Strona główna

     


„Miejsce, w którym miasto powstaje, wywiera wpływ na jego los , rozwój i znaczenie. Miasto jest punktem zbieżności interesów większego obszaru i zależnie od tego jak wielki krąg w swój zasięg oddziaływań potrafi włączyć - rośnie podstawa egzystencji miasta. Miasto musi więc posiadać pewne walory, które mu rolę ogniskowania, koncentrowania życia ułatwiają. Walory te wyrażają się w położeniu geograficznym i miejscu w historii narodu.”

Aby poznać historię narodu nie trzeba odwiedzać miejsc powszechnie uznanych za „obowiązkowe”, gdzie w atmosferze pośpiechu, w tłumie zwiedzających umyka to wszystko co ważne. Gdzie trudno wczuć się w atmosferę minionych wieków i przenieść się w myślach do wydarzeń i ludzi z nimi związanych. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę do niewielkiej miejscowości PILICA leżącej na skraju Województwa Śląskiego ale nie na skraju wydarzeń. W miejscu tym „położonym na skrzyżowaniu dziejów” ,wśród wielu zabytków przewija się tyle wydarzeń i postaci historycznych,że pozazdrościć tego może niejedno większe miasto. 


NOWOŚCI NA STRONIE

-Żyli wśród nas- Goście - Stanisław Holenderski

-Mistrzowie pędzla - Szymon Górnicki

-Żyli wśród nas – Goście - Antoni Gawiński

-Tym razem, kiedy aktualizowałem informacje o doktorze Kowszewiczu, okazało się, że w jego bliskiej rodzinie są osoby o niepospolitych życiorysach i do tego z pilickimi epizodami w życiorysach. W temacie „Żyli wśród nas – Goście” pojawili się: Justyna Szokalska oraz Wiktor Szokalski.

-Malarstwo i rzeźba -Piliczanie na obrazach -Zaginiony portret Ludwika Pocieja.

-Inni właściciele- Domasławscy herbu Nałęcz (posiadacze Wierzbicy)

-Inni właściciele -Piotr Pieniążek (posiadacz Dzwonowic)

-Odkąd poszukuje pilickich śladów natrafiam na ciekawe postacie działające w różnych dziedzinach, artystycznych, naukowych lub sportowych, które nie są rodowitymi piliczanami jednak we wcześniejszych pokoleniach mają pilickie korzenie i nierzadko darzą nasze miasteczko sentymentem. Postanowiłem je Wam przybliżyć tworząc nowy temat „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”. Na początek Dagmara Bielecka >>>.

-Inni właściciele -Stanisław Barzi herbu Korczak -właściciel Dobrakowa

-Inni właściciele -Krzysztof Gembicki herbu Nałęcz- właściciel Szyc

-Pilickie ślady- dwór Padniewskich w Szańcu

Wcześniejsze nowości na stronie >>>


14 marca, w wieku 56 lat,  zmarła

Renata Wyrodek

Radna Miasta i Gminy Pilica w kadencji 2018-2022

Msza żałobna zostanie odprawiona 16 marca 2019 (sobota) o godz.14.30

w kościele pw.św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Pilicy.


12 marca, w wieku 83 lat,  zmarła

dr Krystyna Szczerbińska

Msza żałobna zostanie odprawiona 16 marca 2019 (sobota) o godz.13.00

w kościele pw.św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Pilicy.
Czasami archiwalne znaleziska spóźniają się co nie umniejsza ich wyjątkowości. W roku kwietniu 1919 w krakowskiej prasie ukazał się list dzieci z Pilicy skierowany do ówczesnego naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego! Szkoda, że nie znalazłem go przed listopadowymi uroczystościami. Oto tekst listu:

Dzisiaj są imieniny Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski jest Naczelnikiem naszej Ojczyzny i Komendantem czyli Wodzem naszego wojska. Józef Piłsudski bardzo kocha Polske i polskie dzieci. Pracował i cierpiał dużo dla Ojczyzny. Był długo w więzieniu u Moskali i Prusaków. Kochamy Go za to serdecznie i co dzień modlimy się za Niego do Boga.. Chcemy pilnie się uczyć aby uradować Józefa Piłsudskiego. Zebraliśmy trochę pieniędzy na Wojsko nasze. Ofiarę tę posyłamy kochanemu Wodzowi.

