Bernard Dropisch

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » Bernard Dropisch

Urodził się w r. 1835. W 1869 r. w Siegen w Westfalii, ze związku z Barbarą Stiller, urodziła się Emilia Sybilla Dropisch, która, 12 lipca 1870 r. mając jeden rok, zmarła w Wierbce gdzie Bernard był dyrektorem papierni uruchomionej tam przez C.A.Moesa. Emilia pochowana została na pilickim cmentarzu ewangelickim. Nie udało mi się ustalić w jakich latach Bernard pracował u C.A.Moesa i kiedy opuścił Wierbkę. Mogło to mieć miejsce wkrótce po śmierci jego pracodawcy, który zmarł 11 września 1872 r. Dropisch b autorem fachowych prac z dziedziny papiernictwa. W1878 r. w Brunszwiku ukazała się jego praca: Die Papiermaschine, ihre geschichtliche Entwickelung und Construction unter Berücksichtigung der bis auf den heutigen Tag daran angebrachten Verbesserungen

czyli: Maszyna papiernicza, jej historyczny rozwój i konstrukcja z uwzględnieniem ulepszeń, które zostały w niej wprowadzone do dnia dzisiejszego wraz z instrukcją racjonalnego postępowania z nią w celu osiągnięcia jak największej wydajności: Według najlepszych źródeł i w oparciu o na własnym wieloletnim doświadczeniu. W podpisie słowa wstępnego Dropisch jako miejsce swojego ówczesnego pobytu wskazał Oberursel k. Frankfurtu. Być może pracował tam w Georg Götz Mahlmühle wytwarzającym pulpę celulozowa używaną do produkcji papieru. Kolejnym dziełem Dropischa jest wydana w1879 r. w Weimarze, w wydawnictwie Voigt: Holzstoff und Holzcellulose, ihre Herstellung und Verarbeitung für die Zwecke der Papierfabrikation : Gründliche Anleitung zur Fabrikation von Holzstoff und Holzpappen, nach den besten und neuesten Systemen, nebst einem Anhange, die Darstellung chemischen Holzstoffes, "die Holzcellulose" betreffend

czyli: Ścier drzewny i celuloza drzewna, ich produkcja i przetwarzanie na potrzeby produkcji papieru: Szczegółowa instrukcja wytwarzania ścieru drzewnego i tektury, według najlepszych i najnowszych systemów […].

Dwa lata później, w tym samym wydawnictwie wydano przeredagowane przez Dropischa tłumaczenie instrukcji producenta papieru, Louisa Sébastiena Lenormand1: Handbuch der gesammten papierfabrikation / in vollständiger neubearbeitung hrsg. von Bernhard Dropisch. W latach 1881-1895 w Zurychu ukazało się pięć tomów redagowanych przez B.Dropischa: Der Papiertechniker. Fachblatt fur Pappier-, Pappen-, Cellulose-, Strohstoff -, udn Holzschliff -Fabrikation sowie fur damit verwandte Fabrikations-geschachte czyli:Dziennik branżowy dla producentów papieru, tektury, celulozy, surowców i pulpy drzewnej oraz powiązanych firm produkcyjnych.

Wydany w 1898 w Fischers technologischer Verlag M. Krayn poradnik Die Praxis der Papierfabrikation: Mit besonderer Berücksichtigung der Stoffmischungen und deren przedstawia pomysł Bernarda Dropischa ulepszający działanie holendrów2. Pracował on wtedy w Lucernie w Szwajcarii.

 

 

Bernard Dropisch zmarł w roku 1915.

 


 1 Louis-Sébastien Lenormand (ur. 1757 w Montpellier, zm. 1839) − francuski, chemik i fizyk, w grudniu 1783 r.jako pierwsza znna osoba dokonał skoku ze spadochronem z wieży Obserwatorium Montpellier.

2 urządzenie do mielenia materiałów włóknistych, stosowane w przemyśle chemicznym i papierniczym.