Feliks Grabkowski

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Feliks Grabkowski

Grabkowscy herbu Jastrzębiec przyjęli nazwisko od wsi Grabki między Chmielnikiem i Staszowem (niegdyś Grabków), gdzie najstarszy dotyczący ich zapis pochodzi z XIV wieku. Wielu Grabkowskich pełniło w XVII-XIX w. różnorakie, niezbyt jednak wysokie, funkcje w ziemi chęcińskiej. Feliks Grabkowski urodził się ok.1822 r. Jego żoną była Józefa z Dąmbskich herbu Godziemba (ur. ok. 1828), córka Franciszka Dąmbskiego z Dąbia (ur.1794 w Cerekwi, dziedzic Lipnicy; kapitan wojska koronnego) i Julii/Julianny Otwinowskiej z Otwinowa herbu Gryf (ur.2 kwietnia 1805 r. w Zielenicach). W drugiej połowie XVIII w. Feliks Grabkowski dzierżawił folwark w Kleszczowej. Mieszkał wówczas w miejscowym dworze (Kleszczowa nr l), gdzie 16 lutego 1873 r. urodził się Karol Józef. Rodzicami chrzestnymi zostali: Adam Grabkowski i Maria Dąmbska.

Grabkowscy kilkukrotnie wiązali się z pannami Dąmbskimi. Barbara Dąmbska, córka miecznika inowrocławskiego Aleksandra, była małżonką Rocha Grabkowskiego, skarbnika (1779), wojskiego mniejszego (1783) i miecznika chęcińskiego (1785). Powstaniec styczniowy Hipolit Euzebiusz Roch Grabkowski (ur. 1799), syn Ignacego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, poślubił w 1832 Paulinę Dąmbską. Karolina Dąmbska była żoną Erazma Grabkowskiego. Jedną z trzech córek StanisławaDąmbskiego (zm. 1809), kawalera Orderu Świętego Stanisława (1781) i Orderu Orła Białego (1785) była Teodora z Dąmbskich Kownacka