Hipolit Stanisław Grabiański

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Hipolit Stanisław Grabiański

Hipolit Stanisław Franciszek Grabiański należał do herbu Świeńczyc. Urodził się 12 sierpnia 1790 w Sączowie i tam otrzymał pierwszy chrzest z wody 1.Drugi chrzest 2 otrzymał 11 maja 1791 w Milejowice, (parafia Czeladź). Chrzestnymi byli Józef Rokoszowski i Marianna Bodurkiewicz. 13 lutego 1814 w Niegowonicach poślubił Helenę Kmita.(ur.17 sierpnia 1799; zm.2 września 1861 r.) córkę Wojciecha Kmity, dziedzica wsi Grabowa (wówczas parafia Chechło, od 1802 r. parafia Niegowonice) i Salomei z Błeszyńskich. Świadkami byli: Walenty Grabiański z Milowic i Błeszyński z Malinowic. Ze związku tego urodził się Wiktor Grabiański (ur.14 grudnia 1814 w Grabowej; chrzest w roku 1819 w Wojkowicach Kościelnych; zmarł 3 grudnia 1893 w Krakowie; uczestnik powstań 1830/31, 1848 i 1863). Przed rokiem 1819 Hipolit i Helena rozwiedli się. 22 maja 1819 Helena poślubiła Jana Chrzciciela Trzetrzewińskiego herbu Tępa Podkowa (ur.11 czerwca 1784 – zm.12 lipca 1854), urzędnika Królestwa Polskiego. W tym samym roku, w Bąkowej Górze, Hipolit poślubił Izabelę Błeszyńską (ur. w roku 1802), córkę Jana Błeszyńskiego i Teresy Bortoń. W 1819 r. urodził się im syn -Jan Feliks Grabiański. Otrzymał chrzest z wody w parafii Chechło a 1 sierpnia 1819 r.w Wojkowicach Kościelnych został wpisany do ksiąg 3. Pomiędzy 11 listopada 1819 a 3 sierpnia 1821 w ręce Hipolita i Izabeli z Błeszyńskich przeszła Kleszczowa. Druga z podanych dat odnosi się do Hipolita, który został wówczas w Kleszczowej kumem Tomasza Kawuli, w służbie za foszmana we Dworze będącego, i jego żony Zofii Wizytorówny. 3 czerwca 1823 r. Hipolit, jako Dziedzic Dóbr Rodak Wsi Possesor Wsi Kleszczowa i Izabela stali się szczęśliwymi rodzicami Florentyny Konstancji Antoniny 4. Hipolit określony został w metryce: Dziedzic Dóbr Rodak Wsi Possesor Wsi Kleszczowa.Chrzestnymi byli: Józef Twardzicki, posesor wsi Łosień, z Józefą Grabiańską de Kleszczowa oraz brat Hipolita -Leopold 5, dziedzic Niegowonic, z żoną, Eleonorą Grabiańską. Izabela była prawdopodobnie siostrą (rodzoną lub stryjeczną) Józefa Błeszyńskiego (ur.1804 w Kromołowie), który 10 listopada 1824 poślubił w kleszczowskim dworze 17-letnią Joannę Faustynę Michniewską (ur.1807). Nowożeńcy powiązani byli z kleszczowskim dworem podwójnie: z jednej strony przez pokrewieństwo pana młodego z posesorami tej wsi, z drugiej przez ojca panny, Jędrzeja, który był tutaj ekonomem. Prawdopodobnie w roku 1824 dla Hipolita i Izabeli skończyła się arenda Kleszczowej. W tym samym roku mieszkają już wdworku w Biskupicach, pod numerem ósmym (Bergerówka) 6. Tu 17 grudnia 1824 r. urodziła się córka, czworga imion: Karolina Ewa Teresa Jadwiga, wpisana do ksiąg kościoła pilickiego 7. Chrzestnymi byli: Leopold Błeszyński, właściciel wsi Zdunin i Karol Szerner, z-ca podsędka pow. pilickiego. Dziecko zmarło 26 maja 1825 r. W 1826 r. Hipolit Grabiański, razem z burmistrzową Pilicy, Teklą z Langiewiczów Ożarowską, byli chrzestnymi Jana Nepomucena Hipolita, synka ekspedytora poczty Jana Englisza. Izabela z Błeszyńskich zmarła 3 lutego 1829 r. w Pilicy8 i pochowana została 6 lutego 1829 w podziemach pilickiego klasztoru oo. reformatów w Biskupicach. Trzeciążoną Hipolita została Marianna Smarzyńska (ur.1806), zamieszkała w Krakowie -Kleparz nr 1, którą poślubił 19 lutego 1832 r. w krakowskiej parafii św. Floriana. Zamieszkał u żony. Była córką, nieżyjących już w dniu jej ślubu, Adama Smarzyńskiego i Gertrudy Margasińskiej z Koniecpola. W 1834 r. Hipolit Grabiański był nadal dziedzicem folwarku Bergerówka w pilickich Biskupicach. W roku 1843 r. został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim


 1 Gdy dziecko było bardzo słabe dokonywano“chrztu z wody”, który jest skróconą formułą polegającą na polaniu wodą główki dziecka i wypowiedzeniu formuły chrztu […] ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.. Nie ma żadnych dodatkowych obrzędów. Wierzono, że dziecko ochrzczone z wody nie stanie się pokutującą duszą.

2 Chrztu ważnie udzielonego nie powtarza się. Później można było dokonać uroczystego przyjęcie dziecka do Kościoła we wspólnocie parafii, do której należą rodzice dziecka. Rodzice chrzestni zostają wpisani do aktu chrztu dziecka w parafialnej księdze ochrzczonych.

3 11 czerwca 1840 r. w dworze w Mikorzycach (parafia Parzno, woj. łódzkie) poślubił Józefę Leonę. W roku 1845 zanotowany został jako dziedzic dóbr Niezdary i Tąpkowice, wktórych mieszkał. Zmarł 18 marca 1872 w Pyrzowicach, pochowany w Sączowie.

4 Zamężna z Michałem Marlińskim, s. Kazimierza i Marianny z d. Malinowskiej.

5 Leopold Antoni Grabiański (ur.1794 Milowice)

6 Była to prawdopodobnie transakcja wewnątrz rodziny. W1802 r. Michał Grabiański, cześnik żytomierski, nabyłfolwark Bergerówka na licytacji.

7 Akt nr 129/1824

8 Akt 46/1829