Dobraków

O Pilicy » Pilickie posiadłości » Miejscowości gminy Pilica » Dobraków

Nazwa typu patronimicznego od nazwy osobowej Dobrak (Dobrogost, Dobrosław).


 

1262

Na ten rok  datowane są trzy falsyfikaty wydanego w roku 1257 przywileju Bolesława Wstydliwego,który przenosząc klasztor Klarysek z Zawichostu do Skały zatwierdza mu dziesięciny. Przywilej wymienia, oprócz miejscowości podanych w oryginalnym dokumencie, kilka innych miejscowości a wśród nich Dobraków.

XIV wiek

W ostatnim trzydziestoleciu wieś pojawia się w wiarygodnych dokumentach. Należy do rycerstwa zagrodowego. [F. Kiryk – było ono wówczas silnie rozgrodzone, świadczyć to musi o długiej już historii tej wsi.].Dobrami rycerskimi władali bracia z Sietczy, herbu Jelita.

1376

Piotrasz z Dobrakowa procesuje się z Adamem ze Zbikał o dziedzinę w Dobrakowie.

ok.1376-1383

Kanimir Solecki wiódł spór z klasztorem miechowskim o naruszenie granic osad należących do Bożogrobców-Ołudzy, Jeziorowic, Dobrakowa i Otoli. 1376 Dobracow,

1382

Maciej, pleban w Żarnowcu i kanonik krakowski, zastawia klasztorowi Ś. Andrzeja za 47 grzywien „frumenta” [dziesieciny]m. in. w Dobrakowie.

1376 - 1400

Własności mają tu: Ostaszko, drugi Ostaszko, Piotr, Andrzej, Marcisz, Maciej, Wielisław, Klich (z Balina), Mikosz

1382

Wieś (Dobracow) wspomniana w dokumencie księżnej cieszyńskiej Heleny.

1376-1383

W dokumentach występuje dziedzic wsi Jakusz Solecki,brat Mikołaja i jego następcy. Kanimir Solecki wiódł spór z klasztorem miechowskim o naruszenie granic osad należących do Bożogrobców-Ołudzy,Jeziorowic,Dobrakowa i Otoli.

1376-85

W dokumentach występuje Stanisław / Staszko z Dobrakowa,zwany Ostasz, mąż Małgorzaty, ojciec Macieja.

1376-1400

W dokumentach występuje Piotr/Pietrasz z Dobrakowa herbu Ostoja.W 1376r. ma proces o część Dobrakowa, z Adamem ze Zbikał, W 1398 zaświadczył szlachectwo Marka z Bzowa h. Ostoja.

1385

Piotr z Dobrakowa otrzymuje odszkodowanie od Ostasza z Dobrakowa i jego żony Machny za zabitego brata i 3 rany otwarte.

Występujący w dokumencie z 1385 r. Szymek z Dobrakowa w istocie rzeczy pochodził z Dąbrówna. W rękopisie zapiska sądowa jest przekreślona, co by wskazywało na błąd pisarza.

1387

Marcin/Marcisz z Dobrakowa wraz ze swoją żoną procesuje się z Niemierzą z Przybysławic o dziedzinę po matce, którą ten trzyma, w zamian za staw w Przybysławicach.

1394-98

Kotwica W tych latach występuje Falisław/Wielisław z Dobrakowa i Przyłubska. [Wg Słownika staropolskich nazw osobowych to dwa różne imiona]

1398

Pietrasz z Dobrakowa zaświadczył szlachestwo Marka z Bzowa herbu Ostoja.

1394

12 października pleban pilicki Jan miał sprawę w sądzie kasztelańskim z Faliszkonem z Dobrakowa. Z 12 października 1394 r. mamy wzmiankę o Dominiku mieszczaninie z Pilicy, który zeznawał przed sądem przeciwko niejakiemu Maciejowi z Dobrakowa. Wieś występuje pod nazwą Dobrakouo. Staszek z Grabowej nie stawił się w sporze z Maciejem z Dobrakowa o 30 grzywien szkody z powodu pozwania jego braci o należącą do niego dziedzinę.

