Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Dzwono-Sierbowicach

O Pilicy » Obiekty » Obiekty sakralne » Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Dzwono-Sierbowicach

Odległość do kościoła klasztornego w Biskupicach była kłopotliwa dla parafian z wsi wchodzących w skład parafii a niewielkie, mogące pomieścić 20-30 osób, nieogrzewane kaplice: św. Rodziny w Dzwonowicach, św. Izydora w Sierbowicach i Matki Boskiej Częstochowskiej w Szycach, były miejscem odprawiania mszy jedynie podczas poświęcenia pól. Od lutego 1947 r., rozpoczęło się regularne odprawianie mszy św. w kaplicy w Sierbowicach. Na życzenie bpa Czesława Kaczmarka parafia rozpoczęła starania o budowę kolejnej świątyni. Każda wieś chciała ją mieć u siebie więc podjeto salomonowa decyzje i budowę zlokalizowano na wzgórzu między Dzwonowicami i Sierbowicami, w miejscu oficjalnie zwanym Kolonijką a potocznie nazywanym Górką. Od 2001 roku miejscowość  oficjalnie nazwano Dzwono-Sierbowicami.Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego zaprojektowany został przez krakowskiego architekta Mieczysława Ślewińskiego w stylu nawiązującym do budownictwa podhalańskiego.

 

Pierwotny projekt kościoła i klasztoru

 

W lutym 1947 r. rozpoczęto gromadzenie materiałów a w czerwcu tegoż roku rozpoczęły się prace budowlane. w dniu 20 lipca prowincjał o.Anatol Pytlik dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. W dniu 10 lipca 1948 r. o. Feliks Wójcik zawiadomił kurię biskupią w Kielcach, że kosciół jest już gotowy. 8 sierpnia 1948 r. wokół nowego kościoła zgromadziło się około dziesięciu tysięcy ludzi. Kazanie wygłosił prowincjał Anatol Pytlik. Biskup Czesław Kaczmarek dokonał poświęcenia kościoła, podkreślając fakt zbudowania świątyni w ciągu jednego roku. W następnym roku wystawiono plebanię. Piliccy gwardianie przez wiele lat łączyli funkcję przełożonego klasztoru z probostwem w kościele na Górce. Pierwszym proboszczem został o.Feliks Wójcik. Od czerwca do sierpnia 1949 r. urząd proboszcza parafii pełnił o. Walerian Michułka, ponieważ o. Feliks został przeniesiony do Warszawy, skąd nadał kierował budową na Górce. Dnia 19 sierpnia 1949 r. proboszczem został o. Tadeusz Czerwień, a po jego rezygnacji, w sierpniu 1950 r. mianowano proboszczem o. Joachima Adamskiego, który kierował parafią do września 1953 r. Od września 1953 r. do 23 sierpnia 1957 r obowiązki proboszcza pełnił o. Marek Szumierz. Od 1957 do 28 sierpnia 1963 r. proboszczem parafii był o. Dozyteusz Napierała.W 1959 roku wzniesiona została dzwonnica. Później dobudowano jeszcze kaplicę i zakrystię. Na cmentarzu przykościelnym stanęły drewniane rzeźbione kapliczki różańcowe. W latach 1960-61 po drugiej stronie drogi urządzono cmentarz. We wrześniu 1963 r. proboszczem został o. Witalis Szczerba, a wikariuszem parafii z zamieszkaniem na Górce został o. Mirosław Truszczyński. Bp Jan Jaroszewicz dekretem z 13 sierpnia 1964 r. mianował o. Damiana Kość wikariuszem samodzielnym, z prawem prowadzenia ksiąg metrykalnych i sporządzania aktów prawnych. Proboszcz w Pilicy reprezentował odtąd parafię i filię tylko wobec władz państwowych i kurii biskupiej. Dnia 2 marca 1966 r. O. Damian Kość wystąpił z zakonu. Na zastępstwo posłano o. Kazimierza Potoczaka, a wikariuszem samodzielnym został o. Julian Kapałka. W 1966 r. dostawiono kruchtę. Wzniesiono również salę katechetyczną i budynki gospodarcze. O. Zdzisław Bączkiewicz mianowany 29 sierpnia 1966 r. gwardianem i proboszczem parafii nie stawił się na placówce. Do końca roku 1967 pełnił te obowiązki o. Józef Galas. 23 lutego 1968 nominacjęna proboszcz otrzymał o. Fidelis Sarwa. W sierpniu 1969 r. na Górkę powrócił o. Feliks Wójcik, który objął stanowisko samodzielnego wikariusza. Od 1971r. w kaplicy przy kościele znajduje się figura Matki Bożej zwanej Szypowską. W roku 1850 mieszkaniec Szypowic Kacper Łągiewkia zabrał ją ze spalonego kościoła z okolic Krakowa umieścił w wybudowanej przez siebie kapliczce. W dniu l lipca 1973 ordynariusz kielecki ks bp Jan Jaroszewicz konsekrował cały kompleks kościelny.

 

Fot.z  końca lat siedemdziesiątych 

 

W 1973 r. w parafii powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta założona przez o.Feliksa Wójcika działająca obecnie przy Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1983r., na pamiątkę II Pielgrzymki Jana Pawła II wzniesiono przed kościołem jeden z pierwszych w Polsce pomników papieża . 15 listopada 1989 r. zmarł o. Feliks Wójcik, który był inicjatorem wielu działań społecznych. Dzięki jego inicjatywie w Dzwono-Sierbowicach zbudowno studnię głębinową i wodociąg oraz rozpoczęto budowę szkoły podstawowej, której budowa została ukończona już po jego śmierci. Po nim, tymczasowo obowiązki proboszcza pełnili ojcowie: Bazyli Ciesielski do l lipca 1990 r. i Przemysław Brzozowski do 6 września tego roku. 31 lipca 1990 r. bp kielecki Stanisław Szymecki erygował w Dzwono-Sierbowicach samodzielną parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa., do której należą Do parafii należą wsie : Dzwonowice, Sierbowice, Dzwono – Sierbowice, Szypowice i Szyce. Na terenie parafi funkcjonuja kaplice pw: św. Anny w Dzwonowicach, Nawiedzenia NMP w Sierbowicach, NMP Częstochowskiej w Szycach, św. Stanisława BM w Szypowicach. 12 września 1990 proboszczem został o. Apolinary Żak. 25 marca 1992 r. po reorganizacji sieci diecezjalnej w Polsce parafia weszła w skład diecezji sosnowieckiej. W 1993 roku powstał w Dzwono-Sierbowicach klasztor Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej. O. Apolinary Żak zmarł 20 grudnia 1993 r. i został pochowany w Pilicy. Tymczasowym administratorem został o. Ireneusz Wawryszczuk, który18 czerwca 1994 r. został mianowany przez zarząd prowincji przełożonym i proboszczem parafii. W 1999 r. rozpoczęta została budowa klasztoru. 18 czerwca 2005 ordynariusz sosnowiecki bp Adam Śmigielski dokonał aktu koronacji figury Matki Bożej Szypowskiej. Kolejnymi proboszczami byli :

o. Konstanty Ciaranek ,

o. Eliasz Hetmański 

o. Tomasz Kobierski.

Obecnie funkcje tą pełni o. Chrystian Wolak.

 

 

 

 

Grób o.Feliksa Wójcika

 

 

 

Tematy powiązane:

Tadeusz Świerczek

Dzwono-Sierbowice