Nadleśnictwo

O Pilicy » Instytucje » Nadleśnictwo

W związku z tym,że po rozparcelowaniu majątku Kazimierza Arkuszewskiego w roku 1946 pozostało 822ha lasu do Pilicy przeniesiono z Żarnowca nadleśnictwo. Pierwszym nadleśniczym był Bolesław Wiejacha. Funkcjonowanie tej instytucji w Pilicy było zagrożone wobec braku stosownego obiektu. 23 lutego 1948 r. Gminna Rada Narodowa wydała oświadczenie w sprawie utrzymania nadleśnictwa w Pilicy oraz przeznaczyła na tymczasową siedzibę dom Jana Anielskiego przy ul.Krakowskiej a 28 września 1949 przekazała nadleśnictwu resztówkę majątku Pilica - czworak z placem obok stawu,przy drodze do Złożeńca gdzie powstał nowy budynek Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Pilicy.