1802-1822 Teodora Kownacka

O Pilicy » Właściciele » 1802-1822 Teodora Kownacka

W roku 1802  Teodora hr. Dąmbska z Dąbia herbu Godziemba nabyła dobra pilickie od Głównego Banku Berlińskiego płacąc za nie 150 000 marek. Nie byłoby w tym fakcie niczego dziwnego gdyby nie to,że panieńskie nazwisko jej matki brzmiało... Wessel. Urodzona około 1770 roku nowa dziedziczka była córką Józefy z Wesselów i Stanisława hr. Dąmbskiego z Dąbia.Brak jest dokładniejszych informacji o rodzinnych koligacjach Józefy z Wesslów jednak trudno uznać za przypadek,że nabywcą zadłużonych dóbr jest ktoś spokrewniony czy skoligacony z ich poprzednim właścicielem. Więzy rodzinne musiały być w tej transakcji mocno reprezentowane bo synową Teodora Wessla była żona Karola Wessla Anna hr. Dąmbska z Dąbia h. Godziemba... ...Sąd sądem ale Pilica musi pozostać w rodzie!... Teodora  była zamężna z rotmistrzem Kawalerii Narodowej Kazimierzem Kownackim herbu Ślepowron, kawalerem Orderu św.Stanisława, z którym żyła w separacji. Mieli dwójkę dzieci - Teresę oraz Kazimierza. 

 

 

W chwili sprzedaży dobra pilickie wchodziły w skład "spadkowej masy Wesslowskiej". W roku 1816 Trybunał Województwa Krakowskiego zasądził od dziedziczki na rzecz senatora i wojewody Stanisława Jabłonowskiego 1178 dukatów i 2289 złp. Wyrok został zabezpieczony na hipotece dóbr pilickich.  Plan podziału "spadkowej masy Wesslowskiej" sporządzono dopiero w 1818 roku. Kownacka uregulowała wówczas tytuł dóbr w hipotece pruskiej i w roku 1822 odsprzedała je z powrotem Bankowi Berlińskiemu za 80 825 zotych i 7 groszy. Bank spłacił między innymi sukcesorów Stanisława Jabłonowskiego. Nie zaspokoiło to w pełni ich roszczeń a sprawa rozliczeń ciągnęła się latami o czym swiadczy zamieszczona obok informacja pochodząca z roku 1851. Po sprzedaży Pilicy w rękach Kownackiej pozostał dom zajezdny, który jednak spłonął w roku 1823. Plan podziału masy spadkowej zatwierdzono dopiero w roku 1825 a lista wierzycieli liczyła 56 nazwisk. Do roku 1830 Bank Berliński regulował długi wynikające z rozliczeń z wierzycielami Teodora Wessla i dopiero po ich zamknięciu sprzedał Pilicę.

 

Najciekawszym wydarzeniem w dwudziestoletnim okresie rządów Teodory Kownackiej była wizyta króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Agusta,który gości w pilickim pałacu w 1810 roku w drodze do Krakowa.Pałac był wówczas w mizernym stanie a dziedziczka mieszkała w lewej oficynie.W drugiej połowie 1816 roku wprowadzono podział Królestwa Kongresowego na województwa zamiast dotychczasowych departamentów.Pilica znalazła się w Województwie Krakowskim z siedzibą w Kielcach.Rada Obywatelska Województwa Krakowskiego zaproponowała aby siedzibą władz została położona centralnie Pilica.Pertraktacje o wynajęcie pałacu  na siedzibę władz wojewódzkich upady jednak wskutek wygórowanych rządań finansowych i stolicą województwa zostały Kielce. Brak jest informacji o dalszych losach Teodory Kownackiej.Wiadomo mi jedynie,że zmarła ona 6 lutego 1852 w wieku 75 lat  i pochowana została w Rawie.