Febus Strauch

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » Febus Strauch

Urodził się w roku 1826 w Opatówce w pow.miechowskim.  Był synem Józefa. W dzieciństwie został wraz z rodzicami przesiedlony do Nowego Miasta Korczyna gdzie ukończył elementarną szkołę rządową. Pod naciskiem rodziców zrezygnował z kształcenia w szkołach publicznych i oddał się nauce biblijnej,talmudycznej i rabinicznej. Równocześnie zdobywał wiedzę z zakresu świeckich przedmiotów naukowych. Od roku 1846 zajmował się edukacja modziezy żydowskiej. Przez kilka lat pracował w Pilicy, przez kilkanaście w Działoszynie gdzie w roku 1858 założył żydowską szkołę elementarna, w której przygotowywał młodzież do nauki w szkołach publicznych. Przez dwa lata działał w Lublinie  po czym osiadł w Warszawie gdzie również utrzymywał szkołę elementarną. Napisał i przygotował do druku przekład polski trenów proroka Jeremiasza,wiersze „Dwoje jeńców jerozolimskich” i przekład pieśni hebrajskich „Szyr Hajichud” [Pieśn o Jedynym], który ukazał się  w tygodniku „Jutrzenka”. Brał udział w redagowaniu tygodnika „Izraelita”.Tygodnik społeczny, literacki i naukowy „Izraelita” wydawany w Warszawie w latach 1866 – 1915 był ważnym elementem kształtowania programu asymilacji i reform judaizmu oraz propagowania unowocześnienia i laicyzacji kultury żydowskiej. Przez lata stanowił on dla Polaków główne źródło wiedzy o społeczności żydowskiej.  Strauch  był stałym współpracownikiem Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda redagując w niej hasła dotyczące Żydów i judaizmu.