10 stycznia 2016. Kolędowanie w Kidowie

Pilickie Aktualności » 10 stycznia 2016. Kolędowanie w Kidowie

Na zaproszenie ks.Zbigniewa Grzesińskiego i wspólnoty parafialnej do Kidowa zawitał zespół "Książowiacy". Początki zespołu sięgają 2010 roku, kiedy to, z okazji organizowanych w Książu Wielkim dożynek powiatowych zaprezentowała się grupa obrzędowa utworzona przez mieszkańców. Członkowie grupy zapragnęli kontynuować działalność artystyczną i tak narodził się Ludowy Zespołu Artystyczny „Książowiacy”. Zaledwie kilka miesięcy po powstaniu zespoł wystartował w „Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. bpa Mieczysława Jaworskiego” zajmując pierwsze miejsce w kategorii zespołów ludowych. Nagrodą był m.in. udział Finale Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie gdzie zespół otrzymał wyróżnienie. Na kieleckim festiwalu zespół odnosił kolejne sukcesy: 2012-II m. w kategorii chóry i zespoły dorosłych; 2013-I miejsce w kategorii zespoły ludowe; 2014-3 miejsce w kategorii zespoły ludowe; 2015- I miejsce w kategorii zespoły ludowe. „Książowiacy" mają w repertuarze kilkadziesiąt pieśni ludowych z regionu krakowskiego, kieleckiego, pieśni religijne, kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne oraz pieśni Stanisława Moniuszki. Artyści, którymi kieruje i dyryguje Alicja Werys, działają obecnie przy Gminnej Bibliotece Publicznej, pod patronatem Urzędu Gminy w Książu Wielkim. W Kidowie usłyszeliśmy przepiękne, mało dzisiaj znane kolędy: „Cicho wszędzie, śpi świat cały”, „Gwiazdeczko coś świeciła” znaną również pod tytułem „Bim-bam”, „Józefie, Józefie", "Pasterzu, czy widzisz tam”, „Pastuszkowie ze snu powstali”, popularną w okresie stanu wojennego kolędę „O mój Jezusiczku” oraz skomponowaną przez członkinię zespołu Ewę Zajdek kolędę „Na pewnej małej ziemi”.