Koła Gospodyń Wiejskich

O Pilicy » Życie codzienne » Koła Gospodyń Wiejskich

Historia KGW w Kidowie

 

Początek naszej działalności miał miejsce w roku 1918, kiedy to ojczyzna po przeszło 140 letniej niewoli odzyskała niepodległość. Na każdym kroku pozostały wielkie zaniedbania, szczególnie widoczne w oświecie wiejskiej. Dopiero 1919 Pan Toborowicz z Biskupic zakłada szkołe podstawową. W tym też roku organizuje się ruch ludowy, młodzi zakładają związek młodzieży "WICI". Do związku wstępuje cała młodzież w wieku powyżej 16 lat, która liczy 80 osób. Koło młodzieży jak i szkoła działają w bardzo trudnych warunkach, brak jest pomocy instruktorskiej, finansowej i pomieszczenia. Zebrania odbywają się w udostępnionej przez Jana Grabowskiego izbie. Upór i zamysł organizatorski sprawia, że wkrótce powstaje zespół teatralny. Odbywa się wiele udanych przedstawień z wyjazdami do innych miejscowości. Kwitnie i rozwija się życie kulturalno –oświatowe, odbywają się systematycznie odczyty, pogadanki, wycieczki oraz wiele udanych imprez. Wiciowe hasło "SAMI SOBIE" sprawia, że członkowie koła wyrastająna dojrzałych działaczy społecznych i organizują orkiestręsmyczkową a następnie dętą. W 1926 roku zawiązuje się Ochotnicza Straż Pożarna, a w 1928 Kółko Rolnicze. Młodzierz bierze w posiadanie grunt wsiowy na Olszy na którym z powodzeniem prowadzi uprawę warzyw. Plon sprzedaje, a za uzyskane pieniądze zakupuje drzewka czereśni. Każdy z członków otrzymuje jedno drzewko, które osobiście sadzi i opiekuje się nim. Najpóźniej dochodzi do zorganizowania Koła Gospodyń, gdyżkobiety zmuszone były panującymi warunkami do ogromnego wysiłku w celu zapewnienia swojej rodzinie w miarę przyzwoitych warunków życia. Zadanie to wymagało od nich bardzo wiele czasu. Pomimo tych trudności w przekonaniu pomóc mogą sobie tylko same zakładają jak się później okazałe udane Koło. Jesienią 1933 roku rozpoczęto pierwsze rozmowy z mieszkańcami wsi na temat zorganizowania Koła Gospodyń. Już zimą 1934 roku powiatowa instruktorka Irena Kliwiak w Domu Ludowym przeprowadza spotkanie organizacyjne. Początkowo woisuje się ponad 30 gospodyń, wybierająspoód siebie zarząd w składzie:

– Szota Janina – przewodnicząca;

– Gomułka Anna – v – ce przewodnicząca;

– Paciej Maria – sekretarz;

– Pelan Maria – skarbnik;

Służącą za wzór do naśladowania była wówczas Kierowniczka miejscowej szkoły pani Stanisława Wzorkówna, osoba odznaczająca się dużym zaangażowaniem społecznym, wielka patriotka, która była duszą i przykładem Koła. Zebrania Koła odbywały się systematycznie i przy dużej frekwencji i dyscyplinie członkiń. W uprawie warzyw było współzawodnictwo z Kołem Łobzów, a na wystawie w Szkole Rolniczej w Trzyciążu nasze Koło zajęło Pierwsze miejsce i zdobyło główną nagrodę. Dobre wyniki pracy Koła Gospodyń w Kidowie było wzorem dla sąsiednich wiosek, co znacznie ułatwiło czonkini Pelan Marii założyć Koło Gospodyń w Dwonowicach, a Owcarz Marii w Sierbowicach. Wybuch wojny w1939 zahamowł organizacyjną działalnośc Koła. Niektóre członkinie w tym nasze prowadziły aktywną pracę w Ludowym Związku Kobiet u boku swych mężów członków BCH.

