25 października 2017. Uroczysty pochówek

Pilickie Aktualności » 25 października 2017. Uroczysty pochówek

Na przełomie XIV i XV wieku, obok ufundowanego wówczas kościoła pw. św.św.Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty ulokowano cmentarz. Według zapisu z roku 1598 znajdowała się na nim drewniana kostnica. Poważne zmiany w otoczeniu kościoła nastąpiły od 1740 r. kiedy, z fundacji Marii z Wesslów Sobieskiej,rozpoczęto prace wokół kościoła. Opasano plac kościelny murem, a od strony miasta ograniczono teren wysokimi skarpami. Do kościoła prowadziło odtąd kilkadziesiąt schodów, a od plebanii murowany most przerzucony nad drogą. Spowodowało to konieczność zmiany lokalizacji cmentarza. W 1779 r., z polecenia kapituły, uruchomiono nowy cmentarz na placu zwanym „Barbara” (róg dzisiejszych ulic Barbary i Zawierciańskiej) obok stojącego na nim wówczas kościoła. Kasztelan Stanisław Warszycki, po usunięciu Żydów z Pilicy, zamienił stojącą na tym placu bożnicę na kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, św. Stanisława biskupa i św. Barbary. Światynia została konsekrowana 14 lutego 1662 r. przez Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego. Podczas prowadzonych obecnie prac remontowych natrafiono przy farze na ślady dawnych pochówków. 25 października br. kości zmarłych zostały uroczyście pochowane obok kościoła.