Ciekawostka socjologiczna

O Pilicy » Legendy-Opowieści-Tajemnice » Ciekawostka socjologiczna

Niemal połowa ślubów udzielonych w 1833 r. -29 na 68 - dotyczyła wdowców... W szesnastu z nich ich małżonkami zostały wdowy. Nie jest to wynik normalny. W roku poprzednim -1832- na 41 ślubów jedynie 9 zawarli wdowcy (22%). W roku następnym -1834- na 83 śluby 23 zawarli wdowcy (28%), w roku 1835 -8 na 31 (6%),  a w roku 1836 - 10 na 40 ślubów zawarli wdowcy.

 1. 21 stycznia 1833 Franciszek Chwałek z Kocikowy, wdowiec, lat 27, syn Wincentego i Ewy z Kijasów poślubił Małgorzatę Opiłkównę, lat19.1

 2. 27 stycznia 1833 r. Piotr Rus z Szypowic, wdowiec, lat 50, syn Marcina i Apolonii Rusów, zamieszkały w Sławniowie, poślubił Mariannę z Nowaków Pardelinę, lat 35, córka Kacpra i Marianny Nowaków, od dwunastu miesięcy wdowę2

 3. 3 lutego 1833 r. Jędrzej Grabowski, lat 54, urodzony w Dzwonowicach z Jana i Małgorzaty i zamieszkały na gospodarstwie po zmarłych rodzicach, poślubił Małgorztę z Daierów Grzesiakową, z Dzwonowic, córkę Jędrzeja i Marianny już zmarłych, wdowę, lat 46.3

 4. 3 lutego 1833 r. Mateusz Ostrowski, lat 38, syn Sebastiana i Anny ze Srożeckich, zamieszkały w Sławniowie, poślubił zamieszkałą w Biskupicach Agnieszkę z Kamieńskich Cieniową, wdowę, lat 30, córkę Jacentego i Marianny.4

 5. 4 lutego 1833 r. Adam Sendra, wdowiec, lat 40, w Szycach urodzony i zamieszkały, syn Walentego i Marianny, poślubił Anastazję Śpiewakównę, pannę, lat 28, córkę Antoniego i Rozalii, w Szycach urodzoną i tam przy rodzicach zamieszkałą.5

 6. 4 lutego 1833 r. Stanisław Gaiewski, wdowiec, lat 22, zamieszkały w Kocikowej, syn Łukasza i Magdaleny, poślubił Łucję Skowronkównę, pannę, lat 19, córkę Pawła i Doroty w Sławniowie urodzoną i zamieszkałą.6

 7. 4 lutego 1833 r. Franciszek Borzęcki, wdowiec, lat 30, syn Jana i Marianny (nieżyjącej) zamieszkały w Pilicy, poślubił Mariannę Gruszczyńską, pannę, lat 17, córkę Franciszka i Tekli z Michlewskich, we wsi Dobra urodzona i zamieszkałą.7

 8. 11 lutego 1833 r. Antoni Otręba, wdowiec, lat 34, syn Norberta i Agnieszki, w Szycach zamieszkały, poślubił Rozalię Grabikównę, pannę, lat 22, córkę Marcina (nieżyjącego) i Katarzyny, w Szypowicach urodzoną i zamieszkałą.8

 9. 19 lutego 1833 r. Jan Drząszcz, wdowiec, lat 60, w Biskupicach urodzony i zamieszkały, poślubił Teresę ze Słowików Gomołczynę, wdowę, lat 45, w Wierbce urodzoną a w Sławniowie zamieszkałą.9

 10. 28 kwietnia 1833 r. Stanisław Malec, lat 30, wdowiec, syn nieżyjących Józefa i Barbary, w Sierbowicach zamieszkały, poślubił Mariannę z Lataczów Hepinę, wdowę, lat 38, córka Józefa i Katarzyny.10

 11. 28 kwietnia 1833 r. Michał Nazimek, wdowiec, lat 45, zamieszkały w Sierbowicach, syn nieżyjacych Wincentego i Marianny, poślubił Zofię z Kowalów Dydlezką, wdowę, lat 32, córkę Piotra i Ewy.11

 12. 28 kwietnia 1833 r. Jan Wojtylas, wdowiec, lat 40, Cisowa syn Kanty i Ewa, mieszkaniec Cisowy, poślubił Salomeę z Gomolów Paską, lat 41, córkę nieżyjacych Wojciecha i Marianny, w Wierbce urodzoną i zamieszkałą.12

 13. 6 maja 1833 r. Piotr Otręba, wdowiec, lat 50, w Sierbowicach zamieszkały, poślubił Petronelę Nicińską, lat 40, córkę nieżyjących Tomasza i Marianny, wolną, w Szycach urodzona, a w Sierbowicach zamieszkałą.13

 14. 19 maja 1833 r. Wojciech Wojciechowski, lat 61, wdowiec, syn nieżyjacych Piotra i Zofii, urodzony i zamieszkały w Pilicy, poślubił Katarzynę z Kowalów Owczarzową, z Szyc, wdowę, lat 44, córkę Piotra i Ewy.14

 15. 26 maja 1833 r. Kazimierz Szymusik, wdowiec, lat 40, urodzony i zamieszkały w Dobrej, poślubił Małgorzatę z Staśków Dziedziczkę, lat 38, od dwóch lat wdowę.15