1394-99

W tych latach występuje Maciej/Maciek z Dobrakowa i Przyłubska, syn Stanisława Ostasza i Małgorzaty z Dobrakowa.

1394

Sędzisz z Przyłubska występuje przeciwko Maćkowi z Dobrakowa, którego matka uniemożliwia wwiązanie do części jego dziedziny. Maciej z Dobrakowa ma przedstawić Sędziszowi z Przyłubska poręczycieli do 15 grzywien pod gwarancją dania mu dziedziny. Machna z Dobrakowa, matka Macieja z Dobrakowa ma 6 grzywien na dziedzinie Stanisława Ostasza z Dobrakowa.

1395

Stanek z Grabowej występuje przeciwko Katarzynie, Falisławowi i Leksandrowi z Dobrakowa oraz Świętosławowi z Chechła o zaoranie ról w Dobrakowie.

Stanek z Dobrakowa występuje przeciwko Wielisławowi i Leksandrowi z Dobrakowa oraz Święchowi z Chechła o zaoranie dziedziny.

1398

Maciek (Maczek) z Dobrakowa wystepuje przeciwko Szczepanowi z Niegowonic o naganienie szlachectwa. W dokumentach notowany jest Piotrasz h. Ostoja.

1399

Mikołaj, Miczek Gloskowski/de Gloskouicz/de Glossow [postać niezidentyfikowana] wystepuje przeciw Klichowi z Dobrakowa o 7 ran, w tym 3 otwarte.

1399-1400

W dokumentach występuje Klich z Dobrakowa i Balina

1400

Staszek z Niegowonic procesuje się z Mikoszem z Dobrakowa o szkody wyrządzone w dziedzinie po ojcu w Dobrakowie. W sporze między Mikoszem z Dobrakowa i Stanisławem z Niegowonic świadkowie zeznają, że Mikosz wwiązał się w dziedzinę w Dobrakowie, którą kupił jego brat za 6 grzywien od Stanisława [z Niegowonic]

Rachna/ Rosława wdowa po Bartłomieju z Dulowej sądzi się z Piotrem z Dobrakowa o dziedzinę w Dulowej i o stawiska.

Prandota i Mikołaj s. Andrzeja z Dulowej mają się stawić na wyznaczenie granic między Dulową i Łaziskami z Pietraszem z Dobrakowa, który ma przeprowadzić granice w obecności Stanisława burgrabiego Jana z Tęczyna i woźnego Marcina.

W dokumentach występują dziedziczący dobra w Dobrakowie - Klich z Dobrakowa, Marcin z Dobrakowa,Mikosza z Dobrakowa,Dobiesław z Dobrakowa , Jakusz z Dobrakowa i jego żona Katarzyna,

1400-1404

W dokumentach występuje Krzywosąd z Dobrakowa, Bilanowic i Poręby Czarnej.

1403

Kanimir Solecki,potomek Jakusza i Jana Soleckich wiódł spór z klasztorem miechowskim o naruszenie granic osad należących do Bożogrobców-Ołudzy,Jeziorowic,Dobrakowa i Otoli. Podkomorzy krakowski,Gniewosz z Dalewic, rozgranicza wieś klasztoru miechowskiego Ołudzę od wsi królewskich Dobraków, Otola i Jeziorowice. Granice biegną od granic Ołudzy z Solcą z dawna wytyczonych pod wysoką kamienną górą [być może to dziś Ostra Górka w Jeziorowicach, aż do brodu zw.Gacz Krzeschowa [Gać Krzeszowa], leżącego poniżej starej sadzawki w Jeziorowicach. Kanimir dz. z Solcy zobowiązuje się w myśl ugody z prepozytem miechowskim nie naruszać granic wytyczonych między wsiami: Ołudzą, Jeziorowicami, Dobrakowem i Otolą a Solcą.

