9 lutego 2014.Wyróżnienie dla chóru Schola

Pilickie Aktualności » 9 lutego 2014.Wyróżnienie dla chóru Schola

Po porannej mszy Pan Adam Rozlach, Przewodniczący Rady Powiatu, wręczył członkom chóru pamiątkowa statuetkę upamiętniającą sukces odniesiony przez chór na  XX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. księdza Kazimierza Szwarlika oraz honorującą wkład wnoszony przez członków i opiekunów zespołu w promowanie Pilicy.