Jechiel Danziger

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » Jechiel Danziger

Ur. 1828 w Grójcu. Był synem Szragi Fajwla Danzigera z Grójca (zm.1849 na cholerę), założyciela dynastii chasydzkiej. Jechiel był uczniem Israela Icchaka Kalisza z Warki. Jego nauczyciel wychpował 114 uczniów, z których kilku stało się bardzo wpływowymi cadykami. W 1849 roku, po śmierci swego ojca, Jechiel został cadykiem. Rezydował w Grójcu, Pilicy, Tuszynie i od 1878 roku w Aleksandrowie Łódzkim, z którego uczynił ważny ośrodek życia chasydzkiego. pierwszy cadyk chasydzkiej dynastii Aleksander. Jego dwór miał największe wpływy wśród drobnych żydowskich sklepikarzy i handlarzy. Konkurencja mówiła złośliwie: „Ger przyciąga scholarzy, a Aleksander handlarzy”. Cadyk z Aleksandrowa był tak potężny, że miał nawet swojego posła w przedwojennym polskim Sejmie, a przed wpływami religijnymi tego silnego ośrodka chasydzkiego z trudem bronili się postępowi rabini z Łodzi, popierani przez wielkich przemysłowców wyznania mojżeszowego. Zmarł 21 stycznia 1894 w Aleksandrowie Łódzkim. Jest pochowany na tamtejszym cmentarzu żydowskim. Epiatifium na jego grobie głosi: "Kamień ten to stela grobu czcigodnego oto tego naszego nauczyciela, pana i mistrza Jechiela, syna pana, gaona sprawiedliwego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Szlagi Fajwla, pamięć błogosławiona w życiu przyszłym. Niech dusza jego związana będzie w węzełku życia. Zmarł 14 szwat i pogrzebany 15 szwat 654 roku. Nie możemy wychwalać go, bo tak rozstrzygnął w swoim testamencie świętym, aby nie wychwalać go wcale w jego randze". Jego następcą został syn Jerachmiel Izrael Izaak Danziger.

Kirkut w Aleksandrowie