Biegańscy herbu Prawdzic

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Biegańscy herbu Prawdzic

Najbardziej znanym przedstawicielem rodziny jest Fortunat Biegański, który urodził się w roku 1807 w Krzyżanowicach. Był synem Onufrego i Józefy Baffelt. Uczęszczał do 4-klasowego Lyceum Krakowskiego.W księdze pamiątkowej odnotowana jest w 1819r. jego promocja z klassy II […] w grupie godnych pochwały i promocyi. 13.10.1823, w wieku 16 lat, po maturze, zapisał się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie jego rodzice byli właścicielami majątku w Przychodach (gmina Pilica). Przychody znajdowały się w rękach rodziny już wcześniej. Ks. Józef Jan Bonfat de Baffelt, spokrewniony z Józefą, był kanonikiem pilickim, proboszczem w Kozłowie, proboszczem w Szańcu, prepozytem i oficjałem pilickim. Z akt sprawy sądowej, toczącej się co najmniej w latach 1804-1810, pomiędzy nim a dziedziczką Pilicy Teodorą Kownacką o własność łąki Wielki Łęg, wynika, że był on dóbr Przychody w Departamencie Krakowskim Powiecie Pilickim dziedzicem. W 1827 r. Fortunat Biegański, po egzaminie publicznym całokursowym, uzyskał tytuł magistra prawa. Był aplikantem sądowym a w 1830r. Został mianowany patronem przy Trybunale Sądowym Województwa Krakowskiego (z siedzibą w Kielcach). Pierwszą żoną Fortunata była Tekla Michalina Jeziorańska (1812-1851), z którą zawarł związek 25 listopada 1833 roku w kościele pw. Panny Maryi w Kielcach. 23 lipca 1835 roku w Kielcach urodziła się z tego związku Paulina Tekla Helena, która zmarła 25 stycznia 1837 roku w Kielcach. 24 czerwca 1837 roku w Kielcach urodził się syn Fortunata i Tekli, któremu na chrzcie w parafii pw. Panny Maryi w Kielcach dano imię Jan. W latach 1847-63 Fortunat Biegański był adwokatem przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego oraz przy Konsystorzu Ewangelicko-Augsburskim i Ewangelicko-Reformowanym. W roku 1846 ukazało się ogłoszenie o licytacji dzierżawy w latach 1846-52 dóbr Przychody po Stanisławie i Ludwiku Biegańskich, po części na Skarb skonfiskowanych. W roku 1847, w Kielcach urodził się syn Fortunata i Tekli, Aleksander Biegański* W 1848 toczył się spór o podział dochodów z Krzyżanowic, w którym, jako strony, uczestniczyli Fortunat jako prawny następca ks. proboszcza z Krzyżanowic, Isfryda Biegańskiego i Zgromadzenie Norbertanów. Wynik sporu nie jest znany. W roku 1851 zmarła Tekla Michalina z Jeziorańskich Biegańska, pierwsza żona Fortunata. W ogłoszeniu z roku 1854 o licytacji prawa do dzierżawy czytamy: Dobra ziemskie Przychody … rozległe morgów 1194,miary Polskiej... z zabudowań dworskich: dwór, kuchnia, stodoły, spichlerz, obory, dom obszerny po fabryce cukru massiw murowane,karczma. Młyn,domy trzy dla służby-drewniane...dobra te pozostają w dzierżawnej possesyi Józefa Kochen, za kontraktem z Rządem zawartym i possessyja tam trwać ma do dnia 1 czerwca 1859 r.

Z treści ogłoszenia wynika, że do czasu licytacji współwłaścicielami byli potomkowie Onufrego Biegańskiego herbu Prawdzic i Józefy z Baffeltów Biegańskiej:

  • Fortunat Biegański

  • Władysława z Biegańskich, żona Franciszka Króla

  • Franciszek Król jako spadkobierca po Hipolicie Biegańskim

  • Eleonora z Biegańskich Kochenowa, żona Józefa

  • Jan Biegański.

Drugą żoną Fortunata była Marianna Cecylia Katarzyna Nowacka (1830-?), z którą zawarł związek małżeński 2 sierpnia 1856 roku w Kościele pw. Św. Krzyża w Warszawie. Od 1863r. Fortunat Biegański był obrońcą przy warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu. W 1870 jest odnotowany na tym samym stanowisku. W listopadzie 1865r ukazała się w prasie informacja:

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: — w ilości rs. 13,420, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 5 (17) Listopada r. b ., Józefowi Kochen [mężowi Eleonory z Biegańskich], właścicielowi dóbr Przychody, położonych w Gubernji Radomskiej, Powiecie Olkuskim, Gminie Kidów, wysłane zostało do Kasy Powiatowej w Kielcach, celem wypłaty komu należy. Być może było to rozliczenie wynikające z dekretu uwłaszczeniowego.

* Aleksander Biegański urodził się 08 czerwca 1847 w Kielcach / Pilica/Słomniki/ Syn Fortunata i Tekli Michaliny Jeziorańskiej. W 1851 roku zmarła jego matka.2 sierpnia 1856 macochą została Cecylia Katarzyna Nowacka (ur. 1830- zm.?).Był doktorem medycyny, położnikiem i pediatrą. W latach 1880-1881 pracował w klinikach w Wiedniu. 20 września 1890 ożenił się z Anną Apolonią Scholastyką Jakubowicz (ur. około 1858 r.). Ślub miał miejsce w parafii św. Trójcy w Warszawie. Zmarł 09 lutego 1897 r. Pochowany został na Starych Powązkach. Anna Apolonia zmarła 9 września 1931. Pochowana została również na Powązkach. (kwatera Pod Murem III, rząd 1, miejsce 3,4).