Cichociemny

O Pilicy » Militaria » Cichociemny

Ppor. łączności rez. Stefan Przybylik ps. "Gruch"
Urodził się 2 września 1918 roku w Kidowie. W 1939 roku walczył na Wołyniu. We wrześniu 1939 roku służył w Junackich Hufcach Pracy. Był drużynowym skautów w Pińsku. W październiku 1939 roku został aresztowany przez Rosjan i przewieziony do Równego gdzie otrzymał wyrok pięciu lat łagru, po którym trafił w okolice Peczory.  Od października 1941r. do marca 1942 r. trwała jego podróż z Syberii do Armii Polskiej w ZSRR dowodzonej przez gen.Andersa. Szkolił się  w szkole Podchorążych 8 Dywizji Piechoty. Podczas transportu do Anglii płynął na m/s „Laconia”, który 12 września 1942 został storpedowany koło Wyspy Wniebowstąpienia. Uratowany został przez francuski krążownik „Glorie” będący w służbie rządu Vichy i do grudnia 1942 był internowany w Afryce Północnej. W Wielkiej Brytanii został przeszkolony jako radiotelegrafista. Zaprzysiężony został 19 stycznia 1944. W nocy z 16/17 października 1944, w operacji o kryptonimie „Poldek 1”, którą dowodził  por. naw. Stanisław Kleybor, w stopniu ppor. został zrzucony do kraju. Razem z nim wylądowali :

  • mjr Jerzy Emir-Hassan ps. "Turek 2"
  • ppłk Leopold Krizar ps. "Czeremosz"
  • kpr. Aleksander Makagonow ps. "Wschód"
  • por. Bruno Nadolczak ps. "Piast"
  • płk Roman Rudkowski ps. "Rudy"

Po 60 latach tak opisał pierwsze chwile po wylądowaniu :


Niepowtarzalne przeżycie. Każdy to zresztą inaczej przeżywał. Jeden wyciągał broń, tego owego Ja po prostu przytuliłem się do naszej polskiej ziemi i się rozbeczałem. To było dla nas coś fantastycznego, że przylecieliśmy tutaj, żeby walczyć z wrogiem w kraju.

Przydzielony został do podokręgu Piotrków jako dowódca plutonu radiołączności 25 pp  AK.   W styczniu 1945, w Piotrkowie,  pod nazwiskiem Stefan Darek, został aresztowany przez gestapo. Pod Gałkówkiem zbiegł ze zbombardowanego  transportu wiozącego go do Radogoszczy.. Po wojnie przebywał w kraju. Zmarł w roku 2007. Odznaczony został VM V klasy i Krzyżem Walecznych.

Wziął udział w realizacji  filmu dokumentalnego w reżyserii  Pawła Kędzierskiego „My, Cichociemni. Głosy żyjących” gdzie w scenach fabularnych jego postać odtwarzał Mateusz Ławrynowicz.

 

[Gazeta Wyborcza.29 listopada 2011.Opublikowane za zgoda autora]

 

 21 maja 2006 r., doroczne spotkanie Cichociemnych w GROM-ie. Od lewej: gen. bryg. w st. spocz. Stefan Bałuk „Starba”, Kazimierz Bernaczyk-Słoński „Rango”, Kazimierz Śliwa „Strażak 2”, Zdzisław Luszowicz „Szakal”, Stefan Przybylik „Gruch”, Antoni Nosek „Kajtuś”, Zdzisław Straszyński „Meteor”. (21 maja 2006 r., doroczne spotkanie Cichociemnych w GROM-ie. Od lewej: gen. bryg. w st. spocz. Stefan Bałuk „Starba”, Kazimierz Bernaczyk-Słoński „Rango”, Kazimierz Śliwa „Strażak 2”, Zdzisław Luszowicz „Szakal”, Stefan Przybylik „Gruch”, Antoni Nosek „Kajtuś”, Zdzisław Straszyński „Meteor”. (Fot. Jarosław Rybak.)

 

Grób Stefana i Marii Przybylików na Cemntarzu Powązkowskim