Andrzej Tęczyński

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Andrzej Tęczyński

Syn Andrzeja Tęczyńskiego herbu Topór (zm.1561), kasztelana krakowskiego, z jego drugiego małżeństwa z Anną Ożarowską. Studiował na Uniwersytecie w Ingolstadt w 1564 roku. Kasztelan bełski w 1569 roku. Jako przedstawiciel Królestwa Polskiego podpisał akt Unii Lubelskiej w 1569 roku. W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski. Był kasztelanem bełskim (1569-1574 ), później wojewodą bełskim (od 1574-1581). W czasie bezkrólewia 1575 roku, po ucieczce Henryka Walezego z Polski był kandydatem szlacheckim do korony, jednak nie uzyskał poparcia Senatu.

Pan tak pięknych z natury przymiotów, osobliwie roztropności, łaskawości, i szczodroty, e rycerstwo Polskie koronę mu, i tron Polski ofiarowało, pod interregnum po Zygmuncie Auguście.

W 1575 roku w czasie wolnej elekcji głosował na cesarza Maksymiliana II Habsburga. Na zjeździe w Jędrzejowie w 1576 roku potwierdził wybór Stefana Batorego na króla Polski.

Jemu po śmierci Króla Stefana, włożyło rycerstwo oblig, aby ojczyzny osierociałej bronił, tak od wewnętrznych, jako i zewnętrznych kłótni: Constit. fol. 41. względem czego pozwolono mu uzbroić tysiąc jazdy, i trzysta piechoty.

Starosta oświęcimski (w latach 1577–1583) i wojewodą krakowskim (w latach 1581-1588). Od 1581 r. do 1584 r. jako uposażenie wojewody krakowskiego dzierżDobraków. Był również starostą: zatorskim(w latach 1582–1588), oświęcimskim i hrubieszowskim. Był marszałkiem sejmiku kapturowego województwa krakowskiego w 1586 roku. W 1587 roku podpisał reces, sankcjonujący wybór Zygmunta III Wazy. Brał udział w walkach z wojskami austriackimi osłaniając Kraków.

Na elekcji potem sprzyjał Zygmuntowi trzeciemu, i gdy Maksymilian kompetytor o Królestwo Polskie do Krakowa zjechał, on się w Krakowie, i z ludźmi swymi zamknął, radą i ręką broniąc królewskiej strony.

W 1569 poślubił Zofię Dembowską, z którą miał trzech synów oraz trzy córki:

  • Gabriel (1572–1617), miecznik koronny i wojewoda lubelski,

  • Andrzej (1576–1613), kasztelan bełski,

  • Agnieszka (1578–1644), żona Mikołaja Firleja,

  • Jan (ok. 1581–1637), wojewoda krakowski,

  • Zofia, żona Jana Gostomskiego,

  • Katarzyna (zm. 1650), żona Marka Sobieskiego.

Zmarł nagle 22 maja 1588 r.Zmarła wówczas również jego żona. Jego ciało zostało sprowadzone z Zatora do Końskowoli i pochowane, wraz z małżonką, w jednej z krypt kościoła farnego. Prawdopodobne, między 1637 a 1667 rokiem szczątki Andrzeja i Zofii Tęczyńskich, zostały przeniesione w inne miejsce gdyż w krypcie północnej w 1667 r. złożono ciało Izabeli z Tęczyńskich Opalińskiej, a w krypcie południowej w 1675 r. ciało jej córki, Zofii Lubomirskiej.