Małe dzieci ze Szkoły w Pilicy.

A to komentarz redakcji:

Wśród rozprószonych, jak stado ptactwa, kłębiących się w ciągłym braku syntetycznej pracy myśli badającej się Ojczyzny zjawia się, dość często - przypominają się tu spory emigracyjne po 31 roku mające jednak uzadnienie w wysileniu wszystkich pragnień, zdruzgotanych poniesioną klęską - zjawiają się rysy i zgrzyty, jak po szkle, niegodne dzisiejszej chwili powstawania Ojczyzny. Takimi są ciągłe wahania opinii o komendancie Piłsudskim Często, niestety bardzo często nawet kieruje się ta dyrektywami pewnych, mało uzasadnionych celów partyjnych, nie zważając na istotną wartość naczelnika. I naprawdę, z prawdziwą radością czyta się list dzieci ze szkoły w Pilicy, które lepiej umieją ocenić ludzi tak kochających Ojczyznę, jak Piłsudski, stając wyżej, niż rozpolitykowane starsze społeczeństwo. One nie znają opozycyi tam, gdzie idzie o dobro ziemi, z takim trudem zdobytej, ale stają z dziecięcą prostotą w szeregu zupełnej neutralności, kierując się przedewszystkiem sercem, myslą inaczej. Niech dzisiejsi „starsi" przeczytają uważnie ten list i zrozumieją, że tam, gdzie idzie o Ojczyznę, partya jest rzeczą minimalnego znaczenia, że trzeba raz wreszcie obudzić się i wziąść do pracy trzeźwej, a nie irracyonalnej polityki stronnictw.

Za kilka tygodni minie 100 lat od opublikowania tego teksu. Naród polski przeżył w tym czasie dwa duże i krwawe konflikty międzynarodowe i kilka mniejszych sporów z sąsiadami, powstania śląskie i wielkopolskie, Poznań, Wybrzeże, kopalnię „Wujek” i stan wojenny. Niestety, nie można powiedzieć, że zrozumieliśmy przesłanie zacytowanego powyżej artykułu, że, w politycznym wymiarze, zmądrzeliśmy na którymkolwiek szczeblu władzy, że potrafimy myśleć, o Polsce, o społeczeństwie, o przyszłości, a nie wyłącznie o prywatnym lub partyjnym interesie.6 maja 2018 w Krakowie – Bronowicach obchodzono jubileusz 60–lecia święceń kapłańskich o. Romualda Jana Kalińskiego OFM, który do Zakonu wstąpił 29 sierpnia 1949 r. w Pilicy. >>>Z Przymrużeniem oka >>>


