Kocikowa

O Pilicy » Pilickie posiadłości » Miejscowości gminy Pilica » Kocikowa

1429

Doszło do podziału dóbr między Marcinem i Janem z Giebła ,na mocy którego Jan otrzymał m.in. 3 siedliska w Mokrusie: Staszkowskie, Kocikowskie i Przybkowskie oraz 1 zagr. przy siedlisku Kocikowskie (area Kocicowszka). Niewielka odległość Mokrusa od Kociowej wskazuje na istniejący związek między nazwą siedliska Kocikowskie a nazwą Kocikowa, odnoszącą się do wsi. Być może siedzący na tym siedlisku kmieć Kocik otrzymał od Pileckich przywilej na założenie na prawie niemieckim wsi i zgodnie z nim lokował wieś, nazwaną później od jego przezwiska Kocikową.

1450

Jan z Pilicy [Granowski] odstępuje swemu siostrzeńcowi Wacławowi ks. opolskiemu zamek Pilcza z przynależnymi wsiami. W dokumencie podsumowującym rozliczenia spadkowe,spisanym między Janem Granowskim- Pileckim a synem jego siostry Elżbiety,księciem opolskim Wacławem wśród pilickich dóbr wymieniona jest wieś Coczikowa.W wyniku działów, zamian i wykupów Jan stał się wkrótce po r. 1450 z powrotem wyłącznym właścicielem klucza pileckiego.

1472

Imiennie wyszczególnione zostały wsie wojewody krakowskiego Jana z Pilczy,wśród nich Koczikova skazane na karę królewską za nie zapłacenie wiardunku*

* Wiardunek odpowiadał 1/4 grzywny i stosowany był najczęściej w obliczaniu czynszu pieniężnego (płacony rocznie w wysokości 1-1¼ wiardunku, zależnie od wielkości łanu

1478

Po śmierci Jana z Pilicy jego synowi Janowi (II) Pileckiemu przypadło miasto Pilica z zamkiem i z wsiami,

1486

Wymieniony jest Maciej zw. Śpiewak z Kocikowej,kmieć Jana z Pilczy wojewody ruskiego.

1501

bracia Mikołaj, Jan i Stanisław Pileccy z Pilczy dzielą dobra po Janie Pileckim wojewdzie sandomierskim. Jan otrzymuje m.in. Kocikową.

1514

Wieś występuje w dokumencie pod obecną nazwą-Kocikowa

1529

Wzmianka o rolach folwarcznych w Kocikowej .Dziesiecina snopowa z ról folwarku w Kocikowej wartości 3 grzywien przeznaczona jest dla plebana w Strzegowej.

1547

Rafał Pilecki ustępuje wojewodzie i staroście krakowskiemu Piotrowi Kmicie, pod zakładem 30 000 florenów wymienione imiennie dobra przynależne do zamku w Pilczy, m.in. Kocikową

1564

Pobór podatku z 1 łanu we wsi Korzykowa

1565

Mikołaj Zborowski, syn Marcina Zborowskiego, kasztelana krakowskiego, dzierżawca dóbr klucza pileckiego kupuje od Wojciecha, Serafina, Jana, Mikołaja i Doroty sołectwo w Kocikowej w dobrach miasta Pilczy

1581

Kocikowa należy do parafii Kidów. Zagrodników b.r.4 kom. b.b.1

1611

Dziesięcina ze wsi dla pilickiego drugiego kanonika i dla kantora

1613

W dokumencie sprzedaży dóbr pilickich wymieniono 6 źródeł solnych w Kocikowej.

1827

Wieś liczy 35 domów i 131 mieszkańców,

1887

41 osad i 340 ludzi ,498 mórg rozległy

 

1905

Wies zajmuje obszar 507 mórg

1921/22

Otwarto jednoklasową szkołę .Na początku lat dwudziestych do parafii pilickiej dołączono Kocikową-Kolonię utworzoną z rozparcelowanego majątku.