Engliszowie

O Pilicy » Żyli wśród nas » Inni piliczanie » Engliszowie

Jan Nepomucen Englisz [Jenglisz] urodził się w roku 1783 w Rudzieńcu (wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim). Był synem Karola i Józefy z Baylichów [? Nazwisko w metryce nieczytelne]. 24 sierpnia 1809 r. żenił się z Joanną Antonią Czajkowska (ur. 1791) z Pilicy, córką Michała i Karoliny z Lewaldów. Joanna była siostrą Julianny z Czaykowskich (ur. 1787), żony malarza Wawrzyńca Kolasińskiego, który pojawia się jako świadek w pilickich metrykach przy notatkach dotyczących rodziny Engliszów.Joanna i Julianna były córkami malarza Michała Czaykowskiego. W roku 1820, za ojca gwardiana Euzebiusza Chrościackiego, artyści malarze Wawrzyniec Kolasiński i Michał Czaykowski wykonali pierwszą malaturę pilickiego kościoła reformatów. Jan Englisz w latach 1819-1831 był ekspedytorem poczty w Pilicy. W 1830 r. Jan, na własną prośbę, zwolniony został z powadzenia w Pilicy kantoru loterii liczbowej. Zmarł 4 czerwca.1834 w Pilicy, w domu nr 223. W 1845 roku ukazało się ogłoszenie:

Pisarz Hypoteczny Okręgu Pilickiego. Z powodu, zaszłej, śmierci
1. Jana Englisz w r. 1834.
2. Kohna Deronia w r. l835 żony jego Hany w r. 1838;
otworzył się spadek.
Ad 1. Z domu pod N. 222. w mieście Pilicy oraz; gruntów i łąki w territorium tegoż położonych i kapitału rs 480 z procentem, 5 od sta na nieruchomości pod N. 17, w Pilicy leżacej; w dziale IV., hipotecznie zabezpieczonego,
ad 2. z domu. murowanego pod.Nr 77 także w mieście Pilicy położonego, do uregulowania którego termin półroczny na dzień 19 Listopada (I Grudnia) r.b.-wyznacza, i wzywa wszystkich interesantów, aby się w terminie tym przed podpisanym z prawami swemi pod prekluzya stawili. Pilica dnia 3 (15) Maja 1845 r. Stanisław Wojcikowski,

Ze związku Jana z Joanną Antonina urodzili się:

  • Stanisław Englisz. Urodzony 8 maja 1814 w Pilicy, w domu pod nr 124. Był w latach 1832-1834 ekspedytorem poczty w Pilicy. W 1858 r. ukazało się ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Guberni Radomskiej: Obwieszczenie Spadkowe. Nr 234. Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Pilickiego. Po śmierci Stanisława Englisz współwłaściciela nieruchomości pod Nem 124 w mieście Pilicy położonej otworzył się, spadek do uregulowania którego termin w dniu 1/13 Marca 1859 r. naznaczony: wzywa przeto osoby do spadku tego interesowane, aby się w jego Kancellaryi w terminie stawiły pod prekluzyą prawem z roku 1818 zagrożoną. Pilica dnia 5/17 Sierpnia 1858 r. Radca Honorowy J. Borgoni.
  • Jadwiga Teresa. Urodziła się w roku 1821 w Łanach Wielkich koło Żarnowca. Mężem Jadwigi Teresy był Ferdynand Poniński (ur.1804), urzędnik biura powiatowego w Olkuszu, którego poślubiła w 1841 r. Zmarła w 1891 roku w Racławicach i tam jest pochowana. Na cmentarzu zachował się jej nagrobek. Była matką ks. Adama Ponińskiego, proboszcza parafii Racławice w latach 1887-1908. 
  • Julianna(ur.1822.) W 1844 roku poślubiła Antoniego Bieleckiego ( ur. w r. 1821 w Niegosławicach)

  • Petronela Józefa. Ur. w 1824 roku w Pilicy, w domu pod nr 124. Poślubiła Lissowskiego. Zmarła w 1895 r.

  • Aniela [ur.1825? -brak księgi]. Żona Dąbrowskiego.

  • Jan Nepomucen Hipolit. Ur.13 maja 1826 w domu pod nr 124; Zmarł13 października 1828 mając lat 2,5.

  • Jan Wojciech, Ur. 20 kwietnia 1830 w domu pod nr 220, Zm. 15 marca 1831 w domu pod nr 220

  • Jan Aleksander Józef. Ur.17 lutego 1834 r. w domu pod nr222; Zm.20 października 1837, w domu pod nr 222

Śladem po bytności rodziny Engliszów w Pilicy jest Engliszówka. Folwark Engliszówka wymieniony został w składzie dóbr pilickich wroku 1870. W 1874 nieruchomość nr 157 w Pilicy, zwana Engliszówką licytowana przez Trybunał Cywilny w Warszawie. Karol Brzozowski z Brzozowa herbu Belina nabył Pilicę w 1884 r. od Frumkina za 365 000 rubli. W skład liczącego 4020 mórg i 160 prętów majątku wchodził wówczas folwark Engliszówka dzierżawiony przez Franciszka Rocha. W roku 1894 folwark Engliszówka wymieniony w składzie dóbr pilickich. W tutejszym dworku mieszkali rodzice ks.Mieczysława Froelicha, proboszcza pilickiego w latach 1911-1951. W roku 1939 osada liczyła 60 mieszkańców. Od 8 grudnia 1946 r. Engliszówka należy do parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus w Pilicy-Biskupicach.

Engliszówka na mapie z poł.XX wieku