszczy w 1952 roku zakupiło Muzeum Narodowe w Kielcach. 63 gabloty z tego zbioru,z owadami egzotycznymi, przejęło w latach 60. Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie.


 *Większość opracowań podaje błędnie rok urodzenia -1870. Zachował się jego akt urodzenia 8/1869 z pilickiej parafii ewangelickiej.

 

 

 

 

 

 

Juliusz Izaak

Michalina Izaak

Wystawa kolekcji Izaaków w Poznaniu