17 grudnia 2015. Spotkanie opłatkowe

Pilickie Aktualności » 17 grudnia 2015. Spotkanie opłatkowe

Spotknie opłatkowe, organizowane corocznie przez burmistrza Pilicy, można by nazwać "Pilica i przyjaciele". Na zaproszenie władz gminy przybyli na nie ci spośród oficjeli, od szczebla powiatu po województwo, którym nasze miasteczko nie jest obojętne. To dzięki nim udaje się rozwiązać wiele naszych problemów. Byli również reprezentanci lokalnych stowarzyszeń i instytucji, którzy codzienie dokładają swoje cegiełki do rozwoju gminy. Nie sposób było oczywiście zaprosić wszystkich tych, którzy na różnych polach działają społecznie. Nie ma również potrzeby wymieniania imiennie wszystkich przybyłych. Znamy się z wielu spotkań, tych oficjalnych i tych nieoficjalnych. Spotkanie rozpoczęło się od występu przedszkolaków z Zespołu Szkół nr 2 w Wierbce. Młodzież z Drużyny Harcerskiej działającej przy Zespole Szkół nr 1 w Pilicy przekazała Burmistrzowi światełko betlejemskie. W imieniu władz gminy życzenia przybyłym złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik oraz Przewodnicząca Rady  Miasta i Gminy Barbara Przyblik. Kolejne życzenia, w poetyckiej formie, złożyła przybyłym radna powiatu zawierciańskiego Róża Kończyk. Goście otrzymali okolicznościowe upominki a po wspólnym odśpiewaniu kolędy "Bóg się rodzi" oraz po poświęceniu opłatków przez ks.proboszcza Jarosława Szlenzaka zgromadzeni złożyli sobie życzenia świąteczne, po których spożyto symboliczną kolację wigilijną.

 

Światełko Betlejemskie dotarło do Pilicy

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Barbara Przybylik

Starosta powiatu zawierciańskiego Krzysztof Wrona

Vicestarosta i prezes LGD Perła Jury Cezary Barczyk

Komendant posterunku w Ogrodzieńcu podkomisarz Grzegorz Migdał

(Rozmowę z komendantem zamieszczamy w świątecznym numrze "Naszej Pilicy")

komendant PSP Zawiercie bryg. Marek Fiutak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Henryk Goncerz

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu Witold Myszor

Honorowy Obywatel Pilicy ks.Władysław Ogonowski

Ks.proboszcz Jarosław Szlenzak

O. gwardian Krzysztof Kustra OFM

Ks.proboszcz Zbigniew Grzesiński

Michał Otrębski. Burmistrz Pilicy do 2014r.

Janina Dulbińska Przybylik. Do niedawna Sekretarz Miasta i Gminy Pilica

Vicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa

Starosta zawierciański Krysztof Wrona

Poetyckie życzenia składa radna powiatu zawierciańskiego Róża Kończyk

Ks.proboszcz Jarosław Szlenzak