Bronisław Otrębski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Inni piliczanie » Bronisław Otrębski

Urodził się 10 marca 1897 w Pilicy. Syn Andrzeja i Bronisławy z Bielaków. Po wybuchu I wojny światowej zaangażował się w ruch skautowy. Wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej gdzie przyjął pseudonim Łokieteki pełnił funkcję zastępcy komendanta lokalnego. Przechowywał broń i uczestniczył w akcjach sabotażowych. Wziął udział w rozbrajaniu wojsk austriackich w Pilicy, Ogrodzieńcu i Łazach, oraz niemieckich w Zawierciu. Przez krótki okres czasu pełnił funkcję komendanta posterunku w Ogrodzieńcu. Zajmował się rekrutowaniem ochotników do 5. Batalionu Strzelców Olkuskich. W styczniu 1919 r. wyruszył na front w składzie tego batalionu, jako sekcyjny. W wojnie polsko-ukraińskiej walczył pod Lubieniem Wielkim, a następnie przeszedł cały szlak bojowy w wojnie polsko-bolszewickiej. Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych, otrzymał także Krzyż Polskiej Organizacji Wojskowej, Krzyż Niepodległości, Gwiazdę Przemyśla oraz Odznakę Pamiątkową Frontu Litewsko-Białoruskiego. Z armii został zwolniony w 1921 r. Ukończył 4 klasy kieleckiego gimnazjum i osiadł w Pilicy, gdzie prowadził własne gospodarstwo. Pełnił funkcje prezesa Związku Strzeleckiego w Pilicy, a także skarbnika pilickiego koła P.O.W. Był skarbnikiem Stowarzyszenia Spożywców „Siła” w Pilicy. Działał również w tutejszej spółdzielni mleczarskiej, która powstała w 1929 r. W latach trzdziestych i czterdziestych XX w. działał w Pilicy sklep Bronisława Orębskiego. Jego żoną była Janina Otrębska (ur. w 1907 r.; zm. w 1987 r.), córka Jana Liberskiego (ur.17 maja 1855 r. w Pilicy) i Stefanii z Lorentzów (ur. w roku 1871). Janina miała 11 rodzeństwa. Bronisław i Janina mieli jedno dziecko.