Abraham z Wilkowa

O Pilicy » Żyli wśród nas » Inni piliczanie » Abraham z Wilkowa

W roku 1441 Bartłomiej z Ogrodzieńca za 80 grzywien zastawia Abrahamowi z Wilkowa [parafia Irządze] wieś Kiełkowice z 6 grzywnami czynszu. W roku 1454 Andrzej ze Starzyn (dzisiaj w gminie Szczekociny) sprzedaje Abrahamowi Wilkowskiemu, za 310 grzywien, swoje części w Starzynach i Drużykowej (dzisiaj w gminie Szczekociny), z zasiewami wartymi 30 grzywien w Koskowicach*. Abraham za 310 grzywien zastawia Andrzejowi ze Starzyn wieś Koskowice, którą sam dzierży na mocy zastawu. W roku 1456 Abraham z Wilkowa za 110 grzywien zastawia Andrzejowi ze Starzyn całą wieś Koskowice. W roku 1463 w Księgach Grodzkich Krakowskich Abraham z Wilkowa określony jest jako Captaneus in castro Pylcza et Mrziglodiensis -starosta zamku pilickiego (dzisiaj zamek Pilcza w Smoleniu) i mrzygłodzki. W roku 1469 Abraham z Wilkowa występuje przeciwko Janowi z Kuczkowa (dzisiaj w gminie Secemin) o wygnanie kmiecia Jana z czynszem i innymi dochodami wartości 10 grzywien i sprzedaż za 6 grzywien ról, na których kmieć siedział. W roku 1470 Piotr z Koskowic zapisuje żonie Zofii, córce zmarłego Stanisława z Małus, 60 grzywien posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedzicznych w Koskowicach. Zofia [c. Marka] zeznaje, że jej opiekun Abraham z Wilkowa zapłacił jej 5 grzywien. W następnym roku Piotr z Koskowic zeznaje, że Abraham z Wilkowa zapłacił mu 50 grzywien. W roku 1472 Bracia Przedbor [z Koskowic, Niegowonic Małych i Starzyn] i Stanisław, synowie zmarłego Andrzeja ze Starzyn, ustępują Salomonom z Ogrodzieńca wieś Koskowice przynależną do zamku Ogrodzieniec, którą ich zmarły ojciec trzymał w zastawie za 110 grzywien od Abrahama z Wilkowa i zobowiązują się stawić na roczki lelowskie swą matkę Stachnę, by dokonała zrzeczenia się na rzecz Salomonów praw do wiana i posagu na wsi Koskowice .

* Dzisiaj -Kostkowice.