Zaraz po odzyskaniu niepodległości zimą 1946 roku zosta zorganizowany kurs gotowania i pieczenia. W 1948 roku nastąpiło reaktywowanie Koła. Na pierwszym

zebraniu wybrano nowy zarząd w składzie:

– Pelan Maria – przewodnicząca

– Przybylik Zofia – sekretarz

– Jastrząb Apolonia – skarbnik

Do ważniejszych wydażeń Koła należy udział członkiń w bardzo uroczystym Święcie Ludowym w 1949, które odbyło się w lesie Bukowcu. Członkinie zaprezentowały piękną sztukę teatralną o tematyce ludowej po której odbyła się zabawa ludowa. Do roku 1957 działalność bya mniej aktywna, gdyż wieś przeżywała w tym czasie ostry kryzys społeczno – ekonomiczny. W roku 1956 do dziaania przystąpiło reaktywowane Kółko Rolnicze i to miało zasadniczy wpływ na ozywienie działalności KGW. W tym czasie następuje zmiana w zarządzie KGW. Pustułka Teresa zostaje zastepcą Marii Pelanowej, Szymczyk Felicja – sekretarzem, Fiutak Eugenia – skarbnikiem, a Paciej Zofia członkiem zarządu. W nastepnych wyborach sekretarzem zarządu wybrana zostaje Kapuśniak Józefa. Taki stan zarządu utrzymuje sie do Walnego Zebrania w dniu 8 grudnia 1986 roku. Następuje zmiana zarządu ze względu na stan zdrowia Pelan Maria zrzeka się z pełnionej funkcji i zostaje wybrana honorową przewodniczącą. Na przewodniczącą wybrano Przybylik Barbarę, zastępcą zostaje Pelan Kystyna, sekretarzem Kazior Maria, skarbnikiem Szelong Lucyna, następnie Cecugowicz Elżbieta, a w chwili obecnej Szota Marzena. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Nowicką Kazimierę, a następnie Kućmierz Elżbietę. Zarząd ten kieruje do dnia dzisiejszego. Po roku 1957 przyspieszone tempo działania nadaje Kołu Gospodyń i całej wsi Kółko Rolnicze, rozwija się mechanizacja i działalność czynów społecznych, dzięki ich realizacji wieś szybko się rozwija zyskując wiele znaczących obiektów i instytucji. Tak w roku 1970 drugiego lutego oddany do użytku zostaje Ośrodek Zdrowia, a 7 listopada 1971 roku zostaje oddany budynek Szkoły Podstawowej. W latach istnienia Szkoły Podstawowej Koło Gospodyń aktywnie wspierało rozwój placówki oświatowej między innymi poprzez przekazanie ufundowanego przez Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach wyposażenia placu zabaw, oraz wspieranie budowy sali gimnastycznej Przy realizacji inwestycji w czynach społecznych widoczny był szczególnie przy ich wykończeniu i oddaniu duży wkład naszych członkiń, wymagało to dużo czasu i poświęcenia. Wyjątkowo duży wkład pracy był poniesiony przy wykończeniu i udekorowaniu Domu Strażaka. Po trwającej 3 lata budowie 18 maja 1986 roku w dzień Święta Ludowego, budynek ten uroczyście został przekazany do użytku, a wieś Kidów za wielkie zaangażowanie i wyniki w czynach społecznych została uhonorowana przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach "Wielką Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego". W tym budynku Koło znalazło wreszcie tak upragnione i oczekiwane pomieszczenie na swą działalność. Z funduszu Wiejskiego zakupiono komplety nakryć stołowych na 250 osób oraz urządzenia do kuchni wraz z kompletem garnków. Nakrycia te wraz z salą są za odpłatnością wypożyczane urządzającym uroczystości rodzinne. Naczyniami i kuchnią opiekuję się Bątorek Regina nastepnie Brodzińska Janina, Wojda Aneta, a obecnie Czech Monika. Z racji posiadania tej sali i nakryć z urządzeniami bardzo dużo czasu musimy poświęcać na obsługę okolicznościowych imprez które się tu odbywają. Między innymi Nasze Koło było współorganizatorem gminnego Święta Kobiet w 1987 roku. Mając już warunki organizujemy uroczystość 55 rocznicy założenia Koła, 50 rocznicy powstania Batalionów Chłopskich, 60 rocznicy utworzenia Okręgowej

