"Egzotyczne" małżeństwa

O Pilicy » Żyli wśród nas » Inni piliczanie » "Egzotyczne" małżeństwa

Urodzony w roku 1839 Karol August Attenot, pochodził z Flirey, małej miejscowości we Francji, leżacej między Nancy a Metz, którą, według danych z roku 1990, zamieszkiwały 144 osoby. Był synem byłego nauczyciela rządowego Stefana i Marii Franciszki Francois, małżonków Attenot, zamieszkałych w pobliskiej wsi Mamey. W Pilicy był guwernerem języka francuskiego. Józefa Karolina Ostaszewska, urodzona i zamieszkała w Pilicy, była córką byłego oficera wojsk polskich Karola Ostaszewskiego i Franciszki z Dobrakowskich. Karol Ostaszewski urodził się około 1793 r. w Chlinie. Jako szwoleżer gwardii napoleońskiej stracił wzrok w bitwie narodówpod Lipskiem, stoczonej między 16 a 19 października 1813 r. W czasie, gdy walczył u boku Napoleona jego siostry objęły rodzinny majątek Kleszczową. Po powrocie z wojny zamieszkał w Pilicy, na Zarzeczu. 6 listopada 1822 r. poślubił w Krakowie Franciszkę z Dobrakowskich. Ze związku tego urodziły się:

  • Józefa Karolina -ur. w Pilicy 11 marca 1832 r.1

  • Amalia Józefa -ur. w Pilicy 7 marca 1835 r.2

  • Karolina -ur. w Pilicy 6 stycznia 1837 r. Zamężna z Wojciechowskim, uczestniczka powstania w 1863 roku

22 marca 1860 r. Karol August Attentot i Józefa Karolina pobrali się w Pilicy3. Małżeństwo poprzedziła jedna zapowiedź (18 marca 1860). Od dwóch kolejnych zwolnił narzeczonych indult4 Konsystorza Jeneralnego Diecezyi Kielecko -Krakowskiej wydany trzynastego marca 1860 r. który obejmował również dyspensę na zawarcia małżeństwa. Dodatkowo udzielona została ustna zgoda rodziców. Świadkowie: Jan Orglert (l.45) od 1953 r. prowadzący w Pilicy prywatną szkołę i Antoni Jacob (l.31) pisarz sądu policyi prostej okręgu pileckiego.12 listopada 1861 w Zarzeczu urodziła się ich córka -Stefania Zofia. W Akcie urodzenia5 ojciec wymieniony jest jako zamieszkały w Częstochowie. Karol Ostaszewski zmarł 13 marca 1879 r. w Pilicy6.


1 Akta stanu cywilnegoakt urodzenia nr 36/1832

2 Akta stanu… akt urodzenia nr 34/1835

3 Akta stanu cywilnego… akt małżeństwa nr 22/1860 r.

4 Zezwolenie wydawane przez przedstawiciela władzy duchownej na odstąpienie od obowiązujących w prawie kanonicznym przepisów.

5 Akta stanu... akt urodzenia nr 173/1861

6 Akta stanu…  akt zgonu nr 54/1879.


Józef Majnert urodził się około 1814 r. jako syn Gotfryda i Karoliny z Hińczów, medalierów menniczych, w Warszawie zamieszkałych. Był urzędnikiem do specjalnych poruczeń przy Administracji Rzadowej Dochodu Tabacznego. Mieszkał w Warszawie gdzie z Joanną z Ostrowskich (ur. około 1825 r.) miał dzieci:

  • Karol – ur. 5 grudnia 1856 r. w Warszawie, ochrzczony 22 grudnia 1856 r.

  • Irena -ur. 15 grudnia 1858 r. w Warszawie i tam ochrzczone 9 stycznia 1859 r.

W styczniu 1861 r. Józef Majnert działał już w Pilicy i tutaj 11 stycznia 1861 r. wpisał do tutejszych ksiąg dzieci: Karola1 i Irenę2. Joanna zmarła w Warszawie 15 sierpnia 1861. 14 listopada 1861 r. Józef Majnert poślubił w Pilicy Marię Celestynę Bocquin, pannę z własnych funduszy utrzymujacą się, urodzoną około 1829 r. w Rumilly3 w departamencie Chambery, w Królestwie Sardyńskim, córkę Piotra i Elżbiety z Guinetów. Pan młody, ze względu na zajmowane stanowisko, 17 października 1861 r. otrzymał zezwolenie, nr 46795, Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu na zawarcie związku małżeńskiego.


1 Akta stanu cywilnego ... U9/1861

2 Akta stanu cywilnego ... U10/1861

3 Między Lyonem a Genewą, w pobliżu Annecy