1844-1851 Zefiryn Ratomski

O Pilicy » Właściciele » 1844-1851 Zefiryn Ratomski

Zefiryn Ratomski [ur. w 1817r.] był mężem Marii ze Skorupków.  Ratomski w roku 1839 wymieniony został w dokumencie potwierdzającym szlachectwo:

Z polecenia Heroldii .... podaie się do powszechnej wiadomości, iź na mocy decyzji Rady Stanu Królestwa Polskiego... zapadłej, uznanymi zostali za Szlachtę dziedziczną, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem prawa o szlachectwie: [następuje lista nazwisk na której znajduje się ] ...Ratomski Zefiryn.

Otrzymał Pilicę w spadku w roku 1844  jednak do 1847 roku majątkiem zarządza jego teściowa, Józefa Skorupkowa. Jako dziedzic  Pilicy nie pozostawił  po sobie wielu śladów w jej historii. W 1837 r.Balcer Drążkiewicz w imieniu ławników pilickich poinformował  Komisję Rządową SWiD, że w Pilicy nie ma nadal studni miejskiej i szopy na sprzęt przeciwpożarowy. W lipcu 1847 r. dziedzic zagrożony egzekucją  zaczął zwózkę drewna na szopę. Naczelnik powiatu polecił wówczas  zakupić na koszt kasy miejskiej 8 beczek na czterech kołach, a na koszt  mieszkańców 12 beczek na dwóch kołach, a także 40 osęków żelaznych.

Ratomski zaciągnął długi w Towarzystwie Kredytowym Warszawskim. W 1850 zadłużenie wynosiło 8000 rs. i Towarzystwo wystawiło majątek na licytację. W roku 1852 Gazeta Warszawska wymieniła go jako nowoprzyjętego członka Resursy Kupieckiej , stowarzyszenia skupiającego  kupców, inteligencję i bogate mieszczaństwo. Resursa organizowała życie towarzyskie poprzez "zabawy, gry umiarkowane, bale, koncerty,obiady towarzyskie", oraz życie intelektualne umożliwiając "czytanie gazet i książek".

W roku 1895 Gazeta Lwowska doniosła: Zmarli w ostatnich dnia... W Krakowie, Zefiryn Kazimierz Ratomski, b. obywatel ziemski, przeżywszy lat 78. Zmarły ożeniony był z Maryą hr. Skorupczanką i pozostawił dwie córki.