doc. dr Józef Sendra

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » doc. dr Józef Sendra

Urodził się 1 stycznia 1931 r. w Wierbce gdzie w 1943 r. ukończył szkołę podstawową a następnie uczęszczał do gimnazjum w Wierbce działającego w ramach tajnego nauczania. W 1945 r. przeniósł się wraz z rodziną do Rybnika, gdzie kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum o kierunku matematyczno-fizycznym, które ukończył w 1949 r. i wyjechał na studia wyższe do ZSRR, do Instytutu Farmaceutycznego w Odessie. W 1954 r., po ukończeniu studiów, powrócił do kraju i zamieszkał w Krakowie.1 września 1954 r. rozpoczął pracę w Katedrze Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego krakowskiej Akademii Medycznej. Początkowo pracował w charakterze asystenta, następnie starszego asystenta, a w 1963 r. został adiunktem. 30 czerwca 1962 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych. W 1967 r. wyjechał na stypendium naukowe do Charkowskiego Instytutu Naukowego w Charkowie w celu kontynuowania podjętych badań. Wrócił po dwóch latach i 1 listopada 1969 r., jako nowo mianowany docent dr farmacji, został powołany na stanowisko kierownika Katedry Farmakognozji, które pełnił przez dwadzieścia sześć lat. 30 września 1996 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w Krakowie 10 października 2004 r., w wieku 73 lat.