156 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

W 2013 roku, w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, staraniem starostwa powiatowego w Zawierciu ukazała się książka „Powiat zawierciański w Powstaniu Styczniowym 1863-1864” zawierająca kilkudziesięciostronicowy rozdział, mojego autorstwa, poświęconym wydarzeniom na terenie Pilicy. Tamto opracowanie oczywiście nie wyczerpało tematu. Pozostało wiele niewyjaśnionych wątków. Od czasu do czasu udaje się odszukać w archiwach kolejne informacje. Wiadomo, że pod koniec lipca 1863 oddział Z.Chmieleńskiego otrzymał rozkaz wykonania kary śmierci na burmistrzu Pilicy Ludwiku Dowborze, za wydanie Moskalom dwóch wysłanników rządu Narodowego. 2 sierpnia 1863 roku oddział Chmieleńskiego, po starciu z poplecznikami burmistrza, pojmał burmistrza oraz jego syna. Przewieziono ich do powstańczego obozu w okolicy Dzierzgowa. [...] Ten nie chciał powiedzieć nic o swych spólnikach, bez skargi wytrzymał straszne bicie, jęcząc tylko głucho i milcząc skonał na gałęzi. Charakter żelazny, szkoda że fatalnie skrzywiony. Syn zato wyśpiewał wszystko. Trup ojca, zakopany w lesie, został później przez nieszczęśliwe kobiety [żonę i córkę] wydobyty i pochowany uczciwie [...]Jego syn wyraził skruchę i został wcielony do oddziału, z którego uciekł jednak po kilku dniach. Okazuje się, że dramatyczna historia na tym się nie skończyła. Pod koniec sierpnia 1863 roku w prasie ukazała sięinformacja: tenże los spotkał teraz i syna jego wraz z 16tu kolegami jego, tworzących bandę rabusiów, która napadała okoliczne dwory, a w zeszłym tygodniu napadłszy pewnego Niemca, który sprzedał był swą własność, by się wynieść z Polski, obawiając się ruchów teraźniejszych, chciała odebrać sumę 45,000 rsr. Schwytanych stawiono przed sąd i powieszono.Ks. Stefan Walusiński, w latach 1961 - 1965, był wikariuszem w Pilicy.

 

stoją: Stefania Kyć, Janina Kyć, p.Grzesiak, p.Sułkowski, p.Wojtaśkiewicz (organista), Marcin Janus, Piotr Fabjański, Krystyna Piwowarska (z kwiatami)

siedzą: Janina Podworska, p.Szota, ks. Stefan Walusiński, Stanisława Górnicka, Anna Toborowicz. Fotografia wykonana w Pilicy

Pamiętniki Jana Jarno, przygotowane do druku przez Jacka Sypienia, to niezwykle ciekawy dokument, obrazujący szarą rzeczywistość ziemi olkuskiej w latach 1914-1920, bez współczesnego patriotycznego zadęcia. Warto przeczytać.

Jacek Sypień urodził się w 1966 r. w Pilicy. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1991), studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2012) oraz podyplomowego studium muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuje w Biurze Promocji i Informacji Publicznej - Punkt Informacji Turystycznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Jest autorem kilkunastu książek, kilkudziesięciu artykułów prasowych i kilku scenariuszy filmowych poświęconych historii regionu, oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Ilcusiana".Ukazał się numer 19/2018  półrocznika Ilcusiana poświęcony setnej rocnicy odzyskania niepodległości.

Spis treści:

Jacek Sypień - Rok 1914 w Olkuszu na kartach pamiętnika Ignacego Kowalskiego

Jacek Sypień - Zygmunt i Kamilla Rajdeccy - twórcy skautingu w Olkuszu

Mateusz Radomski - Olkusz na pierwszej linii frontu, czyli o wizycie gen. Józefa Hallera w Srebrnym Mieście

Tomasz Sawicki - Legioniści z gminy Bolesław w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Aleksander Kot - Zapomniany bohater. Kpt. Artur Wiśniewski (1890-1920)19 listopada minęła 601 rocznica koronacji Elżbiety z Pilczy. O rozgrywkach wokół królewskiego małżeństwa Elżbiety i jej koronacji napisano wiele. To jak wyglądała uroczystość koronacji zeszło na dalszy plan. Nie zachowały się żadne opisy uroczystości. Dotyczy to zresztą nie tylko naszej Elżbiety. O koronacji królów napisano wiele. Koronacje królowych byłyzazwyczaj traktowana marginalnie krótkim zapisem. Pozostaje więc jedynie wyobraźnia poparta nielicznymi zapisami w kronikach.4 listopada 2018 roku na Jasnej Górze, po mszy świętej inaugurującej obchody 100-lecia Niepodległości, została odsłonięta tablica pamiątkowa "„Kpt. Artur Wiśniewski, Jasnogórski Bohater Narodowy”.

Bohater urodził się .. w Sławniowie.


