dr Władysław Mironowicz

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » dr Władysław Mironowicz

Ur. w 1937r. w Pilicy. Maturę zdał w 1955 r. w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. W latach 1955-61 studiował energetykę jądrową na Politechnice Śląskiej. Podczas studiów grał w siatkówkę w AZS Gliwice.W latach 1956-59 z ojcem i dwoma braćmi śpiewał w chórze klasztornym pilickich franciszkanów kierowanym przez Wiktora Kubiczka. Po studiach pracował w:

 • Głównym Instytucie Górnictwa (1961-70);

 • Centralnym Ośrodku Naukowo- Projektowym ds. wzbogacania i utylizacji kopalin SEPARATOR w Katowicach (1970-1974, główny inżynier ds. maszyn i automatyzacji).

 • Zakład CARBO- AUTOMATYKA w Tychach (1975-76 – organizator i pierwszy dyrektor)

 • OBR Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa w Katowicach (1976-77, dyrektor)

 • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach (1978-1990, dyr. techniczny, 1990 -2006, dyrektor, 2007-2012, zca dyr. ds. naukowych)

 • od 2012 na emeryturze.

W roku 1972 obronił doktorat w Głównym Instytucie Górnictwa.

 • Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia

 • Członek Komitetu Górnictwa PAN (trzy kadencje),

 • Członek Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału SITG w Katowicach.

 • Laureat Nagrody Państwowej II° (1986) i licznych nagród ministerialnych.

 • Laureat nagrody Premiera RP za wybitne osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe (2000),

 • laureat Medalu im. Ochęduszki.

 • Autor i współautor 89 artykułów oraz 53 patentów.

 • Redaktor naczelny miesięcznika Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa.

Odznaczony m.in.:

 • Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP,

 • Złotą Odznaką Zasłużonego dla Górnictwa,

 • Złotą Odznaką Zasłużonego dla Energetyki,

 • Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego