ks.prof. Władysław Krawczyk

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » ks.prof. Władysław Krawczyk

ks.Władysław Krawczyk urodził się 12 grudnia 1892 r. w Pilicy. Wyświęcony został 30 lipca 1916 r. W okresie międzywojennym uzykał tytuł  magistra nauk ekonomicznych i politycznych. 16.03.1942 został aresztowany  po mszy. Zwolniony 28.03.1942. Po wojnie był profesorem  Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W 1950r. wykładał  teologię pasterską, homiletykę, katechetykę,dykcję,metodykę pracy społecznej, Od 1957 r. był rektorem  Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu..