Jacek Pakosławski

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Jacek Pakosławski

Ród Pakosławskich herbu Prawdzic wywodzi się z Pakosławia koło Ostrzeszowa. Jacek Pakosławski urodził się w 1741 r. Ożenił się z Małgorzatą Marianną z Kozłowskich. Był dzierżawcą dóbr w Przychodach, których właścicielem był Teodor Wessel. W r. 1783 Karol Larisch, przejął w użytkowanie od rodziny Wesslów, jako wierzytelność, dobra Pilica, w tym Przychody. Prawa do tej posiadłości scedował odpłatnie Dionizemu Mniewskiemu. Nie ma informacji aby nastapiła wówczas zmiana dzierżawcy. W tym roku w folwarku Przychody zasiewy obejmowały żyta ozimego 60 korcy pszenicy 5 korcy jęczmienia, 6 korcy i 1/4 owsa, 45 korcy grochu, 3 ćwierci tatarki, 50 korcy 3 ćwierci konopiPo śmierci Teodora Wessla właścicielem Przychód, jako wierzyciel, został Bank Berliński. W latach 1790 91, według obliczeń F. Kiryka, było tu od 41 do 43 gospodarstw zamieszkałych przez 246 osób, w tym 8 Żydów. Wg opisu topograficznego z 10 października 1790 miał Pakosławski miał w arendzie również Dobrą, wchodzącą w skład majątku Teodora Wessla, który zmarł w 1793 r.Dobra była w dzierżawie Pakosławskich jeszcze w 1799 r. Jacek Pakosawski miał z Małgorzatą Marianną synów: Karola, Franciszka (pochowny 25 czerwca 1789 w podziemiach pilickiego kościoła oo.franciszkanów, Leona (pochowany tam30 czerwca 1789, Tadeusza (również pochowany we franciszkańskich podziemiach -16 stycznia 1795). Córki również zostały pochowane u franciszkanów: Konstancja (30 marca 1785), Joanna (21 lipca 1790) i Zofia (2 marca 1799). 19 maja 1807 w podziemiach pilickiego klasztoru pochowana została w habicie tercjarskim żona Jacka Pakosławskiego, Małgorzata Marianna, dobrodziejka klasztorów w Pilicy i w Gliwicach. Data śmierci i miejsce pochówku Jacka Pakosławskiego nie są mi znane.