Antoni Wojda. Prezydent Katowic i Bytomia

O Pilicy » Żyli wśród nas » Inni piliczanie » Antoni Wojda. Prezydent Katowic i Bytomia

Urodził się 04 stycznia 1907 r. w Wierbce. Był synem Józefa i Doroty. Od 01 marca 1945 r. w PPS. Pełnił funkcję członka egzekutywy Miejskiego Komitetu PPS w Chorzowie oraz członka egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PPS w Katowicach. Od 1947 r. pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiego Komitetu PPS w Chorzowie. Od 15 grudnia 1948 r. w PZPR. Od 24 czewrca 1946 do 20 paździenika 1948 wiceprezydent Chorzowa. W okresie od 02 czerwca 1950 do 31 marca 1953 był przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bytomiu. Od 01 kwietnia 1953 do 07 września 1971 był przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach. Najbardziej Katowice zmieniły się za czasów Antoniego Wojdy, którego kadencja rozciągnęła się do osiemnastu lat. W roku 1955 wybudowany został Dom Związków Zawodowych, dwa lata później nadany został pierwszy program Telewizji Katowice. W 1961 roku rozpoczęła się budowa osiedla Tysiąclecia, następnie zatwierdzony został projekt przebudowy śródmieścia, czego efektem było powstanie między innymi Zenitu (1962 r.), Domu Prasy (1963), ronda z pierwszym w Polsce pasażem handlowym tego typu (1965), hoteli Katowice i Silesia (1965 i 1971), Superjednostki (1970) oraz Spodka (1971)… z upodobaniem gromadził materiały o dziejach Katowic. Pochowano go na cmentarzu przy ulicy Francuskiej. W tym czasie, od 07 czerwca 1965 r. był członkiem prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Od 1971 r. pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Katowicach.