1404

Krzywosąd z Dobrakowa poręcza Mikołajowi z Sobiekurska [Mazowsze, ziemia czerska] 10 grzywnami posagu swej żony.

Szpak (Spak) z Dobrakowa jest woźnym sądowym.

Sedziwój z Lelowa nie stawia się przed sądem ziemskim krakowskim przeciwko Krzywosądowi z Dobrakowa i Kunadowi Żydowi o dług żydowski.

1405

Stanisław z Niegowonic stwierdza, że sprzedał Machnie wdowie po Ostaszu z Dobrakowie dziedzinę w Dobrakowie.

1412- 36

W tych latach w dokumentach występuje Jakusz z Dobrakowa.

1412

Jakusz z Dobrakowa za 60 grzywien, prawem bliższości,uzyskuje na Jakuszu z Chruszczobrodu dziedzinę w Dobrakowie.

1413

Jakusz z Dobrakowa oddala prawnie roszczenia Piotra zwanego niegdyś Kamenski do dziedziny w Dobrakowie.

1415-29

W tych latach w dokumentach występuje Mikołaj z Dobrakowa.

1415

Mikołaj z Dobrakowa występuje przeciwko Mikołajowi o część dziedziny w Dobrakowie.

1416

Mikołaj z Dobrakowa ma zapłacić 41 grzywien Paszkowi ze Swoszowej pod gwarancją oddania mu części dziedziny w Dobrakowie.

1417

Zygmunt z Dobrakowa sprzedaje za 16 grzywien Mikołajowi z Dobrakowa całą część dziedziny swojej po ojcu w Dobrakowie.

1418

W dokumentach sadowych występuje woźny Jan z Dobrakowa.

1419-42

W dokumentach występuje Stanisław z Dobrakowa zw. Kołosz (Koloss, Colos, Kolosz, Colosz) woźny sądowy (ministerialis)

1422

Jakusz z Dobrakowa zobowiązuje się zapłacić Janowi z Wilkowa dług 8 grzywien za Bartłomieja z Chechła pod gwarancją wwiązania go do całej części dziedziny w Dobrakowie.

1433

Mikołaj pełnomocnik klasztoru Św. Andrzeja w Krakowie występuje przeciwko: Piotrowi zagrodnikowi z Dobrakowa o dziesięcinę w zbożu wymłóconym wartości 16 grzywien, Maczkowi o zabraną gwałtem dziesięcinę w zbożu wymłóconym wartości 16 grzywien i Zadorze z Siadczy o dziesięcinę zabraną gwałtem z Dobrakowa również wartości 16 grzywien.

1435

Ofka, żona Klemensa z Chechła i Elena, żona Wojciecha z Karlina, zastawiają za 8 grzywien Jakuszowi z Dobrakowa całe części dziedziny w Karlinie z wyjątkiem części dziedziny dzieci. Piotr z Chechła zw. Sepylak sprzedaje za 8 grzywien Jakuszowi z Dobrakowa całą część dziedziny w Karlinie.

1436

Stanisław z Niegowonic sprzedaje za 12 grzywien Jakuszowi z Dobrakowa całą cz. swojej dziedziny zw. Ostaszowska (Ostassowszka) w Dobrakowie.

1440

Jan,syn Więcława z Karlina, sprzedaje za 10 grzywien Janowi Gołemu, synowi Jakusza z Dobrakowa i jego prawnym następcom całą cz. swej dziedziny w Karlinie.

1443

Katarzyna, wdowa po Jakuszu z Dobrakowa, występując wraz ze swym synem Mikołajem, zrzeka się na rzecz Stanisława z Jeziorowic swych praw do posagu i wiana na części dziedziny w Dobrakowie i oświadcza wraz ze swym s. Mikołajem, że została skwitowana co do posagu i wiana.

1448

Jakób z Dobrakowa herbu Gozdawa zaświadczył w Krakowie szlachectwo Soleckiego.

XV w.

