Józef Jurek

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » Józef Jurek

Urodził się 10 sierpnia 1917 r. we wsi Łuszczyce, w powiecie krakowskim. W 1934 r. zgłosił się ochotniczo jako elew do orkiestry wojskowej 86 pp, gdzie odbył szkolenie podoficerskie. Brał udział w kampanii wrzesniowej walcząc pod Piotrkowem Trybunalskim, Łodzią i Tomaszowem Mazowieckim. Ożenił się w 1940 r. W okresie okupacji pracował jako robotnik kolejowy w Sadowie-Goszczy, jako robotnik leśny w Goszczy, i jako ślusarz w Krakowe. W czasie wojny działał w AK. Po wojnie pracował w wojsku jako podoficer zawodowy oraz jako kierowniki magazynu w Powiatowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miechowie. Był członkiem ZboWiD-u a potem Związku Kombatantów i b. Więźniów Politycznych RP. Czterdzieści dwa lata prowadził orkiestrę dętą „Sygnał”. Prowadził jednocześnie orkiestry w: Chodowie, Szreniawie i Wierbce. Ostatni raz jako kapelmistrz orkiestry zagrał 5 lipca 1995 r. Do ostatnich dni życia przy ważniejszych uroczystościach grał wspólnie z orkiestrą. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem AK. Zmarł 4 marca 2003r.

Zobacz: