Solca

O Pilicy » Pilickie posiadłości » Miejscowości gminy Pilica » Solca

1376-1383

W dokumentach występuje dziedzic wsi Jakusz Solecki,brat Mikołaja i jego następcy. Kanimir Solecki wiódł spór z klasztorem miechowskim o naruszenie granic osad należących do Bożogrobców-Ołudzy, Jeziorowic, Dobrakowa i Otoli.

1403

Podkomorzy krakowski Gniewosz z Dalewic rozgranicza wieś klasztoru miechowskiego Ołudzę od wsi królewskich Dobraków, Otola i Jeziorowice. Granice biegną od granic Ołudzy z Solcą z dawna wytyczonych pod wysoką kamienną górą [być może to dziś Ostra Górka w Jeziorowicach].

Kanimir dziedzic z Solcy zobowiązuje się w myśl ugody z prepozytem miechowskim nie naruszać granic wytyczonych między wsiami: Ołudzą, Jeziorowicami, Dobrakowem i Otolą a Solcą.

1421

W dokumentach występuje Jan Solecki. Potem wieś stała się własnością Pileckich

XV w.

Istniała droga z Solcy do Szyc oraz ścieżka z Solcy do Kidowa

1450

Wieś była częścią transakcji między Janem z Pilicy i ks.opolskim Wacławem, który zrzekł się swoich uprawnień do dóbr łańcuckich,wsi w okolicy Kańczugi oraz innych posiadłości w ziemi ruskiej na rzecz swego wuja w zamian za dobra Pilcza i Mrzygłód oraz 2 tysiące grzywien. W wyniku późniejszych działów, zamian i wykupów Jan z Pilicy stał się wkrótce po r. 1450 z powrotem wyłącznym właścicielem klucza pileckiego.

1478

Po śmierci Jana z Pilicy jego synowi Janowi (II) Pileckiemu przypadło miasto Pilica z zamkiem i z wsiami,

1519

Król Zygmunt Stary zezwala Stanisławowi Pileckiemu ,staroście grodeckiemu, zapisać 1000 fl. czynszu dla beneficjów kościelnych na dobrach: Przychody, Wierzbka, Kidów, Siadcza, Siedliszowice i Solcza

1521

Po podziale dóbr pilickich między trzech synów Jana Pileckiego, trafiła w ręce Stanisława Pileckiego. Stanisław z Pilczy star. grodecki zastawia za 1100 fl. wsie Kidów, Wierbkę, Siadczę, Kleszczową i Solczę dworzaninowi królewskiemu Florianowi Boturzyńskiemu.

1521

Tenże Stanisław Pilecki zastawia wsie Kidów, Wierbkę, Siadczę, Kleszczową i Solczę za 2000 fl. mieszczaninowi i kupcowi krakowskiemu Karolowi Karzeł

1529

Do plebana, Stanisława z Pilczy, należy dziesięcina snopowa z ról folwarcznych w Solczy warta 1 i 1/2 grzywny.

1581

Według regestru poborowego wieś należała do parafii Kidów będąc w posiadaniu Czarnockiego. Miała 2 półłanki kmiece,4 zagrodników bez roli ,1 komornika bez bydła.

1611

Dziesięcina folwarczna przeznaczona była dla pilickiego archidiakona.

XIXw.

We wsi funkcjonował wapiennik i kamieniołom.

1827

Wieś liczy 25 dymów i 240 mieszkańców

 

1885

1885

1886

Wieś Solca liczyła 25 osad 376 mórg .W skład dóbr również wchodziły folwark Solca i Jasieniec liczące

 

1180 mórg w tym:gruntów ornych o ogrodów 509 mórg,pastwisk 11 mórg,lasu 647 mórg, nieużytków 43 morgi. Budynków murowanych 7,budynków drewnianych8;płodozmian 4,8 i 9-polowy.Las urządzony.

 

XIX wiek

 

1912 r.

 

1934