inż. Jan Piątkowski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » inż. Jan Piątkowski

Urodził  ok. 1807 w Bejscach jako syn Jana i Marianny z Michińskich. Od 1825 był zatrudniony w służbie górniczej jako geometra do triangulacji dóbr górniczych oraz oznaczania „punktów głównych w pomoc dyrektorowi Obserwatorium Astronomicznego". Zatrudniony był również w górniczej „Litografii". W 1830 współautor pomiaru „dóbr i lasów około miasta Kielc..., na rzecz górnictwa i fabryk, rządowych przeznaczonych...". W 1833 objął obowiązki inżyniera obwodu olkuskiego. Pracując tutaj przeprowadził  pomiary śródmieścia Wolbromia (1835) .Zachowały się rysunki elewacji domu w Wolbromiu wykonane w tym roku .Kolejne pomiary przeprowadził w  Szczekocinach (1836) i w Pilicy (1841/1842). W 1844r. został zatrudniony w Warszawie w Zarządzie Komunikacji Dróg Lądowych i Wodnych. 1862-1867 w guberni lubelskiej W 1865 za szczególna gorliwość  został wyróżniony nagrodą w wysokości  165 rubli. Od 1866 oprócz pensji i 300 rubli dodatku na koszty podróży  otrzymywał stały dodatek przyznany przez Radę Administracyjną. W 1867r. przeszedł  na emeryturę.   Żonaty był z Karoliną Czaputowicz, prawdopodobnie córką budowniczego z Olkuskiego, Seweryna, z którą miał troje dzieci.