Emanuel Franciszek Czerny

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Emanuel Franciszek Czerny

W 1817 roku Emanuel Franciszek Ksawery Czerny kupił od Karola Buczyńskiego Sobaków koło Gorzkowa. W 1827 r. wieś liczyła 12 domów i 257 mieszkańców. Jego żoną była Julianna z Cieślińskich. W 1826 r. był jednym z pięciu członków dozoru kościelnego w Gorzkowicach. Przed 1828 rokiem Czerny był właścicielem dóbr na Smoleniu, które od tego roku przeszły w ręce Romana Hubickiego. Emanuel Czerny zmarł w 1849 r. a jego małżonka - w 1859 r. Dobra w okolicach Gorzkowa przeszły w ręce Konstantego i Ludwiki Cieślińskich. W Czernie stoi kaplica zwana Jasną Górką. W książce "Ilustrowane okolice Piotrkowa", wydanej w 1930 roku, zanotowano o niej: Podanie ludowe głosi. że dziedzic wsi Czerny chciał wznieść tu kościół podobny Jasnogórskiemu, lecz o.o. Paulini i sam biskup nie dopuścili do tego. Właściciel sąsiedniej wioski Czerno fundował w XVII wieku kościołek murowany pod wezw. św. Trójcy. Rodzina fundatora wywodziła się z Szwajcarii i pierwotnie nazywali się Szwarc lub Szwarcenberg lecz po osiedleniu się w Krakowskiem zwać się poczęła Czernemi ze Szwarcenberga, przybrawszy herb Nowina. Kościółek to ubogi o trzech ołtarzykach, niczem się nie odznacza. Silne sklepienia, niskie mury, prezbiterium, wiele jeszcze czasu przetrwać mogą". Marmurowe sarkofagi Emanuela i Julianny Czernych znajdują się w krypcie pod kaplicą. Po zniszczeniach wojennych obiekt został odremontowana w latach 1958-63. Gruntowny remont kaplicy został przeprowadzony w 2012 r. Wymieniono wtedy drewniany strop, wiązania dachowe, wybudowano nową wieżyczkę - dzwonnicę a kaplicę przykryto czerwoną dachówką.