27 lipca 2014.Ku czci patronki samorządowców

Pilickie Aktualności » 27 lipca 2014.Ku czci patronki samorządowców

27 lipca 2014 piliccy samorządowcy uczestniczyli w tradycyjnej mszy w klasztorze oo.franciszkanów odprawionej przy ołtarzu w Ogrodzie Różanym oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem ich patronki św.Kingi.

 

Święta Kinga urodziła się w1234r. w Ostrzyhomiu. Była córką króla Węgier Beli IV i Marii Laskariny. Została zaręczona z księciem sandomierskim Bolesławem, synem Leszka Białego, a następnie poślubiona jemu według formy sponsalia de futuro [małżeństwo w przyszłości]. Była to kanoniczna forma zaręczyn stosowana przez dynastiepanujące Europy, która pozwalała na zaręczyny w sytuacji, gdy jeden lub oboje małżonkowie byli niepełnoletni. Dzięki temu możliwe było zawieranie przypieczętowanych małżeństwem sojuszy, bez względu na wiek potomków rodu. Według legendy Kinga zwróciła się do swego ojca, aby w wianie nie dawano jej złota i kosztowności, które niosą za sobą pot i łzy ludzkie. Nie chciała też służby, bo ta jest znamieniem pychy. Życzyła sobie tylko jednego skarbu – soli. Ojciec podarował jej najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmarosz. Kinga biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień. W drodze do Polski zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich,którym kazała szukać soli w nowej ojczyźnie. W pierwszej wykopanej bryle soli mieli oni znaleźć pierścień zaręczynowy Kingi. W 1257 roku otrzymała od męża ziemię sądecką i Pieniny. W 1279 r.,po śmierci męża założyła i uposażyła w Starym Sączu klasztor klarysek, w którym zamieszkała. Musiała go opuścić pod koniec 1287 roku, kiedy wraz z siostrami Jolantą i Konstancją oraz siedemdziesięcioma innymi zakonnicami uciekła przed najazdem tatarskim na Zamek Pieniński. Zimą 1288 powrócia do klasztoru w Starym Sączu i mieszkała w nim do śmierci,24 lipca 1292r. W 1690 papież Aleksander VIII dokonał aprobaty kultu bł.Kingi. W 1715r. papież Benedykt XIII ogłosił bł.Kingę patronką Królestwa Polskiego i Litwy. W 1901 biskup Leon Wałęga obrał bł. Kingę patronką diecezji tarnowskiej. 16 czerwca 1999 r. w Starym Sączu Jan Paweł II dokonał kanonizacji św.Kingi. 16 stycznia 2007 r., podczas opłatkowego spotkania miast i gmin papieskich, ks. bp Piotr Libera ogłosił, że decyzją Stolicy Apostolskiej św. Kinga została ustanowiona patronką polskich samorządowców. Jest ona również opiekunką górników solnych. W ikonografii przedstawiana jest w stroju klaryski lub księżnej, w ręku trzyma makietę klasztoru ze Starego Sącza, czasami bryłę soli w której bywa pierścień.