Spółdzielni Mleczarskiej Pilica, a w ostatnich latach Ostatkowe Biesiady KGW. Od 1987 do 2000 roku organizujemy bale sylwestrowe, które cieszą się olbrzymią popularnością, a uzyskany z nich dochód przeznaczamy na unowocześnienie wyposażenia kuchennego, a także przeznaczmy na zakup stroji regionalnych którymi są stroje krakowskie – bronowickie. Posiadane stroje pozwalają nam na godne reprezentowanie naszej miejscowości w przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Szczekocinachw którym to zdobywamy wyróżnienie. Panie z Koła w Kidowie rówinież biorą udział w obchodach dwusetnej rocznicy Bitwy pod Racławicami.

Koło Gospodyń od początku istnienia dbało o kultywowanie tradycji ludowych czym dawało wyraz między innymi uczestnictwem w corocznych Świętach Ludowych, Dożynkach parafialnych oraz Powiatowych, a także jasnogórskich. Bierzemy również udział w każdej uroczystości kościelnej zaznaczając tym samym nasze oddanie wobec wiary Ojców Naszych. Warto tutaj zaznaczyć naszą aktywność w przygotowania i wprowadzeniu nowego dzwonu co zostało docenione i uhonorowane przez księdza proboszcza. Panie chętnie biorą także udział w licznych wycieczkach krajoznawczych i kulturalnych odwiedzamy między innymi:

– Dwukrotnie Panoramę Racławicką;

– Pąństwowe Muzeum w Oświęcimiu;

– Zakopane;

– Góry Swiętokrzyskie;

– Kraków;

– Wystawę kwiatową w Chorzowie;

Zorganizowane zostają również wyjazdy do:

– Cyrku;

– Na występ Zespołu Mazowsze;

– Do Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach;

– Zamku w Pszczynie;

Dziedzictwo kulturowe Naszego Regionu miałyśmy okazję zaprezentować również w naszej stolicy, gdzie w naszych strojach regionalnych zwiedzałyśmy m.in. Gmach Sejmu, Starówkę, Łazienki czym zaskarbiłyśmy sobie ogromną sympatię warszawiaków. Działalność koła gospodyń to nie tylko liczne zabawy i wycieczki, jako kobiety i matki jesteśmy wrażliwe na ludzką krzywdę. Z własnych środków zostały zakupione środki pomocowe dla osób, które zostały dotknięte powodzią. Przy pomocy oraz zaangażowaniu mieszkańców Kidowa ufundowałyśmy książeczkę oszczędnościową dla dwuletniego Łukasza Kucharskiego po śmiercie jego rodziców, która zostaje mu uroczyście przekazana po skończeniu 18 – tych urodzin. Ponieważ pamięć ludzka bywa ulotna, a wydarzenia zapisane na kartach historii z czasem blakną. Dlatego też z naszej inicjatywy zostały posadzone Dęby Pamięci ku czci pomordownym na ziemi Katyńskiej oficerom pochądzącym z naszego terenu, które to mają przypominać przyszłym pokoleniom o minionych czasach. Przy współudziale innych organizacji wiejskich oraz mieszkańców została odnowiona kapliczka Św. Jana Nepomucena, do której Kółko Rolnicze na miejsce skradzionej figury ufundowało nową. Dzięki znakomicie układającej się współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zostały zorganizowane liczne pokazy i szkolenia między innymi:

– kurs haftu tradycyjnego;

– pokaz z zakresu przygotowywania zdrowej żywności;

– oraz udział w różnych konkursach kulinarnych;

Warto nadmienić, iż Panie z naszego koła były delegatkami na dwunasty Krajowy Zjazd Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, a także liczne grono Naszych członkiń uczestniczyło w kongresie kół gospodyń wiejskich w Licheniu. Obecnie koło liczy 41 Pań w tym 11 seniorek, a część strojów, które obecnie są w naszym posiadaniu zostały zakupione ze środków unijnych poprzez Śląski Urząd Marszałkowski oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Pilica.

 

Opracowała:

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich

w Kidowie

Barbara Przybylik