Władysław Baliński

O Pilicy » Żyli wśród nas » Wojskowi i powstańcy » Władysław Baliński

Urodził się 11.09.1903 w Dobrej jako syn Józefa i Marii z domu Latacz. Służbę w lotnictwie rozpoczął 2 października 1924 roku w 6 Eskadrze Wywiadowczej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. W maju następnego roku ukończył pułkową szkołę obsługi i jako specjalista-mechanik został przydzielony do 22 Eskadry Liniowej powstałej w tym czasie w wyniku przemianowania 14 Eskadry Wywiadowczej. Wykazywał wielkie zamiłowanie do nowej pracy i po ukończeniu służby czynnej, pozostał w wojsku jako podoficer nadterminowy. W sierpniu 1927 roku został mianowany podoficerem zawodowym i w następnym roku odbył przeszkolenie w Centralnej Szkole Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy działającej w ramach Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa, uzyskując awans do stopnia młodszego majstra wojskowego. W dniu 30 maja 1930 roku został mianowany majstrem wojskowym. W dniu 10 sierpnia 1934 roku, w czasie przelotu ze Skierniewic do Warszawy na samolocie Breguet XIX nr 60-60, uległ wypadkowi odnosząc ciężkie obrażenia- Przewieziony do Wojskowego Szpitala Okręgowego w Warszawie, zmarł w dniu 23 sierpnia 1934 roku. Cieszył się u przełożonych opinią bardzo dobrego podoficera i zdolnego mechanika, a u podoficerów w pułku - dobrego kolegi. Został pochowany na wojskowym cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w kwaterze C18-1-10.

 

Mieszkał on w Sławniowie na tzw. Piaskach. Natomiast jego siostra mieszkała w Dobrej, na pewno jeszcze żyła pod koniec lat 70. Podobno często się zdarzało, że krążył nad Dobrą i Sławniowem samolotem. [ ©.PS ]

 

A.Popiel "Pamięci poległych lotników 1933-1939"

 

 

 

 

Pomnik na miejscu świętokrzyskiej szkoły szybowcowej w Polichnie