Osada podlegała parafii św. Wojciecha w Starym Żarnowcu (dziś Łany Wielkie). Po przeniesieniu parafii do Żarnowca (Łany zostały kościołem filialnym) mieszkańcy Dobrakowa dziesięcinę winni byli tamtejszemu plebanowi (uposażenie poświadczone np. z 1598 r.)

 

Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis

1453

Z falsyfikatu z początku XVII w., a noszącego datę 1453, dowiadujemy się, że bp krak. Zbigniew Oleśnicki konsekrując i uposażając kościół parafialny w Kidowie przeznaczył dla jego plebana m. in. dziesięcinę snopową z wszystkich ról folwarku zw. Wielkie Pole we wsi królewskiej Dobraków.

Połowa XV wieku

Siedzą tu Bracia z Sietczy herbu jelita. Pleban w Żarnowcu pobiera dziesięcinę od 12 łanów kmiecych,karczmy i 4 zagrodników.

1457-66

W dokumentach występuje Mikołaj woźny sądowy z Dobrakowa.

1460

Stanisław herbiu lilia na tarczy wraz ze swym bratankiem Wojciechem sprzedają za 16 grzywien Andrzejowi s. Piotra h.lilia na tarczy całą część swej dziedziny w Dobrakowie. Wojciech z Dobrakowa, wraz ze stryjem sprzedaje dobra w Dobrakowie Andrzejowi s. Piotra. Andrzej, syn Piotra z Dobrakowa, ustępuje prawem bliższości Piotrowi Zebrzydowskiemu z Przechodów całą cz. dziedziny w Dobrakowie, którą kupił od Wojciecha i Stanisława. Piotr z Przechodów ma zapłacić 9 grzywien Andrzejowi z Dobrakowa.

1465

Jan z Siadczy zapisuje swej żonie Barbarze, córce zmarłego Mikołaja Mokrskiego, chorążego krakowskiego, 100 grzywien posagu i tyleż wiana na połowie swych dóbr w Siadczy i Dobrakowie.

1469

Tenutariuszami są Przedbor, Zbigniew i Jan z Siadczy h. Jelita (bracia). W dokumentach wystepuje Stanisław, woźny z Dobrakowa.

1470-80

Wieś należy do parafii Żarnowiec. Tenutariuszami (dziedzicami) są bracia Przedbor, Zbigniew i Jan z Siadczy h. Jelita. We wsi są 2 folwarki po 1 łanie każdy, 12 łanów kmiecych, karczma z rolami, 4 zagrody z rolami. Dziesięcina snopowa z łanu kmiecego i po 4 kity dziesięciny kon. z łanu nalezy się klasztorowi Ś. Andrzeja w Krakowie, dziesięcina snopowa w gonitwę z karczmy z rolami i z 4 zagród z rolami należy się również temuż klasztorowi a dziesięcina snopowa z 2 folwarków, każdy po 1 łanie, plebanowi w Żarnowcu.

1472

Jan z Pilczy woj. krak. nie zapłacił łanowego z wsi należących do zamku w Pilczy.

1473

Wieś występuje w dokumentach jako Dobrzakow. Stanisław s. Mikołaja jest studentem Akademii Krakowskiej.

1475

Termin rozprawy Barbary z Dobrakowa pozywającej Szczepana [Świętopełka] z Irzadz. chorążego przemyskiego, zostaje przełożony ze względu na pielgrzymkę tegoż do Rzymu z okazji roku jubileuszowego.

1509

Wieś występuje pod nazwą Dobrakowo. Sąd komisarski krakowski daje Pawłowi Beskiemu prawo wwiązania się w dobra Anny żony prac. Mikołaja Detki z Dobrakowa skonfiskowane za niestawiennictwo na wyprawę.

W dokumentach występują bracia Mikołaj i Jan dziedzice Ossowej, Mzurowej i Dobrakowa.

1524

Zygmunt Stary zezwala Jakubowi Płazie z Mstyczowa na wykupienie wsi Dobraków z rąk Stanisława i Mikołaja Mokrskich.