 16. 26 maja 1833 r. Franciszek Skowroński, wdowiec, lat 42, syn Sebastianai Heleny, w Dzwonowicach urodzony, w Sierbowicach zamieszkały, poślubił Klarę Daierównę, wolną, lat 30, w Sierbowicach urodzoną i zamieszkałą, córkę nieżyjącego Piotra i Reginy.16

 17. 27 maja1833 r. SzymonRydel, lat 60, wSierbowicach urodzony i zamieszkały, poślubiłAgnieszkęzOtrębówMalcową, wdowę, lat 40, córkę Norberta i Agnieszki, w Sierbowicach urodzoną i zamieszkała.17

 18. 27 maja 1833 r. Piotr Bzdęga, wdowiec, lat 60, w Szypowicach urodzony, w Sierbowicach zamieszkały, poślubił Magdalenę z Sendrów Karczmarczykową, lat 44, córkę Walentego i Marianny.18

 19. 27 maja 1833 r. Szczepan Solnicki, wdowiec, lat 31, syn Mateusza i Rozalii (nieżyjacej). w Pilicy urodzony i zamieszkały, poślubił Jadwigę Denerowiczową, pannę, lat 20, córkęWojciecha i Elżbiety z Fabiańskich, w Pilicy urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą.19

 20. 16 czerwca1833 r. Tomasz Piotrusiński, wdowiec, lat 70, w Zarzeczu urodzony i zamieszkały, poślubił Agnieszkę z Witkowskich Sołtysikową,lat 50, wdowę od trzech lat, w Pilicy urodzoną i zamieszkałą.20

 21. 17 czerwca1833 r. Walenty Banysik, wdowiec, lat 70, żebrak, w Pilicy urodzony i zamieszkały, poślubił ociemniałą Różę Chaydasiewiczównę, wolną, lat 36, córkę nieżyjących Stanisława i Katarzyny.21

 22. 30 czerwca 1833 r. Tomasz Owczarz, wdowiec, lat 40, w Dzwonowicach urodzony i zamieszkały, syn Mateusza i Marianny, poślubił Mariannę z Siejków Szewczykową, lat 40, wdowę, córkę Walentego i Marianny urodzoną w Cisowej, zamieszkałą w Dzwonowicach.22

 23. 30 czerwca 1833 r. Mateusz Zieliński, wdowiec, lat 48, z Sierbowic, poślubił Katarzynę z Janeczków Skorupinę, wdowę, lat 40, w Sierbowicach urodzoną i zamieszkałą.23

 24. 14 lipca 1833 r. Piotr Marek, wdowiec z Kocikowej, syn Jana i Magdaleny, zamieszkały w Wierbce, poślubił Katarzynę z Obarów Haberzynę, wdowę, w Wierbce zamieszkałą, lat 30, córkę Marcina i Agnieszki.24

 25. 14 lipca 1833 r. Paweł Przybylski, wdowiec, lat 40, urodzony w Wierbce, syn Jana i Magdaleny Paciejów, poślubił Petronelę z Lisowskich Noconiową, lat 50, w Wierbce urodzoną i zamieszkałą25.

 26. 4 sierpnia 1833 r. Wincenty Bilski, wdowiec, lat 46, urodzony w Sławniowie, syn nieżyjacych Mikołaja i Katarzyny, zamieszkały w Wierbce, poślubił Juliannę Staszkównę, pannę, lat 26, córkę Mikołaja i Katarzyny urodzonąw Biskupicach, zamieszkałą w Sławniowie.26

 27. 1 września 1833 r. Kazimierz Galicki, wdowiec, lat 45, urodzony w Pilicy, syn nieżyjących Jędrzeja i Marianny, poślubił trzydziestoletnią wdowę Magdalenę z Tkaczów Przybylską, córkę Filipa i Wiktorii z Fabiańskich, urodzoną w Sławniowie a zamieszkałą w Pilicy.27

 28. 10 listopada 1833 r. Kazimierz Sroka, lat 47, wdowiec, syn nieżyjacych Piotra i Heleny, ur. w Ryczowie, zamieszkały w Szypowicach, poślubił urodzoną Szypowicach Agnieszkę z Wybodołów Grabowską, wdowę, lat 46, córkę nieżyjących Franciszka i Agnieszka.28

 29. 17 listopada 1833 r. Franciszek Latacz, wdowiec, lat 40, urodzony i zamieszkały w Szycach, syn nieżyjących Szymona i Katarzyny, poślubił Teklę z Tomeckich Frycową, córkę nieżyjących Łukasza i Salomei, urodzona i zamieszkałą w Szycach, wdowę od dwóch lat.29

 


 1 Akta stanu… M3/1833

2 Akta stanu… M5/1833

3 Akta stanu… M9/1833

4 Akta stanu… M10/1833

5 Akta stanu… M13/1833

6Akta stanu… M15/1833

7Akta stanu… M17/1833

8Akta stanu… M20/1833

9Akta stanu… M26/1833

10Akta stanu… M27/1833

11Akta stanu… M28/1833

12Akta stanu… M29/1833

13Akta stanu… M33/1833

14Akta stanu… M35/1833

15Akta stanu… M36/1833

16Akta stanu… M37/1833

17Akta stanu… M38/1833

18Akta stanu… M39/1833

19Akta stanu… M40/1833

20Akta stanu… M42/1833

21 Akta stanu… M43/1833

22 Akta stanu… M44/1833

23Akta stanu… M45/1833

24Akta stanu… M46/1833

25Akta stanu… M47/1833

26Akta stanu… M53/1833

27Akta stanu… M57/1833

28Akta stanu… M63/1833

29Akta stanu… M65/1833