Franciszek Gruszczyński

O Pilicy » Żyli wśród nas » Inni piliczanie » Franciszek Gruszczyński

Ur. 18.04.1899 w Dobrej. Ukończył gimnazjum w Częstochowie, zdając maturę w 1916r., oraz studia rolnicze i prawnicze na UJ w Krakowie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 służył jako ochotnik w WP. Od 1928r. był członkiem rady dzielnicowej Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji na terenie Małopolski Zachodniej. Poseł sejmu III kadencji z Listy nr 4 w okręgu wyborczym 42 Kraków-powiat. W latach 1930-35. był sekretarzem Klubu Parlamentarnego Chrześcijańskiej Demokracji. Działal w sejmowej Komisji Budżetowej. Od 1932r. Był członkiem Rady Naczelnej PSChD a od 1934 prezesem Zarządu Wojewódzkiego i Rady Wojewódzkiej PSChD. Od r.1935 członek Komitetu Wykonawczego PSChD. Członek sosnowieckiej Izby Przemysłowej. Działacz kieleckiego oddziału Związku Młynarzy Polskich. Zmarł 26.07.1963 w Warszawie.