1529

Wieś występuje pod nazwą Dambrowa (!) Dziesięcina snopowa z Dobrakowa wartości 20 gr należy się plebanowi w Żarnowcu a dziesięcina snopowa z ról folwarcznych w Dobrakowie, wartości 24 gr plebanowi w Kidowie.

1530

podatek pobierany jest z 1 łanu i 1 karczmy.

1531

Do tego roku Dobraków był własnością królewską choć faktycznie posiadała go szlachta. Szlacheccy tenutariusze występują często w źródłach jako dziedzice wsi, procesują się i dokonują nierzadko transakcji sprzedaży bez formalnego zezwolenia królewskiego. Zygmunt Stary zezwala braciom Staszkowskim, Jakubowi, kanonikowi krakowskiemu i sekretarzowi królewskiemu, Janowi dowódcy (praefectus) artylerii królewskiej i Hieronimowi dworzaninowi królewskiemu, na ustąpienie Andrzejowi z Tęczyna, wojewodzie krakowskiemu,części wsi Dobraków w zamian za połowę, należącą do urzędu wojewody wsi Kowary w pow. Proszowickim.

1575

Z podziału dóbr między braćmi rodzonymi Siadeckimi z Siadczy najstarszy Jakub otrzymuje m. in. łan roli - wielki zw. Podgawronny [las Gawroniec w Siadczy]

1581

Do tego roku wieś stanowi dobro urzędu wojewody krakowskiego.

1611

Dziesięcina folwarczna przeznaczona jest dla pilickiego archidiakona.

1581

Wg rejestru palat.cracov. płaci od 5 i ½ łanu kmiecego, 4 zagr z rolą i 2 komorników bez bydła.

Od 1739 do 1743

Wieś Dobraków wraz z Przychodami, Wierbką i częścią Kleszczowej prepozyt pilicki ks. Adam hrabia Komorowski (późniejszy prymas) wydzierżawił za 2 tys. zł rocznie właścicielce Pilicy Marii z Wesslów Sobieskiej.

1760

Wieś należy do dóbr krzesłowych wojewody krakowskiego. Skargi poddanych na miejscowego plebana pełniącego też funkcję podstarościego, ks. Lachowicza. Informacje w tej sprawie udzielił wojewodzie Branickiemu podwojewodzi Gordon.

1781

Zawarta zostaje ugoda między Stanisławem Dembińskim, wojewodą krakowskim,a poddanymi z klucza kroczyckiego,w tym z Dobrakowa, o zamianie pańszczyzny na czynsz.

1783-4

Własność ma tu Osmiałowski

1790 – 91,

W tych latach, według wyliczeń F. Kiryka, było tu od 72 do 76 gospodarstw, zamieszkałych przez 334 osoby, w tym 2 narodowości żydowskiej.

1789

Dobra wsiów...Dobraków... dawniej do krzesła województwa krakowskiego należące a teraz w posesyi dożywotniej za przywilejem JW Janowi Ośmiałowskiemu [Sejm Wielki 1790 konfedrata starosta bobrownicki z ziemi dobrzyńskiej] staroście bobrownickiemu w ziemi dobrzyńskiej, kawalerowi Ordu ś.Stanisława służące... Że zaś gromady wsiow niżej wyrażonych czynsz opłacają,który przez transakcyją między JW Stanisławem Dębińskim wojewodą krakowskim a gromadami wsiów Kroczyce Podlesice Siemierzyce Dobrogoszczyce Dobraków i Krzywopłoty dnia 5 czerwca 1781 spisana płacić podjęli się ,lubo proces w referendaryi Koronnej o uwolnieni siebie toczony jest. My jednak,niżej podpisani komisarze i lustratorowie powiatu niniejszego,widząc takowy proces nie dokończony a mając za cel i obowiązek wykonanie prawa na nas włożonego ,takoweż czynsze przez transakcyją wyrażoną likwidujemy

...wies Dobraków płaci czynszu zł 1860 ..którą to intartę ur. Walenty Rutkowski ,komisarz dóbr tych,nam tabela podaną przed nami zaprzysiągł i przysięgi ekstrakt w grodzie warszawskim przez JW Ośmiałowskiego ,tych dóbr uprzywilejowanego posesora,dnia 3 lipca roku niniejszego stosownie z prawem wykonanej złożył. A po zaprzysiężeniu podanej intraty połowę tj złp ...6018 gr 14 JW Ośmiałowski do Skarbu koronnego rokrocznie płacić ma.