Walka o niepodległość Polski toczyła się nie tylko na frontach. Pierwsze lata po 11 listopada 1918 to również walka o dusze mieszkańców Kresów, którzy znaleźli się na terenach odrodzonej Polski. Ci ludzie, zamieszkujący wsie zagubione na końcu świata, inaczej pojmowali słowa Polak, naród czy ojczyzna.Genialnie przedstawił to Edward Redliński w „Konopielce”:

[…] Ojczyzna wzywa!- na to Domin: A co nam do tego! Jakże to!- Rozkłada ręce urzędnik:A wy kto, nie Polak? -Nie. -A kto, Niemiec? -Nie. -To może Francuz? -Nie. -Rusin? -Nie, -nie Rusin. -No to kto?- pyta się urzędnik. A Domin na to: Ja tutejszy. -ki tutejszy? -A tutejszy- mówi Domin-z bagna. -A bagno gdzie? Nie w Polsce? ADomin na to: - Bagno tutaj i my tutejsze! […]

W tej walce o dusze mamy również swój ślad. Pierwszy wojewoda wołyński w odrodzonej Polsce pochodził... z Pilicy! >>>11 listopada 1918 roku to jedynie umowna data odzyskania niepodległości. Dopiero zakończenie wojen o granice polsko-rosyjskie i polsko-czeskie pozwoliło mówić o niepodległości ziem RP. Początki Niepodległej to dalej spora biała plama w historii naszej gminy. Niewiele uczestników wydarzeń poznaliśmy z imienia i nazwiska. Imienna lista piliczan, którzy brali udział w walkach o wolność w latach 1914-1920 liczy dzisiaj sześćdziesiąt nazwisk. Było ich zapewne znacznie więcej jednak, póki co, nie udało się natrafić w archiwach na kolejne postacie. Oto fragmenty z przygotowywanej pracy o udziale piliczan w walkach o niepodległość >>>
Czas biegnie zdecydowanie zbyt szybko. Dopiero zamieszczony poniżej widok Różanki nad Bugiem przypomniał mi, że kolejna "Wakacyjna opowieść' odkładana jest z dnia na na dzień, a przecież już niedługo zacznie się odliczanie dni do kolejnych wakacji :) Najwyższy więc czas na nadrobienie zaległości!


Przy okazji poszukiwań pillickich śladów w I wojnie światowej natrafiłem na ciekawą grafikę pokazującą ostatnie dni pałacu w Różance >>>.


 

Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania niepodległosci to dobra okazja do przypomnienia kilku ciekawych postaci


Były w ciekawostkach  konie o imieniu "Pilica". Czas na bardziej popularne sporty.

Wakacje to tradycyjnie czas wędrówki w poszukiwaniu pilickich śladów. Okolice Włodawy znalazły się na jej trasie nie po raz pierwszy. W poprzednich latach odwiedzilismy kościół pw.św.Ludwika we Włodawie i pałac w Różance. Tym razem na większą uwagę zasłużył tutejszy klasztor oo.paulinów


O Moesach w Radio Białystok >>>


Przez pilicką historię przewinęły się dziesiątki ciekawych postaci. Po wielu z nich pozostały materialne ślady porozrzucane po całej Polsce. Przedstawiam krótkie opisy tych miejsc. Podejrzewam, że nie wszystkie udało mi się odszukać.
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI >>>


Zapraszam tych, którzy odwiedzili Pilicę do nadsyłania informacji o tym jak zapamiętaliście nasze miasteczko. Napiszcie co Wam się podobało a co nie. Zamieszczę również negatywne opinie jeżeli nie będą obraźliwe. Przyślijcie wykonane tutaj zdjęcia. Z przyjemnością zamieszczę te, które pokażą życie miasteczka zapamiętane inaczej niż widzimy je my-mieszkańcy. Tempo życia powoduje, że możemy przejść obojętnie obok miejsc, obiektów,przedmiotów czy sytuacji, które zaciekawią naszych gości.


ZAPRASZAMY DO PILICY