Siadcza

O Pilicy » Pilickie posiadłości » Miejscowości gminy Pilica » Siadcza

1262

na ten rok mylnie datowane są trzy falsyfikaty przywileju dla klasztoru Klarysek w Skale wydanego w roku 1257 wymieniające oprócz miejscowości podanych w oryginalnym dokumencie kilka innych miejscowości a wśród nich Siadczę oraz leżace w pobliżu Pilicy Dobraków, Koryczany, Małoszyce, Otolę, Przychody, Dobrą,Wierzbicę (zwana wówczas Omieszniki) i Udórz.

1350

Kazimierz Wielki w nagrodę za zasługi Stampoty (Stampotae heredi de Siadcza) przenosi jego wieś Szadcze z prawa polskiego na niemieckie średzkie. Dokument spisany w Sulejowie.

1360

W dokumentach wieś występuje jako Siacza,Sadcza

1433

Spór między Janem Straszem z Kościelnik a Przedborem z Siadczy o Wierbkę. Sąd uznał prawa Przedbora na zasadzie bliższości.

1433

Mikołaj, pełnomocnik klasztoru św. Andrzeja w Krakowie, występuje przeciwko Zadorze z Siadczy o dziesięcinę , zabraną gwałtem z Dobrakowa, wartą 16 grzywien.

1434

[13 maja] Datus est Colos officialis pro primo,Predborio de Sathcza ad pignorandum super Inclytum Ducem Bolconem de Pilcza pro contentis in actis.

1450

W roku tym ks.opolski Wacław,syn siostry Jana, Elżbiety i Bolka V,zrzekł się swoich uprawnień do dóbr łańcuckich,wsi w okolicy Kańczugi oraz innych posiadłości w ziemi ruskiej na rzecz swego wuja w zamian za dobra Pilcza i Mrzygłód oraz 2 tysiące grzywien. W wyniku działów, zamian i wykupów Jan stał się wkrótce po r. 1450 z powrotem wyłącznym właścicielem klucza pileckiego.

1460

Tenutariuszem jest Piotr Zebrzydowski z Przechodów.

1465

Jan z Siadczy zapisuje swej żonie Barbarze, córce zmarłego Mikołaja Mokrskiego, chorążego krakowskiego, 100 grzywien posagu i tyleż wiana na połowie swych dóbr w Siadczy i Dobrakowie.

1470-80

Bracia Przedbor, Zbigniew i Jan z Siadczy herbu Jelita są tenutariuszami Dobrakowa trzymając tam 2 folwarki po 1 łanie każdy, 12 łanów kmiecych, karczmę z rolami, 4 zagrody z rolami

1478

Po śmierci Jana z Pilicy jego synowi Janowi (II) Pileckiemu przypadło miasto Pilica z zamkiem i z wsiami,

1479

W dokumentach wymieniona jest droga z Siadczy do Kidowa,oraz z Siadczy do Ołudzy.

1496

Synowie Jana z Pilicy,wojewody krakowskiego, Jan [II],Stanisław i Otton dziedziczyli majątek wspólnie.

1501

W podziale ojcowizny podkomorzy przemyski Stanisław otrzymał Siadczę i Kidów.

1519

Król Zygmunt Stary zezwala Stanisławowi Pileckiemu ,staroście grodeckiemu, zapisać 1000 fl. czynszu dla beneficjów kościelnych na dobrach: Przychody, Wierzbka, Kidów, Siadcza, Siedliszowice i Solcza

1521

Stanisław z Pilczy starosta grodecki zastawia za 1100 fl. wsie Kidów, Wierbkę, Siadczę, Kleszczową i Solczę dworzaninowi królewskiemu Florianowi Boturzyńskiemu.

1521

Stanisław Pilecki zastawia w/w wsie za 2000 fl. mieszczaninowi i kupcowi krakowskiemu Karolowi Karzeł

1529

Do plebana, Stanisława z Pilczy, należy dziesięcina snopowa z ról folwarcznych w Siadczy warta 1 grzywnę.

1531

Siadcza jest w posiadaniu wdowy po Stanisławie Pileckim,Anny z Jarosławia i jej synów.

1575

Z podziału dóbr między braćmi rodz. Siadeckimi z Siadczy najstarszy Jakub otrzymuje m. in. łan roli wielki zw. Podgawronny [las Gawroniec w Siadczy].

W dokumentach wymienione są:

-niwa koło nawsia Siadczy, blisko ścieżki z Solczy do Kidowa koło dąbrowy zwanej Grabie, ciągnąca się do Wodońcy Kidowskiej należącej do wsi Kidów.

-droga z Siadczy do Kidowa

1581

Wieś Sziadcza ,(Siadki) w parafii Kidów jest własnością Mikołaja Padniewskiego i liczy łanów kmiecych .2. Jeden łan jest w posiadanu Soleckiego.

Dziesięcina folwarczna przeznaczona jest dla pilickiego archidiakona

1827

Wies liczy 23 domy i 152 mieszkańców

1887

 

wieś i folwark ,pow.olkuski gm.i par.Kidów. odl. 27 w.od 27 w.od Olkusza posiada pokłady kamienia wapiennego .... Dobra S. Składały się w 1887 r. z folwarku Siadcza i Łazy ,rozl.mr.996:fol.S. gr.or. I ogr.mr 556, łąk mr.16, pastw.mr 45,l asu mr.97, obszar sporny mr.10.nieużytki mr 46; bud.mur.14,z drzewa 2;płodozmian 6 i 10-polowy;las nieurządzony;fol.łazy gr.or.i ogr.mr 218,nieuż.mr 8;bud.mur.3.z drzewa 1.w skład dóbr poprzednio wchodziły :ws Siadacza os.16,z gr.mr.164;wieś Kidów os.46,z gr.mr 695.

 

 

czerwiec 1883r.

 

1885 r.

 

1932