[Opis wsi Otola] Jest także grunt Pogorzelce zwany,z dawna do Otoli należało i w spokojnej był posesyi Otoli, dopiero piąty rok jak gromada z wsi Dobrakowa, ten grunt zakwestyjonowała, spędzając pługi,orać nie dała i tak ten grunt leży odłogiem (utłogiem) ;wspólnie na nim pasają tak otolanie ,jako i z Dobrakowa.

 

Rok 1815


 

1827

Wieś i folwark w powiecie olkuskim, w gminie i parafii Kidów. R.1827 było 86 domów i 471 mieszkańców.

1863 r.

Do powstania styczniowego przyłączył się 23 – letni włościanin Rudolf Wulf

1867

Podług opisu z r.1867 rozległość folwarczna wynosi 650mórg .Wieś Dobraków osad 119,gruntu mórg1538

II połowie XIX w.

W Dobrakowie istniał cmentarz choleryczny.

1883

W maju nawiedziły okolicę trwające miesiąc deszcze i grady

 

1909

1916

We wtorek przed środa popielcowa (dnia 7. marca 1916) około godz. 9 wieczór napadło czterech bandytów na dom Franciszka Szywaca w Dobrakowie i przy użyciu pogróżek i gwałtu zrabowali mieszkańcom wymienionego domostwa gotówkę 70 rubli i 100 k., przyczem Franciszek Szywac zamordowanym, rodzina zaś jego ciężko pokaleczona została. Jeden Lub dwóch bandytów stało na straży. Po dokonanym czynie uciekli bandyci w stronę Przychodów, później przez pola w stronę Siadca  i  Solca do tamtejsze go lasu. Poszlaki wskazują na to, że sprawcy należą do bandy przemytników, którzy zajmują się przemycaniem zboża przez pruską granicę i w ubiegłym miesiącu zakupywali zboże w Dobrakowie. Powierzchowny opis pierwszych 4 bandytów jest następujący: Jeden był wzrostu słusznego, drugi małego, a dwaj inni średniego. Bandyta wzrostu słusznego miał twarz zakrytą szarą wełnianą kominiarką, ubrany był w długi, szary lub zielony płaszcz i ciemna czapkę, maciejówkę z daszkiern. Trzej inni mieli twarz zakrytą ciemnemi szmatami, ubrani zaś byli w krótkie ciemne bluzki i czarne czapki barankowe. Rozmawiali akcentem mieszkańców miejscowych. Prawdopodobnie byli to chłopcy w wieku od 19 do 23 lat. Trzech z tych bandytów było uzbrojonych w pistolety, czwarty zaś miał tylko pałkę. Wzywa się ludność, która przez takie napady bandyckie narażona jest na utratę życia i mienia, aby we własnym swym interesie pomagała w wyśledzeniu sprawców. W szczególności wzywa się do pomocy w wyśledzeniu sprawców te osoby, które przypuszczalnie widziały 6 bandytów w drodze do Dobrakowa, a po ich ucieczce z miejsca zbrodni, dały im schronienie lub pożywienie, zwłaszcza że rozmyślne zatajenie śladów zbrodni jest karygodnem. Każdemu, który się przyczyni do wykrycia bandytów, po schwytaniu ich, przyrzeka się za każdego bandytę 100 k. nagrody.

1930

 

mapa z r.1934
 


 

Przysiółki:

Stara Wieś

Dobraków Średni

Podrędzina

Kaługi

Podoły